Connect with us

ARTE MARTIALE

DJST Sălaj organizează concursul local de proiecte de tineret 2020

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret SĂLAJ organizează Concursul local de proiecte de tineret în perioada 07.09 – 04.12.2020.

Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret pe anul 2020 este 43.715 lei. Suma maximă acordată pentru un solicitant este de 14.550 lei.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2020 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București care funcționează conform Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare.

Fiecare solicitant poate depune maximum 2 proiecte la Concursul local de proiecte de tineret 2020, dar pe priorități diferite.

Calendarul de desfășurare a concursului: depunerea dosarului de concurs: 07.09 – 24.09.2020, între orele 08:30 -16:00, de luni până joi și vineri, între orele 08:30 – 14:00, (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la sediul DJST SĂLAJ din Zalău, P-ța Iuliu Maniu, nr.12; etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 25.09 – 28.09.2020; afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului: 28.09.2020; depunerea completărilor: 29.09 – 05.10.2020; verificarea completărilor depuse: 06.10 – 07.10.2020; afișarea rezultatelor etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului: 07.10.2020; depunerea contestațiilor pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 08 – 09.10.2020; analiza contestațiilor depuse pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 12 – 13.10.2020; afișarea rezultatelor la contestațiile depuse pentru  etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 13.10.2020; etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 14.10 – 15.10.2020; afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 15.10.2020; depunerea contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 16.10 – 19.10.2020; analiza contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 20.10 – 22.10. 2020; afișarea rezultatelor la contestațiile etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor și a rezultatelor finale: 22.10.2020. Perioada de desfășurare a a proiectelor de tineret: 01.11 – 04.12.2020. Contestațiile la Concursul local se depun pe adresa de e-mail concurs.proiecte@mts.ro .

Având în vedere restricțiile impuse de pandemia de coronavirus, perioada de depunere a proiectelor a fost redusă pentru a facilita desfășurarea proiectelor pe o perioadă mai lunga.

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv Metodologia pentru Concursul local de proiecte de tineret 2020, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), site-ul DJST SĂLAJ www.djstsalaj.ro sau de la adresa de mail djst.salaj@mts.ro.

Director executiv DJST Sălaj

Adrian Fărcaş

loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

More in ARTE MARTIALE