Connect with us

Ştiri din Sălaj

Două persoane şi-au pierdut viaţa la locul de muncă în anul 2019

Noutati legislative :

Salariul minim brut a crescut cu 7,2% de la 1 ianuarie 2020, comparativ cu nivelul din anul 2019.

Incepand cu 1 ianuarie 2020,potrivit H.G nr. 935 din 13 decembrie 2019, salariul minim brut pe economie a crescut de la 2080 de lei la 2230 de lei.

Salariul diferențiat pentru personalul încadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare cu vechime în munca de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare rămâne nemodificat: 2350 lei brut/ lună.

Separat, agentii economici care desfasoara activitate în domeniul construcțiilor, salariul minim este de 3000 de lei brut. „În perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2028, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri…” – prevede Ordonanța de urgență 114/2017, modificată prin OUG 43/2019.

De la 1 ianuarie 2020, contractele de muncă part-time sunt taxate cu contribuții sociale la valoarea lor reală, potrivit Legii 263/2019, privind modificarea Codului fiscal.

Legea ,publicată în Monitorul oficial 1054 din 30 decembrie 2019, partea I – elimină o prevedere care fusese introdusă în anul 2017, prin care salariile pe fracțiuni de normă erau taxate cel puțin la valoarea salariului minim pe economie.

Câștigul salarial mediu brut prevăzut în Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurarilor sociale de stat, continuă să crească, în acest an, fiind la valoarea de 5.429 lei, cu 5,1% mai mult față de anul 2019 când valoarea lui era 5.163 de lei.

Situatia contractelor colective de munca

Situatia inregistrarii la Inspectoratul Teritorial de Munca Salaj a  contractelor colective de munca/actelor aditionale in anul     2019  în contextul in care în judet exista 426 unitati cu peste 21 salariati din care : 129  unitati cu capital de stat, 5 unitati cu capital mixt si 242 unitati cu capital privat

 1. Numarul total al salariatilor din judetul Salaj, acoperiti de contracte colective de munca – 13.770;

 

 1. Numarul total al contractelor colective de munca active la sfarsitul lunii decembrie 2019 – 131

din care: –    6 CCM negociate la nivelul unitatilor cu capital de stat (4,6% din total),

–  125 CCM negociate la nivelul unitatilor cu capital privat(51,6% din total);

 1. Numarul total al contractelor colective de munca inregistrate in anul 2019 – 42

din care  –   1 CCM negociat la nivelul unitatilor cu capital de stat,

– 41 CCM negociate la nivelul unitatilor cu capital privat;

 1. Numarul total al actelor aditionale de prelungire a CCM inregistrate in anul 2019 – 25;

din care: –   4 acte aditionale negociate la nivelul unitatilor cu capital de stat,

– 21 acte aditionale negociate la nivelul unitatilor cu capital privat;

 1. Numarul total al actelor aditionale inregistrate in anul 2019 (altele decat cele prin care se prelungeste CCM) – 24;

din care: –   1 act aditional negociat la nivelul unitatilor cu capital de stat,

– 23 acte aditionale negociate la nivelul unitatilor cu capital privat;

 1. Numarul total al contractelor colective de munca incetate in anul 2019 – 49;

din care: –   2 CCM incetate la nivelul unitatilor cu capital de stat;

– 47 CCM incetate la nivelul unitatilor cu capital  privat.

 

Situatia conflictelor colective de munca

Pe parcursul anului 2019, la Inspectoratul Teritorial de Munca Salaj nu au fost depuse sesizari cu      privire la declansarea conflictului colectiv de munca in vederea concilierii.

Neconformitati constatate ca urmare a controalelor efectuate in domeniul relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in munca

In anul 2019, Inspectoratul Teritorial de Munca a desfasurat un numar de 787 controale in domeniul relatiilor de munca si 440 controale in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Activitatea de control se desfasoara în baza Planului Cadru de Actiuni al Inspectiei Muncii , Planul Propriu de Actiuni aprobat de catre Inspectia Muncii si se concretizeaza prin actiuni de control în campanii nationale coordonate de Inspectia Muncii, controale tematice, controale de fond si controale inopinate ca urmare a unor sesizari .

Ca urmare a acestor actiuni de control s-au constatat o serie de neconformitati pentru care s-au dispus masuri de remediere, iar contraventiile au fost sanctionate conform prevederilor legale în vigoare.

Situatia pe cele doua domenii controlate se prezinta astfel :

Relatii de Munca

Pentru neconformitatile constatate pe acest domeniu au fost sanctionati un numar de 359 de   angajatori. Numarul total de sanctiuni aplicate a fost de 635 din care 82 amenzi.

Domeniile de activitate verificate in cadrul actiunilor si campaniilor au fost : fabricarea produselor textile, întreţinerea şi repararea autovehiculelor, fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase, construcţii, transport – conducătorii auto (lucrători mobili), industria lemnului, comert,paza, etc.

Din totalul sanctiunilor, 75,1% au fost aplicate ca urmare a nerespectarii prevederilor legale din Codul Muncii, 15,7% pentru nerespectarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul electronic de evidenta a salariatilor si 9,2% nerespectarea prevederilor : Legii nr. 52/2011, Legii nr.108/1999, O.U.G. 25/2014, O.U.G.37/2007, Legii. Nr. 153/2017, Legii nr. 156/2000

Constatari :

 • munca fara forme legale de angajare – au fost identificate 42 persoane care munceau fara forme legale de angajare . Amenzile aplicate pentru aceasta contraventie reprezinta 17% din numarul toatal al amenzilor
 • nerespectarea conditiilor privind munca suplimentara – in aceasta situatie se constata neevidentierea de catre angajator in pontaje a orelor de munca suplimentara.
 • nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului saptamanal – in cazul agentilor economici a caror activitate nu poate fi intrerupta in zilele de sambata si duminica se constata ca repausul sapatamanal de 48 ore consecutive nu se acorda in alte zile ale saptamanii si de asemenea, nu se acorda salariatului un spor la salariu prevazut de art. 137 alin.(3) din Codul Muncii, rep.
 • nerespectarea dispozitiilor privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara
 • nerespectarea obligatiei de a tine evidenta orelor de munca prestate de catre fiecare salariat – Se constata in multe situatii ca angajatorii nu tin evidenta orelor de munca prestate de propriii salariati la punctele de lucru , sedii, etc.
 • nerespectarea obligatiei de a efectua angajarea in baza unui certificat medical( fisa de aptitudini ) care sa ateste ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci pentru care se face angajarea
 • incalcarea prevederilor legale privitoare la munca de noapte – cu toate ca sporul pentru salariatul care presteaza munca in timpul noptii este un spor care era prevazut de Legea nr. 57/1974 inca se mai constata ca unii agenti economici nu evidentiaza si nu platesc sporul pentru munca de noapte .
 • incalcarea de catre angajator a dispozitiilor privind sarbatorile legale – Din controalele desfasurate si declaratiile lucratorilor cu ocazia identificarilor facute se constata munca in sarbatorile legale , incalcand astfel prevederile art. 139 din Codul Muncii, rep.precum si a art. 140 din acelasi act normativ.De asemenea, cu toate ca se lucreaza in acele zile , ele nu sunt evidentiate si nici platite conform prevederilor art. 142 din Codul Muncii, rep.
 • Nerespectarea obligatiei de a pastra la locul de munca o copie a contractului individual de munca pentru salariatii care presteaza munca în acel loc

Toate aceste contraventii constatate si sanctionate reprezinta 50% din numarul total de amenzi .

Alte constatari :

 • nerespectarea prevederilor legislative privind Registrul Electronic de Evidenta al Salariatilor – In aceste situatii se constata intarzieri de transmitere a registrului electronic, transmiteri eronate, sau pur si simplu netransmiteri ale modificarilor intervenite la contractele de munca. De asemenea, se constata ca la incetarea raporturilor de munca angajatorii nu elibereaza fostului salariat adeverinta care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate, precum şi un extras din registru electronic al salariatilor.

 

 • nerespectarea prevederilor Legii 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilierifolosirea muncii minorilor, nedepunerea în termen a copiei registrului zilieri, neînregistrarea zilierilor în registru.

 

 • Neîndeplinirea sau îndeplinirea partiala a masurilor dispuse pentru remedierea deficientelor constatate
 1. Securitate si sanatate in munca

Ca urmare a controalelor efectuate în acest domeniu s-au constatat neconformitati pentru care au fost dispuse masuri de remediere , fiind aplicate 19  amenzi  si 282 avertismente  pentru contraventiile constatate.

Neconformitati constatate :

 • nerespectarea de catre angajator a obligatiei de a lua masurile necesare pentru acordarea primului ajutor ( nu sunt desemnati lucratori care sa aplice masurile de prim ajutor )
 • neasigurarea materialelor necesare informarii si instruirii lucratorilor
 • neefectuarea controlului medical periodic de catre lucratori (conform HG nr.355/2007 ), ulterior angajarii
 • neasigurarea echipamentelor de munca fara pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor
 • neacordarea echipamentelor individuale de protectie
 • neasigurarea conditiilor astfel incat fiecare lucrator sa primeasca instruire suficienta si adecvata sub forma de informatii si instructiuni de lucru , specifice locului de munca si postului sau.
 • lipsa evaluarii riscurilor de accidentesi neîntocmirea planului de prevenire si protectie
 • neasigurarea lucrului la înaltime
 • lipsa autorizatiei de functionare ISCIR la aparate de încalzit
 • lipsa semnalizarilor de Securitate si sanatate în munca

Consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca duc la producerea de accidente de munca si aparitia bolilor profesionale.

Situatia privind accidentele de munca in judetul Salaj

În anul 2019 au fost înregistrate un număr de 26 accidente de muncă cu 26 accidentați, după cum urmează:

–        23 accidente soldate cu incapacitate temporară de muncă, cu 23 accidentaţi;

–        2 accidente de muncă mortale

–         1 accident soldat cu invaliditate

Indicele de frecvenţă (numărul de accidentaţi care revine la 1.000 de lucrători) a fost de 0,52 0/00 pentru totalul persoanelor accidentate

Repartizarea accidentaților în muncă pe sectoare ale economiei naționale, la nivelul județului, este următoarea:

CAEN 31 – Fabricare de mobilă = 4 accidentați ( 15,4 % din totalul accidentaţilor) ;

CAEN 25 – Industria constructiilor metalice = 3 accidentaţi ( 11,5 % din totalul accidentaților );

CAEN 14 – Fabricarea articolelor de imbracaminte  =2 accidentati ( 7,7 % din totalul accidentaților );

CAEN 23 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice  = 2 accidentati ( 7,7 % din totalul accidentaților );

CAEN 24 – Industria metalurgică  = 7 accidentati ( 26,9 % din totalul accidentaților ).

CAEN 46 – Comert cu ridicata = 2 accidentati ( 7,7 % din totalul accidentaților );

CAEN 47 – Comert cu amanuntul = 2 accidentati ( 7,7 % din totalul accidentaților );

CAEN 28 – Fabricarea de masini, utilaje, echipamente  = 1 accidentat ( 3,8 % din totalul accidentaților );

CAEN 49 – Transporturi terestre  = 1 accidentat ( 3,8 % din totalul accidentaților );

CAEN 84 – Administratie publica  = 1 accidentat ( 3,8 % din totalul accidentaților );

CAEN 85 – Invatamant  = 1 accidentat ( 3,8 % din totalul accidentaților );

Pentru persoanele accidentate în anul 2019, care au încheiat incapacitatea, indicele de durată medie ( numărul de zile pierdute, în medie, de un accidentat ) este de 38,53 zile, iar indicele de gravitate (numărul total de zile de incapacitate de muncă, raportat la 1.000 de angajaţi) este 20,16 0/00  .

Din punctul de vedere al vârstei persoanelor accidentate, analiza accidentelor de muncă a evidenţiat faptul că persoanele cu vârsta intre 30 si 50 de ani deţin  ponderea cea mai mare, de 53,8% %

(14 accidentati) din numărul total al accidentaţilor.

Analiza accidentelor din punctul de vedere al vechimii la locul de muncă relevă faptul că 61,5 % din totalul accidentaţilor sunt lucrători cu vechime de până la 5 ani , iar cei din grupele de vechime intre 6 si 10  ani reprezintă 23,1 % din numărul total al accidentaţilor.

Ocupațiile accidentaților sunt după cum urmează:

–        muncitor necalificat – 5 cazuri ( 19,2 % din total );

–        sofer – 3 cazuri ( 11,5 % din total );

–          strungar – 2 cazuri (7,6% din total );

–          alte ocupatii, ex. : vânzator, manipulant, masinist, operator, electromecanic – câte un caz

Dinamica accidentelor de munca in ITM Salaj

Anul Total

accidente

Din care :
incap. temp. de munca mortal invaliditate colectiv
2014 43 40 3 0 0
2015 30 26 3 0 1

(6 accidentati)

2016 34 26 1 1 0
2017 24 24 0 0 0
2018 27 25 2 0 0
2019 26 23 2 1 0

 

Pe parcursul  anului 2019, inspectorii de muncă au continuat acţiunile de informare şi conştientizare a tuturor actorilor implicaţi (angajatori, lucrători, membri ai CSSM, medici de medicina muncii, reprezentanţi ai patronatelor, sindicatelor etc.) privind necesitatea  dezvoltării culturii de prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

More in Ştiri din Sălaj