Connect with us

Ştiri din Sălaj

REPORTAJ. Planurile de viitor pentru dezvoltarea comunităţii din Cizer. FOTO


Pe lângă proiectele aflate în implementare, administraţia liberală propune şi alte realizări în comună, care să crească gradul de confort al cetăţenilor.  Dezvoltarea infrastructurii se află printre priorităţi, dar la Cizer se va pune accentul şi pe învăţământ, agricultură, sport, cultură, cât mai ales pe atragerea de investitori în comună


Administraţia locală din Cizer a lucrat în folosul cetăţeanului, iar comuna s-a dezvoltat pe toate planurile.

Sub conducerea lui Ioan Pătcaş – viceprimarul cu atribuţii de primar, la Cizer au  venit fonduri gurvernamentale şi europene, iar în comună au apărut investiţiile.

Prin PNDL II s-au câştigat cinci proiecte, iar două au fost axate pe învăţământ, astfel că s-a lucrat la modernizarea şi dotarea şcolii gimnaziale din Cizer – proiect finalizat în proporţie de 95% – , cât şi la modernizarea grădiniţiei, lucrare aflată încă în desfăşurare.

Ce proiecte a finalizat recent administraţia locală

La Cizer roadele muncii se văd cu ochiul liber, iar administraţia condusă de Ioan Pătcaş are ce prezenta cetăţenilor. S-au finalizat nu mai puţin de şapte proiecte, iar lista este deschisă de capela din Cizer, modernizarea şcolii din Plesca, modernizarea şi dotarea şcolii Horea din Cizer, alimentarea cu apă în satul Cizer, modernizarea căminului din centrul comunal, înfiinţarea unui sistem de supraveghere video în Cizer, Pria şi Plesca şi achiziţionarea unui sistem GPS, pentru măsurarea planurilor parcelare.

Un proiect aflat spre finalizare este reabilitarea şi modernizarea căminului din Pria, care se va termina luna viitoare.

 

 

Extinderea reţelei de apă şi înfiinţarea unei reţele de canalizare, proiecte importante câştigate de administraţia locală

Preocupată de asigurarea utilităţilor pentru cetăţeni, Primăria Cizer a câştigat două proiecte pentru extindere reţelei de apă şi înfiinţarea unei reţele de canalizare. Lucrările la proiectul de extindere a reţelei de apă sunt în curs de proiectare şi execuţie, iar proiectul de înfiinţarea a unei reţele de canalizare este în curs de evaluare a dosarului.

Lista numeroasă a proiectelor aflate în derulare şi de viitor

Administraţia locală a întocmit o serie de proiecte pentru dezvoltare şi a avut un om priceput în Primărie care s-a ocupat de acest segment. Este vorba de Daniel Roşca, consilierul primarului şi proiectant în cadrul Primăriei Cizer.

Pentru noul mandat, Daniel Roşca face parte din echipa în care se regăseşte Ioan Pătcaş, cât şi Nicolae Pavel, candidatul la funcţia de primar din partea PNL.

Echipa celor trei mizează pe dezvoltarea comunităţii şi drept dovadă stau proiectele aflate în implementare, cât şi cele de viitor.

Proiectele importante de viitor pun accentul pe dezvoltarea infrastructurii şi din planul de bătaie pentru următorii ani se poate observa că la Cizer se doreşte creşterea condiţiilor de trai pentru cetăţeni.

În faza de studiu de fezabilitate se află proiecte pentru construirea mai multor poduri. Se doreşte construirea unui pod peste Valea Cizerului, pe DC 78A, în localitatea Cizer. Pentru satul Pria, este prevăzută refacerea a două poduri, tot pe DC 78, iar pentru  centrul comunal s-a mai întocmit un proiect pentru refacerea a două poduri, (la Caba şi Raita).

Administraţia locală a pregătit un proiect important şi pentru modernizarea drumurilor din comună. Pentru cei cunoscături este bine de ştiut că sunt vizate drumurile din Plesca, pe lângă vale, drumurile din Boian pe lângă vale, către Bănişor, către Pria pe la Culau, la Ţigani în Pria şi Cizer, pe Ruptura.

Înfiinţarea reţelei de gaze naturale, costruire şi dotare sediu Primărie, reabilitare, modernizare, extindere şi dotare clădire cu destinaţie after school, în Cizer se mai află în planurile administraţiei locale, proiectele fiind deja în fază de sf.

Tot în acest stadiu mai sunt proiectele pentru construirea unei hale pentru o piaţă agroalimentară, cât şi modernizarea clădirii fostului sediu al CAP-ului. Această clădire va deveni multifuncţională, urmând a primi o destinaţie comericală, în timp ce la etaj se va amenaja biblioteca comunală.

Proiectele finalizate:

♦ Înfiinţare casă de ceremonii funerare, în localitatea Cizer

♦ Reparaţii la şcoala gimnazială din satul Plesca

♦ Modernizarea şi dotarea şcolii gimnaziale ’Horea” din localitatea Cizer

♦ Alimentarea cu apă în localitatea Cizer

♦ Modernizarea şi dotarea căminului cultural din localitatea Cizer

♦ Modernizarea şi dotarea căminului cultural din satul Pria

♦ Sistem de supraveghere cu camere video, în localităţile Cizer, Pria şi Plesca

♦ Achiziţionarea unui GPS pentru măsurarea planurilor parcelare

♦ Amenajarea şi împrejmuirea unei parcări pentru maşini de mare tonaj, în localitatea Cizer.

 

Se reabilitează şi modernizează 13,8 km de drumuri

Infrastructura rutieră a fost o prioritate pentru comuna Cizer, care a accesat un proiect important pentru modernizarea şi reabilitarea a 13,8 km de drumuri în comună. Se lucrează deja la proiectul de drumuri, astfel că la finalizarea acestor lucrări, Cizerul va sta mult mai bine la capitolul reţea de drumuri modernizate.

 

Proiecte aflate în derulare:

♦ Reţeaua de canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Cizer

♦ Modernizarea şi dotarea grădiniţei din localitatea Cizer

♦ Modernizarea drumurilor comunale şi a străzilor din comuna Cizer

♦ Extinderea reţelei de alimentare cu apă în localitatea Cizer

♦ Extinderea iluminatului public în comună

♦ Regularizarea văilor de pe raza comunei Cizer

♦ Amenajarea unui parc în curtea şcolii din Cizer

♦ Construirea unei săli de educaţie fizică şcolară

♦ Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, în vederea întăbulării – 2018

♦ Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, în vederea întăbulării – 2020

Proiecte de viitor:

♦ Construirea unui pod peste Valea Cizerului, pe drumul comunal 78A, în localitatea Cizer

♦ Refacerea a două poduri pe drumul comunal 78, în localitatea Pria

♦ Refacerea a două poduri în localitatea Cizer

♦ Modernizarea drumurilor în comuna Cizer

♦ Înfiinţarea reţelei de distribuţie gaze naturale, în comuna Cizer

♦ Construirea şi dotarea sediului Primăriei

♦ Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea unei clădiri cu destinaţei after -school, în localitatea Cizer

♦ Construirea unei hale pentru piaţa agroalimentară în localitatea Cizer

♦ Modernizarea, extinderea şi dotarea unei clădiri multifuncţionale în localitatea Cizer

Nicolae Pavel, candidatul PNL pentru funcţia de primar al comunei Cizer: ”Propun un parteneriat bazat pe respect, sinceritate şi profesionalism”

Comuna Cizer se poate dezvolta sănătos şi în mandatul 2020 – 2024 cu o echipă de profesionişti şi dornici să îmbunătăţească nivelul de trai al cetăţenilor. Pentru alegerile locale din 27 septembrie, candidatul din partea PNL la funcţia de primar este Nicolae Pavel, care la Primăria Cizer propune un parteneriat bazat pe respect, sinceritate şi profesionalism.

”Sunt un un om al datoriei ce-şi respectă cuvântul dat, fiu al satului, cu experienţă şi putere de muncă. Sunt un familist convins, soţ, tată, cu frică de Dumnezeu şi respect pentru această ţară, adept al lucrului în echipă, al lucrului făcut cu responsabilitate.  Alături de echipa de consilieri PNL vă propun un parteneriat bazat pe respect, sinceritate şi profesionalism într-o comunitate şi administraţie locală, prin care vă asigur că voi face ce-mi stă în putinţă pentru realizarea obiectivelor propuse pentru comuna Cizer. Doar împreună vom reuşi. Al dumneavoastră Nicolae Pavel”, a precizat Nicolae Pavel.

 

Administraţie pentru cetăţeni:

Implementarea cu celeritate a proiectelor deja aprobate (12 proiecte ce vor intra în perioada imediată) şi urgentarea procedurilor pentru cele şase proiecte de modernizare a drumurilor comunale avizate de Ministerul Lucrărilor Publice.

Implementarea unui program tip ”Iniţiativa bugetară participativă”, prin care cetăţenii comunei Cizer vor decide direct investiţiile considerate prioritare, precum şi programele suport pentru asistenţă socială potrivit principiului ”nevoii”.

Colaborarea cu ONG-urile în vederea dezvoltării unor programe în comunitate.

Crearea unui program ”Vecinii mei”, prin care fiecare consilier va reprezenta membrii comunităţii, de a trimite iniţiative, sesizări şi propuneri administraţiei locale.

Dezvoltarea unor iniţiative privind accesul şi plata taxelor şi impozitelor on-line.

Extinerea utilităţilor pentru amenajarea unei zone turistice în zona ”Valea Boului”.

Extinderea monitorizării video în comună în sprijinul creşterii securităţii cetăţenilor.

Proiectele de viitor propuse de Nicolae Pavel şi echipa sa

Învăţământ:

Pentru şcolile, grădiniţele din comună, cât şi elevilor, se vor crea condiţii bune, astfel încât şcoala să devină o atracţie pentru ei. Identificarea unor surse de finanţare a programelor de dotare a şcolilor cu echipamente care să permită adaptarea la noile condiţii de predare on-line şi achiziţionarea de tablete pentru elevi.

Atragerea de investiţii:

Crearea de locuri de muncă pentru comunitate, prin atragerea investitorilor, prin crearea unui parc industrial. Sprijinirea proiectelor tip ”start up nation” prin oferirea unor facilităţi prevăzute de lege în schimbul creării de locuri de muncă la nivelul comunităţii locale. Asigurarea utilităţilor pentru buna desfăşurare a activităţilor companiilor şi crearea unui birou la nivelul Primăriei axat pe accesarea fondurilor europene şi guvernamentale.

Agricultură:

Amenajarea unei hale pentru piaţa agroalimentară unde producătorii locali să-şi poată expune şi comercializa produsele (proiectul se află deja în faza de avizare). Modernizarea tuturor drumurilor din comună, chiar şi a drumurilor agricole. Implementarea unor programe de consultanţă pentru fermieri, în vederea sprijinirii accesării unor proiecte europene şi naţionale specifice.

 

Sport şi cultură:

♦ Continuarea programelor de investiţii derulate până în prezent în comuna Cizer, la obiectivele din Boian, Pria, Plesca, precum şi la şcoala generală Cizer, de finalizare a proiectului sălii de sport.

♦ Continuarea modernizării bazei sportive şi susţinerea echipei de fotbal.

♦ Crearea unor burse şcolare de susţinere a tinerilor cu aptitudini sportive, culturale şi ştiinţifice.

♦ Sprijinirea tuturor proiectelor culturale derulate în comunitate, precum şi intensificarea activităţilor de mediatizare a muzeului ”Casa Lupuţ”, din Cizer, a caselor tradiţionale, obiceiurilor etc.

♦ Crearea unui traseu turistic pentru biciclişti, pe ruta ”Drumul Vechi – Măgura”.

♦ În continuare vor fi sprijinite toate cultele religioase de pe raza comunei.

 

 Echipa care a venit alături de Nicolae Pavel pentru dezvoltarea comunei în mandatul 2020 – 2024:

Nicolae Pavel,  Ioan Pătcaş, Daniel Roşca, Matei Marincaş, Ioan Ţurcaş, Nicolae Cristea, Teodor Coca, Adrian Roşca, Ionuţ Fărcaş, Vasile Crişan, Cosmin Ţolaş, Eugenia Paşcalău, Iosif Ghiurca şi Nicolae Roşca

 

loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Ştiri din Sălaj