Connect with us

Ştiri din Sălaj

Consiliul Județean Sălaj a demarat un proiect european de 5,7 miliarde lei vechi

Proiectul “Planificare strategică și financiară în județul Sălaj” în implementare Judeţul Sălaj, în calitate de Beneficiar, implementează prin Consiliului județean, începând cu data de 8 mai 2020, proiectul cu titlul “Planificare strategică și financiară în județul Sălaj”, cod SIPOCA 806/ cod MySMIS 135976.

Proiectul este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Cod apel: POCA/661/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014 – 2020.

Conform Cererii de finanțare aprobate, obiectivul general al proiectului urmăreşte “creșterea calității actului administrativ la nivelul Consiliului Județean Sălaj pentru implementarea unitară a instrumentelor de planificare strategică și financiară care să susțină fundamentarea deciziilor privind politicile publice adoptate, prioritizarea
investițiilor realizate în diverse sectoare precum și dezvoltarea instituțională”.

Proiectul vizează prin implementare:
– Evaluarea gradului de implementare a Strategiei de Dezvoltare a județului Sălaj
pentru perioada 2015-2020, suport pentru elaborarea noii strategii având ca temei
orientarea pe rezultate și performanță – întărirea rolului monitorizării și evaluării
sistemului de indicatori;
– Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a județului Sălaj pentru perioada 2021 – 2027;
– Elaborarea Planului de măsuri pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a județului Sălaj pentru perioada 2021-2027, bazat pe criterii de prioritizare a investițiilor în diverse sectoare precum: infrastructură, sănătate, educație și asistență socială, pentru realizarea bugetului aferent anului 2021 și 2022.

Valoarea totală a proiectului este 576.962,70 lei cu TVA din care:

490.418,30 lei – finanţare din Fondul Social European
75.005,15 lei – finanţare din Bugetul Naţional
11.539,25 lei – cofinanţarea eligibilă a Consiliului Judeţean Sălaj.

Având ca dată de începere 08.05.2020, proiectul “Planificare strategică și financiară în județul Sălaj”, cod SIPOCA 806/ cod MySMIS 135976, se întinde ca durată de implementare pe parcursul a 15 luni, data de finalizare a acestuia fiind, așadar 07.07.2021.

 

loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Ştiri din Sălaj