Connect with us

Actualitate

Situaţiile când poliţistul este îndreptăţit să conducă o persoană la sediul poliţiei

Poliţiştii au dreptul să conducă persoane la sediul poliţiei, ca măsură administrativă, în condiţiile legii, să pună în executare mandatele de aducere, mandatele de arestare şi pe cele de executare a pedepselor, în condiţiile prevăzute de lege.

Conducerea este o măsură poliţienească cu caracter coercitiv, ce constă în însoţirea persoanelor de la locul interceptării până la sediul poliţiei, în vederea luării măsurilor legale.

  • Poliţistul este îndreptăţit să conducă o persoană la sediul poliţiei, atunci când:

a) nu s-a putut stabili identitatea acesteia ori există motive verosimile pentru a bănui că identitatea declarată nu este reală sau documentele prezentate nu sunt veridice;

b) din cauza comportamentului, locului, momentului, circumstanţelor ori a bunurilor aflate asupra sa, creează motive verosimile pentru a bănui că pregăteşte sau a comis o faptă ilegală;

c) prin acţiunile sale periclitează viaţa, sănătatea sau integritatea corporală, a sa ori a altei persoane, sau ordinea publică;

d) luarea unor măsuri legale, pe loc, ar putea crea un pericol pentru aceasta sau pentru ordinea publică.

Verificarea situaţiei de fapt şi, după caz, luarea măsurilor legale faţă de persoana condusă la sediul poliţiei se realizează de îndată.

Poliţistul are obligaţia de a permite persoanei să părăsească, de îndată, sediul poliţiei după finalizarea activităţilor sau a luării măsurile legale care se impun.

Loading...
loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ultimele articole
 

 

 
More in Actualitate