Connect with us

Ştiri din Sălaj

APIA Sălaj, una dintre cele mai performante centre judeţene din ţară

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Sălaj este condusă de Liviu Călin Perneş din anul 2013. Prin rezultatele obţinute, în aceşti aproape 7 ani de activitate, instituţia a devenit una dintre cele mai performante centre judeţene din ţară.

Profilul dominant al agriculturii sălăjene este dat de producţia mixtă, vegetală şi animală, fapt care reiese şi din structura suprafeţei agricole: din totalul suprafeţei agricole, 50% sunt suprafeţe arabile, viile şi fâneţele ocupând o suprafaţa foarte mică.

În anul 2019 conducerea Centrului Judeţean Sălaj, cu sprijinul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), a coordonat respectarea activităţilor în sesiunile de instruiri efectuate în cadrul centrului judeţean şi la nivelul centrelor locale.

În acest sens, au fost iniţiate acţiuni pentru identificarea nevoilor de perfecţionare profesională.

Plăţi de peste 31 milioane de euro în campania agricolă din anul 2019

În anul 2019 la nivelul Centrului Judeţean Sălaj au fost autorizate plăţi aferente Campaniei 2018 în sumă totală de 54,580,008.67 lei, ceea ce reprezintă 11,704,476.85 euro.

Din această sumă au fost recuperate 126,488.06 lei sancţiuni multianuale şi au fost compensate debite în valoare de 171,114.61 lei.

Pentru Campania 2019, a fost autorizată la plată pentru judeţul Sălaj suma totală (avans şi plăţi regulare) de 31,881,766.82 euro adică 150,899,574.33 lei.

Pentru avans au fost autorizaţi la plată 19.290 fermieri cu suma de 17,004,544.41 euro din FEGA şi 4,943,350.68 euro din FEADR şi cofinanţare din BN (total avans 21,947,895.09 euro).

Pentru plata regulară au fost autorizaţi la plată 19.324  fermieri cu suma de 8,767,316.80 euro din FEGA şi 1,166,554.93 euro din FEADR şi cofinanţare din BN (total autorizat pentru plata regulară 9,933,871.73 euro).

Din această sumă au fost recuperate 72,077.91 lei sancţiuni multianuale şi au fost compensate debite în valoare de 132,292.05 lei.

Acordarea de sprijin financiar prin Programul Naţional Apicol 2019

 • Număr de cereri depuse – 437
 • Număr de cereri autorizate – 437
 • Valoarea totala solicitată: 5.904 341,65 lei
 • Valoarea autorizată la plată: 4.699 969,81 lei

Sprijin financiar pentru măsura de investiţii în sectorul viti-vinicol

 • Număr de cereri depuse – 5
 • Număr de cereri aprobate- 4
 • Număr de cereri în verificare administrativă – 1
 • Valoare autorizată: 3 767 297,58 lei

”Sălajul se situează pe locul 1 raportat la sumele acordate şi pe locul doi ca şi număr de beneficiari. Acest lucru ne asigură că pe suprafaţa agricolă a judeţului nu se folosesc substanţe chimice pentru tratarea culturilor. Sălajul are o floră şi o faună diversificată care permite apicultorilor să se dezvolte în cele mai bune condiţii, rezultând un produs finit de înaltă calitate”, a declarat directorul APIA Sălaj, Călin Perneş.

Activităţi legate de supracontrolul pe teren

În cursul anului 2019 au fost efectuate supracontroale la un număr de 5 fermieri din eşantionul de control clasic, 2 fermieri din eşantionul de teledetecţie, 6 fermieri din eşantionul de zootehnie şi 6 fermieri din eşantionul SMR10.

“În cursul anului 2019, conducerea Centrului judeţean s-a implicat activ în activitatea de promovare şi informare, atât prin acţiunile de relaţionare cu celelalte instituţii publice, dar şi prin participarea la diverse întruniri tematice: sesiuni de informare organizate de Prefectura Judeţului Sălaj sau Consiliul Judeţean Sălaj, expoziţii, seminarii şi conferinţe organizate de diferite instituţii şi autorităţi publice locale sau organizaţii ale fermierilor din judeţul Sălaj, întâlniri organizate cu primarii UAT-urilor din judeţ”, a mai spus directorul executiv APIA Sălaj, Călin Perneş.

Sprijinul acordat prin APIA Sălaj stimulează fermierii

Pentru Campania 2019 la nivelul CJ Sălaj au fost depuse un număr de 22.596 cereri unice de plată, prin care fermierii au declarat că utilizează suprafaţa de 136.515,26 ha teren, o creştere semnificativă raportat la ultimii 10 ani, ceea ce dovedeşte că sprijinul acordat prin APIA Sălaj stimulează fermierii să repună în circuitul agricol suprafeţe importante de teren.

“Asigurăm toţi fermierii de sprijin maxim din partea instituţiei în ceea ce priveşte toate formele de sprijin care se derulează prin APIA. De asemenea, rugăm fermierii să respecte în această perioadă măsurile care se impun pentru limitarea răspândirii COVID-19 şi să utilizeze toate formele de comunicare on-line puse la dispoziţie pe site-ul APIA”, a declarat directorul APIA Sălaj, Călin Perneş.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultura gestionează măsurile delegate din Axa II de la AFIR.

Pe baza unor protocoale de colaborare verificarea şi controlul anumitor măsuri sunt realizate de către alte instituţii din cadrul Ministerului Agriculturii.

 1. Ajutor de stat privind subvenţionarea diferenţei de acciză la motorină utilizată în agricultură în anul 2019

Număr de cereri acord depuse – 580;

Număr cereri de plată Trimestrele I, II şi III – 1099;

Cantitate de motorină pentru care s-a acordat sprijin financiar – 2.560.012,374 litri;

Valoarea  aprobată (primele trei trimestre) – 4 853 537  lei;

Număr de cereri acord depuse pentru anul 2020 – 107 (procedură aflată în curs de derulare)

 1. Renta viageră agricolă

Număr carnete de rentier vizate 2019 – 42 cu suma de 53840.04 lei, documente de completare, reanalizare dosar rentă – 5 cereri;

cereri moştenitori – 1 cerere.

 1. Ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor – 2019

Număr de  cereri depuse – 3 ( pentru 501 beneficiari);

Valoarea sprijinului financiar solicitat: 817 175,00 lei

Valoarea sprijinului financiar aprobat: 666 908,29 lei

Subvenţii finanţate

din bugetul comunitar (FEADR)

 1. Măsura 215 – Plăţi în favoarea Bunăstării animalelor – Pachet a) – Porcine

Sesiunea 3:

Număr cereri de plată depuse-1

Număr deconturi justificative  3

Valoarea solicitată 268651,25 €

 1. Măsura 14 – Bunăstarea animalelor – Pachet a) – Porcine

Număr cereri de plata depuse-16

Număr deconturi justificative  48

Valoare solicitată: 1097616,90 €

Adeverinţe de credit eliberate – 6 (CEC şi Banca Transilvania).

 1. Măsura 14 – Bunăstarea animalelor – Pachet b) – Păsări

Număr cereri de plata depuse-6.

Valoare solicitată: 76 497,64 € ;

Număr de adeverinţe eliberate pentru bancă -1.

Cereri aflate în curs de autorizare.

 1. Măsura 15 – (Submăsura 15.1) – Schema de ajutor de stat – Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor

Număr cereri de plată depuse pentru Sesiunea I /2017, anul 3 de angajament – 3.

Valoare publică estimată: 125 665,65 €

Cereri aflate în curs de autorizare.

Număr cereri de sprijin depuse pentru Sesiunea II/2019, anul 1 de angajament – 9;

Număr cereri eligibile – 8;

Număr cereri neeligibile – 1 (incompletă);

Valoarea publică estimată aferentă cererilor eligibile: 678 274,85 €.

Amănunte pe acest subiect puteţi vedea şi în suplimentul Ştirile din Sălaj, care a apărut miercuri, 25 martie, împreună cu ziarul Sportul Sălăjean.

 

loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Ştiri din Sălaj