Connect with us

Administraţie

Încep lucrările de alimentare cu apă în 21 de localități din județul Sălaj!

În cel mai scurt timp, încă șapte comune din Sălaj, e vorba de Buciumi, Agrij, Românași, Hida, Zimbor, Dragu și Sânmihaiu Almașului, vor fi racordate la rețeaua de apă de la Tarnița, printr-un proiect european de aproape 80 de milioane de lei

La sediul Companiei de Apă Someș S.A., a avut loc joi, 12 noiembrie, semnarea contractului de lucrări “Extinderea sistemului de alimentare cu apă în zonele Hida-Sutoru și Romita-Bogdana”, derulat de Compania de Apă Someș S.A., în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020.

Contractul are o valoare de 66.302.596,64 lei fără TVA, cu o durată de execuție de 21 luni. Lucrările vor viza extinderea rețelei de distribuție a apei în 21 de localități, pe o lungime de 94 km rețea de distribuție și 73 km rețea de aducțiune, cu 2.638 branșamente. Rețelele sunt prevăzute cu SCADA în vederea integrării în sistemul de monitorizare automată existent la nivel regional.

Acest contract de lucrări, ca de altfel întregul Proiect Regional din cadrul POIM Cluj-Sălaj va contribui semnificativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de Compania de Apă Someş S.A., la asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță, la reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate neepurate sau insuficient epurate, la reducerea costurilor prin eficientizarea operării precum şi la eliminarea vulnerabilităților prezente ȋn particular ale sistemelor alimentate din surse locale, susceptibile a fi afectate de fenomenele extreme ce însoțesc schimbările climatice.
Reamintim că “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în ansamblul lui are o valoare totală de 355.636.401 EUR (fără TVA).

Finanțarea investiției se face, astfel: 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% bugetul de stat şi 2% bugete locale. Un credit bancar de 7,82% va fi asumat de Compania de Apă Someș S.A. pentru cofinanțarea Proiectului.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății populaţiei în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Administraţie