Connect with us

Ştiri din Sălaj

Peste 50 de absenţi la a treia probă a examenului național de bacalaureat


La a treia probă scrisă a examenului național de bacalaureat (sesiunea august – septembrie
2020), proba E).d) desfășurată astăzi, 26 august, au participat 202 de candidați din 253
înscriși


Nu au fost cazuri de candidați eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă și nici situații în
care să se înregistreze temperatură peste 37.3 C.

Subiectele și baremul de corectare pentru proba E).d) au fost publicate la ora 15:00, pe
subiecte.edu.ro, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.
Ultima probă se va desfășura conform următorului calendar: 27 august: proba la Limba și literatura maternă – proba E.b)

Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale se vor derula în zilele de 28 și 31
august, respectiv 1 septembrie. În acest sens, comisiile de bacalaureat din unitățile de
învățământ liceal vor calcula mediile candidaților și vor asigura echivalarea/recunoașterea
nivelurilor de competență la probele de profil din cadrul examenului național de bacalaureat
(2020), potrivit metodologiei specifice.

Afișarea primelor rezultate înregistrate la probele scrise va avea loc în data de 2
septembrie (până la ora 12:00) și va fi urmată de etapa depunerii contestațiilor, în aceeași zi, în
intervalul orar 14:00 – 20:00.

La fel ca în prima sesiune, rezultatele elevilor vor fi publicate prin anonimizarea numelui și a
prenumelui, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare (Regulamentul general privind
protecția datelor – RGPD).

Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic. În acest caz, candidații
completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip în care se
menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației
poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori,
declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor (3-4 septembrie), vor fi comunicate
sâmbătă, 5 septembrie.

loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Ştiri din Sălaj