Connect with us

Ştiri din Sălaj

FOTO. Continuă modernizarea municipiului Zalău

Cu fiecare investiţie nouă demarată sau care se finalizează, urbea de la poalele Meseşului îşi continuă cu paşi siguri procesul de modernizare. Administraţia locală a făcut eforturi mari ca acest proces important pentru comunitate să fie realizat cu cât mai multe fonduri europene, considerate cheia dezvoltării societăţii


“Ştim cu toţii că încă trecem printr-o perioadă dificilă, iar una din principalele preocupări ale administraţiei locale este protejarea sănătăţii cetăţenilor prin măsuri care previn răspândirea infecţiei cu noul Coronavirus. Totodată, acordăm atenţie deosebită măsurilor pentru sprijinirea mediului de afaceri şi insistăm asupra continuării proiectelor de dezvoltare a municipiului Zalău. Avem în derulare proiecte pe mobilitate urbană, spaţii verzi, infrastructură educaţională şi eficienţă energetică. De asemenea, pregătim o nouă serie de proiecte pe care să le depunem imediat ce se deschid ghidurile de finanţare pe noul exerciţiu financiar european 2021 – 2027.  Sunt convins că, odată cu finalizarea acestor investiţii, municipiul Zalău va deveni un oraş cu adevărat european!”.

Ionel Ciunt – primarul municipiului Zalău

Principalele proiecte de dezvoltare ale oraşului

Programul Operaţional Regional

– Axa 4.1 – mobilitate urbană durabilă

 1. Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest: str. Gheorghe Doja

Principalele tipuri de lucrări executate pe acest tronson cuprind reabilitarea trotuarului, amenajarea pistei de biciclete, reabilitare canalizare pluvială şi realizare canal tehnic pentru curenţi slabi.

Lucrările sunt efectuate de Asocierea SC Avril SRL & SC Delcar SRL, valoarea contractului este de 10.117.466,06 lei cu TVA, iar termenul de finalizare este octombrie 2021.

 1. Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest str. Simion Bărnuţiu- str. Voievod Gelu

Pe str. Simion Bărnuţiu se vor reabilita şi extinde trotuarele şi sistemul de canalizare pluvială, vor fi amenajate staţiile de autobuz (9 staţii), va fi amenajată o pistă de biciclete, iar pe o distanţă de 1,4 km se va amenaja, pe un singur sens, un traseu dedicat autobuzelor transportului public.

Lucrările la acest obiectiv sunt efectuate de SC Drum Construct SRL, valoarea contractului este de 21.609.322,65 lei cu TVA, iar termenul de finalizare este septembrie 2021.

 1. Modernizare sistem de transport în comun, achiziţie autobuze (20 bucăţi), staţii de încărcare, e-ticketing, Inteligent Transport System

Contractul vizează achiziţia a 20 de autobuze electrice – 10 autobuze din gama de 10 m şi 10 autobuze din gama de 12 m; sistem de monitorizare al flotei pentru 65 de autobuze; sistem de e-ticketing pentru 65 de autobuze; sistem de informare călători în 10 staţii de autobuz şi în 20 de autobuze; sistem de monitorizare călători;  sistem integrat de gestiune şi diagnosticare electronică (SIGDE) prin CAN – 20 de seturi; programe şi licenţe; staţii de încărcare pentru autobuze electrice (6 staţii de încărcare rapidă şi 20 de staţii de încărcare lentă); SDV-uri, echipamente şi softuri specifice pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii; servicii de instruire a personalului şi serviciul de proiectare, construcţii, montaj, probe şi punere în funcţiune pentru staţiile de încărcare şi punctele de transformare.

Până în momentul de faţă a fost livrat primul autobuz, care face parte din gama celor de 10 m, urmând să fie livrate şi celelalte. Asocierea SC Anadolu Automobil Rom SRL – SC Aic Trucks SRL – SC Radcom SRL vor livra cele 20 de autobuze şi vor efecuta lucrările cuprinse în proiect. Valoarea contractului este de 67.860.502,89 lei cu TVA, iar termenul de finalizare este aprilie 2021.

 1. Trotuare şi piste de biciclete pe Bulevardul Mihai Viteazul

Principalele tipuri de lucrări care vor fi executate în cadrul acestui proiect cuprind realizarea/reabilitarea trotuarelor, realizarea pistei de biciclete, refacerea canalizării pluviale şi a infrastructurii subterane pentru reţelele de telecomunicaţii.

Lucrările sunt executate de SC Drum Construct S.R.L., valoarea lucrărilor este de 19.999.399,09 lei cu TVA, iar termenul de finalizare este noiembrie 2021.

 1. Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest: str. Corneliu Coposu – str. Avram Iancu

Principalele tipuri de lucrări executate pe acest tronson cuprind reabilitarea trotuarului, amenajarea pistei de biciclete, reabilitare canalizare pluvială şi realizare canal tehnic pentru curenţi slabi.

La acest obiectiv de investiţii urmează să fie dat ordinul de începere.

Lucrările vor fi realizare de Asocierea SC Avril SRL & SC Delcar SRL, valoarea contractului este de 12.774.689,35 lei cu TVA, iar termenul de execuţie este de 24 luni.

 1. Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa sud. str. 22 Decembrie 1989

Principalele tipuri de lucrări cuprind refacerea structurii rutiere şi a trotuarelor, realizarea unei piste de biciclete, refacerea canalizaţiei tehnice (introducerea în subteran a cablurilor), realizarea de canalizaţie pluvială nouă înglobată în trotuar şi amenajarea spaţiului verde. Lucrările sunt executate de SC Drum Construct S.R.L. Ordinul de începere a fost dat cu data de 18.05.2020, valoarea contractului este de 5.023.734,64 lei cu TVA, iar termenul de finalizare este mai 2021.

 1. Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023.

Etapa II. SMIS 128098 – proiect în etapa de contractare

Prin intermediul acestui proiect vor fi realizate investiţii pentru reabilitarea şi modernizarea Pieţei Iuliu Maniu şi a Pieţei 1 Decembrie 1918, pietonizarea str. Unirii şi reabilitarea DJ191C (str. T. Vladimirescu, Porolisssum, Bujorilor, Moigrad, Cetăţii).

Proiectul este în analiză la minister, lucrările urmând să fie demarate după semnarea contractului de finanţare şi achiziţia de lucrări.

Valoarea proiectului este de 40.535.558,61 lei, din care fonduri atrase 37.770.161,45 lei.

Programul Operaţional Regional – Axa 4.2 – spaţii verzi

Proiectul cuprinde modernizarea a 10 amplasamente: Cartier Meseş, str. Corneliu Coposu; Str. Oborului; Cartier Brădet (Coada Lacului); Strada Viitorului; Aleea Digului; Cartier Dumbrava (Str. Victor Deleu); Cartier Dumbrava (Str. S. Bărnuţiu); Cartier Dumbrava (Str. Victor Deleu şi Str. G. Dragalina); Cartier Brădet (Str. Gh. Doja şi B.P. Haşdeu); Zona Dispensar CFR 1 şi 2.

Până în momentul de faţă a fost dat ordinul de începere la 4 din cele 10 amplasamente, urmând să înceapă lucrările şi la celelalte 6 proiecte.

Investiţiile propuse, adaptate la situaţiile specifice din zonele vizate, cuprind amenajarea de spaţii verzi; realizarea de accese şi alei pietonale; împrejmuirea terenului; realizarea instalaţiilor privind sistemul de  iluminat public; realizarea sistemului de supraveghere video; realizarea instalaţiilor de apă, canalizare, sistem de irigaţii; racordarea la utilităţile publice a terenului (branşamente electrice, branşamente apă, branşamente telecomunicaţii), după caz; dotare cu mobilier urban (bănci, coşuri de gunoi etc); dotare  cu echipamante  fitness şi sport şi dotare cu echipamente de joacă pentru exterior.

Lucrările sunt executate de Asocierea SC Avril SRL & SC Chilia SRL, valoarea contractului este de 12.725.872,10 lei cu TVA, iar termenul de finalizare este ianuarie 2021.

De asemenea, Primăria Municipiului mai are depus un proiect pentru “amenajarea de spaţii verzi pe imobile abandonate sau degradate din municipiul Zalău – etapa II”, care este în fază precontractuală la ADR Nord Vest. Proiectul cuprinde 5 amplasamante: incinta Liceului de Artă “Ioan Sima”; incinta Şcolii Gimnaziale “Corneliu Coposu”; terenul din zona fostului cămin cultural Stîna; terenul adiacent Cinematografului Scala (zona dinspre Bulevardul Mihai Viteazul); zona str. Lt. Col. Teofil Moldoveanu, adiacentă Văii Sărmaş.

“Aceste investiţii din fonduri europene înseamnă, de fapt, noi locuri de joacă pentru copii, precum şi un ambient plăcut în care adolescenţii şi adulţii să îşi petreacă timpul liber. Acest proiect, alături de toate celelalte despre care am mai vorbit, reprezintă Fapte, NU Vorbe!”, spune primarul Ionel Ciunt.

Programul Naţional de Dezvoltare Locală

Reabilitare traseu de drum judeţean DJ191C Nuşfalău – Crasna – Zalău – Creaca pe teritoriul administrativ al municipiului, str. 22 Decembrie 1989  Tronson I

În cadrul proiectului sunt executate următoarele categorii de lucrări: reabilitare drum (cu pistă de biciclete, două zone de parcări, opt refugii pentru staţiile de autobuz, spaţii verzi, refacerea trotuarelor); reparaţii a trei poduri; canalizare pluvială; instalaţii telecomunicaţii – cabluri neconvenţionale.

La acest obiectiv urmează să fie efectuate lucrările la sistemul de iluminat public. Lucrările au fost executate de Asocierea Euroconstruct SRL & Drum Construct SRL, valoarea acestora fiind de 9.312.974,29 lei cu TVA.

Compania Naţională de Investiţii

Reabilitarea, modernizarea, dotarea şi extinderea cinematografului Scala

La acest obiectiv se lucrează, iar după reconfigurare va rezulta o sală mare de cinema cu 247 locuri, un planetariu digital (singurul din vestul României) şi o sală mică de cinema 3D, iar în foaier s-a propus o “cafenea culturală”.

Contractul de lucrări este încheiat între Compania Naţională de Investiţii SA şi Asocierea TCI Contractor General SA & Avitech CO SRL.

Valoarea lucrărilor este de 11.689.888,00 lei cu TVA, iar termenul de execuţie este de 13 luni.

Programul operaţional regional – Axa 3.1 A

– eficienţă energetică clădiri rezidenţiale

Creşterea eficienţei energetice a blocurilor

de locuinţe S18, 18, P15, M6 şi D22 din municipiul Zalău

La aceste blocuri lucrările sunt în diferite etape de execuţie, astfel: termenul de finalizare pentru blocurile S18, 18, M6 şi D22 este decembrie 2020, iar pentru blocul P15, termenul de finalizare este februarie 2021.

Proiectele care cuprind creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe vizează anveloparea blocului, izolarea planşeului peste ultimul etaj, schimbarea tâmplăriei de lemn cu termopan, închiderea balcoanelor cu geamuri termopan şi schimbarea lifturilor, unde este cazul.

Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe I58 şi SB34,  P+8 şi V1, C, SB42 şi 1B, P40 şi D111, Scala, A16 şi SB15, G164 şi 80 scara A

Lucrările pentru aceste blocuri sunt în faza de licitaţie, după cum urmează:

w la blocurile I58 – SB34 licitaţia este în faza de evaluare a documentelor depuse în susţinerea DUAE;

w la blocurile G164 şi 80 sc.A, Scala, A16 şi SB15 licitaţia este în faza de evaluare a propunerilor financiare;

w la blocurile P+8 şi V1 s-a reluat licitaţia, iar termenul de depunere al ofertelor este 09.06.2020;

w la blocurile P40 şi D111, C, SB42 şi 1B se pregăteşte documentaţia pentru negociere, deoarece la licitaţiile anterioare nu s-a prezentat niciun ofertant.

Programul Operaţional Regional – Axa 3.1 C – iluminat public

Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public – etapa I

La acest obiectiv de investiţii lucrările au fost demarate şi se intervine prioritar pe străzile pe care se execută proiecte de mobilitate urbană – str. 22 Decembrie 1989, Simion Bărnuţiu şi Gheorghe Doja, fiind cuprinse etapizat toate cele 22 de străzi din proiect.

Prin intermediul acestei investiţii, pe 12 străzi vor fi demolaţi stâlpii existenţi, vor fi instalaţi stâlpi noi, cu corpuri de iluminat echipate cu telegestiune şi vor fi mutate în subteran reţelele aeriene; pe o stradă se va extinde sistemul de iluminat, iar pe 9 străzi se vor înlocui corpurile de iluminat cu altele, echipate cu telegestiune.

De asemenea, prin intermediul proiectului se va realiza centrul de monitorizare al sistemului de iluminat public, 36,4 km de reţea va fi modernizată şi extinsă, iar 32 de treceri de pietoni vor beneficia de iluminat îmbunătăţit.

Proiectul în valoare de 23,099,159.17 lei este finanţat din fonduri europene nerambursabile prin POR axa 3.1C – iluminat public.

Un proiect asemănător, pentru modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Zalău – Etapa II este în etapa de contractare.

Acest proiect, în valoare de 13.392.195,16 lei, din care fonduri nerambursabile 13.117.895,35 lei, cuprinde investiţii pe 76 de străzi, din care pe 66 se vor înlocui corpurile de iluminat, iar pe 10 se vor înlocui stâlpii şi reţeaua în întregime.

Lucrările la obiectiv vor fi demarate după elaborarea proiectului tehnic, semnarea contractului de finanţare şi achiziţia contractului de lucrări.

Programul Operaţional Regional – Axa 4.3 – comunităţi urbane marginalizate

Amenajare centru de zi pentru copii în municipiul Zalău prin schimbarea destinaţiei punctului termic P.T.17

Imobilul de pe Aleea Torentului va fi modernizat şi recompartimentat astfel încât, la finalizarea investiţiei, aici să poată fi desfăşurate servicii cultural-recreative după finalizarea orelor de şcolă pentru 100 copii/zi, majoritatea proveniţi din comunitatea urbană marginalizată, iar în timpul vacanţelor va suplini rolul şcolii în petrecerea timpului de către beneficiari.

Lucrările sunt efectuate de SC Tacon SRL, valoarea contractului este de 2.757.413,21 lei cu TVA, iar termenul de finalizare este august 2020.

Programul Operaţional Regional – Axa 4.4 – creşe şi grădiniţe

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea unităţii de învăţământ preşcolar Grădiniţei nr. 5

Acest obiectiv de investiţii va beneficia de reabilitarea clădirii, fiind adusă la nivelul cerinţelor şi standardelor de siguranţă în exploatare, de funcţionalitate şi confort impuse de legislaţia actuală.

Lucrările vor fi executate de Asocierea Construct Veb SRL & Oviluc SRL, valoarea lucrărilor este de 3.544.907,44 lei cu TVA, termenul de execuţie este de 20 de luni.

La acest obiectiv de investiţii urmează să fie dat ordinul de începere al lucrărilor, după verificarea proiectului tehnic de către ADR Nord-Vest.

“Modernizarea şi echiparea unităţii de învăţământ preşcolar ”Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 5”, înseamnă creşterea gradului de confort pentru 114 copii, cu vârsta între 3 şi 6 ani, acest aspect influenţând pozitiv actul educaţional”, spune edilul municipiului.

Grădiniţă cu program prelungit şi creşă Cartier Meseş, Str. Al. Lăpuşneanu – etapa I Creşa

Investiţia cuprinde lucrări de construire a unei creşe, cu asigurarea condiţiilor specifice de funcţionare şi confort, corespunzătoare cerinţelor actuale.

Această unitate va fi dedicată unui număr de 55 de copii din municipiu, împărţiţi pe 4 grupe, din care 3 grupe a câte 15 copii cu vârsta între 2 şi 3 ani (grupa mare) şi o grupă de 10 copii cu vârsta între 1 şi 2 ani (grupa mijlocie).

De asemenea, pentru dezvoltarea actului educaţional, în această unitate vor fi create 28 de locuri de muncă. Investiţia va contribui la dezvoltarea infrastructurii educaţionale în învăţământul anteşcolar şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă.

La acest obiectiv de investiţii,  în valoare de 4.542.544.77 lei cu TVA, se lucrează, executantul lucrării este SC Drum Construct SRL, iar termenul de finalizare este octombrie 2020.

“Creşa din Cartierul Meseş este o investiţie pe care noi am socotit-o ca fiind prioritară pentru comunitatea noastră. Astfel, după finalizarea lucrărilor la acest obiectiv apreciez că va fi rezolvată, în mare măsură, o nevoie a familiilor din municipiu care au copii cu vârsta cuprinsă între 1 şi 3 ani”,

a punctat Ionel Ciunt.

Programul Operaţional Regional – Axa 4.5 licee tehnologice

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea unităţii de învăţământ “Liceul Tehnologic Mihai Viteazul” din municipiul Zalău – etapa I internat

Lucrările la acest obiectiv de investiţii sunt în curs de derulare, proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional – Axa 4.5 licee tehnologice şi are ca obiectiv creşterea calităţii infrastructurii educaţionale relevante pentru piaţa forţei de muncă.

În acest sens, proiectul propune îmbunătăţirea condiţiilor de cazare în internatul liceului pentru 163 de beneficiari, fiind amenajate 78 de camere cu două locuri, 4 camere cu un loc, o cameră pentru persoane cu dizabilităţi, două camere de oaspeţi, 9 oficii, sală de mese, spălătorie şi cabinet medical.

Lucrările sunt executate de SC Clio SRL, valoarea lucrărilor este de 4.561.394,19 lei cu TVA, iar termenul de finalizare este septembrie 2020.

Programul Operaţional Regional – Axa 3.1 B – eficienţă energetică clădiri publice

Primăria Municipiului Zalău are în derulare proiecte de investiţii privind creşterea eficienţei energetice la 4 unităţi de învăţământ:

♦  LPS “Avram Iancu” Zalău

♦  Liceul de Artă “Ioan Sima”

♦ Liceul Reformat “Wesselenyi”

♦  Liceul Ortodox “Sfântul Nicolae”

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (AFIR)

Modernizarea şi extinderea reţelei de drumuri forestiere din municipiul Zalău

Se lucrează pe 4 tronsoane: Valea Zalăului – Orlat, Aghireş – Căţeluşa, Meseş 2, Meseş 1 – Cabana Pionerilor, inclusiv amenajare sector 1 şi 2.

Lucrările sunt realizate de SC Athos Com SRL, valoarea lucrărilor este de 7.434.965,00 lei cu TVA, termenul de finalizare este august 2020.

Autoritatea Fondului de Mediu

Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Zalău

Proiectul cuprinde amenajarea a 4 staţii de reîncărcare, două în parcarea adiacentă Primăriei Municipiului Zalău şi două în parcarea de la Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici”. Proiectul este în procedură de licitaţie, urmând să fie desemnat constructorul lucrării.

“Proiectele prezentate sunt dovada vie a preocupării pe care o avem pentru dezvoltarea oraşului. Principala sursă de finanţare a acestor proiecte sunt fondurile europene şi guvernamentale, însă toate aceste proiecte beneficiază şi de cofinanţare din bugetul local. Cu răbdare, cu multă muncă şi profesionalism, municipiul Zalău se transformă, iar odată cu finalizarea lucrărilor acest lucru va fi mult mai evident. Mulţumesc cetăţenilor pentru înţelegere! Ştim că acum fiecare proiect aflat în execuţie crează şi disconfort în municipiu, însă numai ÎMPREUNĂ  putem aduce Zalăul la standardele unui oraş european!”.

Ionel Ciunt – primarul municipiului Zalău

loading...
Loading...
2 Comments

2 Comments

 1. Alin

  2 June 2020 at 9:55

  Piste de biciclete sa parcheze mașinile pe ele

  • ION

   2 June 2020 at 10:00

   BANCOMATE NU, SA INTRE CIUNT CU MASINA IN ELE?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ultimele articole
 

 

 

 

More in Ştiri din Sălaj