Connect with us

Ştiri din Sălaj

Concursul de ocupare a posturilor din învățământul preuniversitar


Mâine, 29 iulie 2020, de la ora 9, va avea loc proba scrisă din cadrul Concursului Național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2020


În județul Sălaj, proba scrisă se va desfășura la Colegiul Național „Silvania” Zalău (342 candidați) și la Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Zalău (102 candidați), cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare, aplicabile în cazul examenelor naționale, privind normele de acces în spațiile de examen în vederea protejării candidaților și a personalului implicat, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea SARS-CoV-2.

În total, s-au înscris, la această probă, 446 candidați dintre care 87 provin din promoția curentă. Participă la Concursul Național, într-un număr mai mare: educatoarele (139), învățătorii (64) și profesorii de educație fizică și sport (37).

Candidații vor susține proba scrisă din 41 discipline de învățământ și vor concura pentru ocuparea celor 40 posturi titularizabile  precum și a celorlalte posturi netitularizabile (201 posturi complete și 353 incomplete), care sunt vacante pentru o perioadă determinată. Beneficiază de cele mai multe posturi titularizabile: educatoarele (10) și învățătorii (5). Toate aceste posturi au fost afișate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, încă din data de 29 mai 2020.

Pentru susținerea probei scrise, candidații trebuie să fie prezenți, în sala de concurs, cel mai târziu la ora 8.15. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de patru ore, cu posibilitatea prelungirii cu una-două ore în anumite situații speciale (pentru candidații nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficiențe de vedere). În aceste situații, comisiile județene de organizare și desfășurare a concursului asigură condiții de egalizare a șanselor pentru candidații cu deficiențe, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor la subiectele de concurs, în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficienței respective.

Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale și baremele de evaluare pentru disciplinele de concurs sunt asigurate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și vor fi publicate, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte2020.edu.ro.

Primele rezultate la proba scrisă vor fi afișate în data de 4 august 2020, la sediul Inspectoratului  Școlar Județean Sălaj și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun la Inspectoratul  Școlar sau pot fi transmise, prin mijloace electronice,în zilele de 4 august 2020, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 5 august 2020, până la ora 12:00. Rezultatele finale vor fi afișate la Inspectoratul  Școlar și pe site-ul menționat anterior, în data de 11 august 2020.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de Inspectoratul Școlar , în perioada 12 – 14 august 2020.

Cadrul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea Concursul Național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar 2020precum și programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe site-ul http://titularizare.edu.ro.

loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Ştiri din Sălaj