Connect with us

Ştiri din Sălaj

Informaţii noi despre şomajul tehnic

Pe perioada stării de urgenţă, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

De aceste prevederi beneficiază salariaţii angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiţii:

  a) întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate, şi deţin certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din anexa nr. 1 Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României; în vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei, angajatorii depun o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, prevăzută în Anexa nr. 1, lista persoanelor  care urmează să beneficieze de această indemnizație, prevăzută în anexa nr. 3, documente ce trebuie insoțite de certificatul  de situație de urgență eliberat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, disponibilă online la adresa prevenire.gov.ro care va conţine o secţiune dedicată şomajului tehnic.

b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 şi nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaţilor lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizaţiei prevăzute  pentru cel mult 75% dintre angajaţii care au contracte individuale de muncă active la data de 21 martie, data intrării în vigoare a OUG 30-2020;în vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei angajatorii depun o declaraţie pe propria răspundere  din care să reiasă că acesta înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii, cu un procent de minim 25% faţă de media  încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, şi că nu are capacitatea financiară pentru a plăti toţi  salariaţii, declaraţie însoţită de lista persoanelor  care urmează să beneficieze de această indemnizație, prevăzută în anexa nr. 3.

Documentele necesare acordării șomajului tehnic se transmit, începând cu 1 aprilie a.c. pentru luna martie, prin poșta electronică, format pdf, la adresa de email: salaj@anofm.gov.ro.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numerele de telefon: 0260/612463 si 0769/026895.

loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ultimele articole
 

 

 

 

More in Ştiri din Sălaj