Connect with us

Ştiri din Sălaj

Ionel Ciunt: ZALĂUL, prioritatea mea!

FONDURI EUROPENE ŞI ALTE SURSE DE FINANŢARE

Din 2016, de când am preluat mandatul de Primar al Municipiului Zalău, FONDURILE EUROPENE sunt principala sursă de finanţare a proiectelor de dezvoltare a Municipiului.
În aceşti patru ani, am adus în oraşul nostru aproape 100 milioane de euro din fonduri europene, am valorificat posibilitatea accesării fondurilor guvernamentale şi nu am crescut taxele şi impozitele locale.
Continuăm să atragem fonduri pentru:

Organizarea transportului public la nivel periurban (Municipiul Zalău şi comunele Meseşeni, Hereclean, Mirşid şi Crişeni)
♦Sistem SMART în transportul public – management al traficului, prioritizare transport public, sisteme de informare în staţii şi furnizare în timp real
♦ Sistem inteligent de management al parcărilor şi construirea de noi locuri de parcare
♦Modernizare şi implementare de soluţii smart pentru punctele de colectare a deşeurilor
♦ Instalaţie de producere a energiei electrice din surse regenerabile, solare – SoArE Zalău
♦ Management inteligent al energiei în clădiri publice
♦Renovarea clădirilor publice şi rezidenţiale în vederea îmbunătăţirii eficienţei energetice
♦Digitalizarea serviciilor publice la nivel local
♦ Sisteme SMART în gestionarea activităţii de relaţii cu publicul în Primăria Zalău şi alte servicii subordonate
♦ Smart economy- harta interactivă cu terenuri pentru investiţii, incubator de afaceri inovatoare şi industrii creative

EDUCAŢIE / CULTURĂ

Asigurarea unui cadru propice dezvoltării tinerei generaţii reprezintă formula de succes pentru un viitor frumos şi sigur. Ştim cu toţii că lumea poate fi schimbată prin Educaţie şi Cultură, iar orice ban alocat pentru învăţământ sau cultură nu este o cheltuială, ci mai degrabă o investiţie cu cea mai bună dobândă.
În aceşti patru ani am reuşit să redăm o nouă imagine unităţilor de învăţământ din municipiu, clădirilor de patrimoniu şi monumentelor istorice, prin intermediul unor ample lucrări cu finanţare din fonduri europene şi bugetul local.

Am început, continuăm:
♦ Reabilitarea, modernizarea, echiparea şi dotarea unităţilor de învăţământ din municipiu
♦ Investiţiile în infrastructura din domeniul cultural
♦ Şcoala SMART, ateliere prototipare – implementare sisteme moderne de predare, iluminat inteligent şi sistem smart de gestionare a utilităţilor la nivelul reţelei de educaţie din Zalău
♦ Construire Grădiniţă cu Program Prelungit în Cartierul Meseş
♦ Modernizarea sălilor de sport de la unităţile de învăţământ din municipiu
♦ Susţinerea dezvoltării culturale a Zalăului
♦ Parteneriat cu Asociaţia Pro Teatru
♦ Amplasarea statuii domnitorului Mihai Viteazul

SĂNĂTATE / SOCIAL

Pentru mine şi echipa mea, SĂNĂTATEA este un domeniu prioritar! Demersurile administraţiei locale se îndreptată, mai ales acum, asupra protejării sănătăţii cetăţenilor şi se concretizează în măsuri care vin în sprijinul oamenilor.

În această perioadă dificilă, atenţia mea a fost concentrată asupra identificării şi implementării celor mai bune măsuri sanitare pentru cetăţeni şi acordarea de sprijin persoanelor vulnerabile.

Pentru o comunitate sănătoasă, continuăm cu:
♦ Sistem de monitorizare a calităţii aerului
♦ Înfiinţarea de cabinete şcolare moderne
♦ Sprijinirea mediului de afaceri pentru crearea de noi locuri de muncă
♦ Acordarea de sprijin familiilor tinere
♦ Dezvoltarea sistemului de asistenţă medicală la domiciliu
♦ Centru rezidenţial pentru persoanele vârstnice
♦ Amenajare Centru de zi pentru persoane cu deficienţe de auz, prin schimbarea destinaţiei P.T. 37
♦ Reabilitarea Pieţei din Dumbrava Nord
♦ Încurajarea medicilor să opteze pentru Zalău, prin asigurarea de locuinţe de serviciu
♦ Reabilitarea locuinţelor sociale – (C3, C11-12)
♦ Construirea de blocuri ANL
♦ Parteneriat între Primărie, Colegiul Medicilor Sălaj şi Inspectoratul Şcolar Judeţean pentru educaţie sanitară în şcoli
♦ Radiografii dentare gratuite pentru elevi
♦ Parteneriat cu Centrul “Acasă” în vederea efectuării de examene medicale pentru depistarea deviaţiilor de coloană la copii

URBANISM

Municipiul Zalău trece zilnic printr-un amplu proces de modernizare cu fiecare investiţie nouă care este demarată sau finalizată.

Şantierele existente astăzi în Municipiu înseamnă dezvoltarea infrastructurii rutiere şi pietonale, reabilitarea unor zone abandonate sau degradate şi modernizarea reţelei de iluminat public.
DA! Continuăm!

♦ Asfaltarea tuturor străzilor din municipiu
♦ Extinderea reţelei de canalizare în toate cartierele
♦ Pietonizarea străzii Unirii
♦ Amenajarea de noi culoare de mobilitate urbană durabilă
♦Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public
♦ Construirea unui terminal intermodal Gară-Autogară
♦ Modernizarea autobazei Transurbis (modernizare platforme şi clădiri) şi achiziţia de echipamente şi dotări pentru asigurarea mentenaţei optime a autobuzelor
♦ Amenajare parcare terană şi supraterană în parcarea adiacentă Primăriei Municipiului Zalău
♦Amenajarea de puncte subterane de colectare a deşeurilor
♦Modernizarea zonelor degradate din municipiu

SPORT / TIMP LIBER / TURISM

O preocupare constantă este aceea de a oferi copiilor şi tinerilor din Municipiu un mediu propice în care să se dezvolte şi să crească sănătos.
Astfel, avem în execuţie proiecte care au ca obiectiv crearea unui ambient plăcut şi prietenos pentru petrecerea timpului liber. Aceste proiecte au efect benefic asupra creşterii calităţii vieţii şi a nivelului de trai.

Finalizarea lucrărilor la Cinematograful Scala

♦ Amenajarea de noi locuri de joacă pentru copii şi modernizarea celor existente
♦ Amenajare Dino Parc în Parc Pădure Brădet
♦ Dezvoltarea infrastructurii pentru practicarea sportului de masă (terenuri de sport în două cartiere, două bazine de înot)
♦ Realizarea de piste de biciclete între Municipiul Zalău şi localităţile limitrofe – Hereclean, Crişeni, Meseşeni, Moigrad
♦ Regenerare urbană zona CET
♦ Regenerare urbană în Cartierul Dumbrava I şi II
♦ Regenerare urbană în Cartierul Brădet
♦ Amenajare şi marcare trasee turistice pe Meseş
♦ Finalizarea lucrărilor la zona de picnic

ÎMPREUNĂ, AM REUŞIT

♦ Bugetul Municipiului Zalău, dublat
♦Zalău, oraş atractiv pentru mediul de afaceri
♦Sănătate, Educaţie şi Cultură – domenii în care am investit pentru viitor
♦Urbanism, artere rutiere reabilitate şi transport public modern
♦Proiecte pentru tineri şi familii tinere
♦Social, sprijin pentru vârstnici şi categorii vulnerabile

Din punct de vedere al resursei financiare, Bugetul Municipiului Zalău, dublat

– anul 2016, 116 milioane lei – 27,7 milioane euro;

– anul 2020, 248 milioane lei – 51,3 milioane euro.

Buget de DEZVOLTARE, de patru ori mai mare

– anul 2016 – 6,1 milioane euro, buget de dezvoltare 22 la sută, buget de funcţionare 78 la sută;
– anul 2020 – 27,2 milioane euro, buget de dezvoltare 53 la sută, buget de funcţionare 47 la sută.

Împreună cu o echipă de oameni care au făcut performanţă în domeniile lor de activitate, voi continua să muncesc pentru Zalău!

AVEŢI ÎNCREDERE ÎN NOI! Continuăm ÎMPREUNĂ!


Comandat de: Partidul Social Democrat, filiala Sălaj
Executat de: Breje Sorin Andrei PFA
Cod Unic de Identificare AEP: 21200019

loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ultimele articole
 

 

 
More in Ştiri din Sălaj