Responsive Menu
Add more content here...


APIA oferă sprijin cuplat pentru venit- Sămânță de Cartof

by Mihai POP
0 comment 17 views
A+A-
Reset

Fermierii din România beneficiază și în acest an de sprijinul cuplat pentru sămânța de cartof. Suprafața planificată pentru care se acordă sprijinul este 650 ha


Sprijinul cuplat pentru venit – sămânță de cartof, intervenție destinată sectorului vegetal, presupune acordarea unei plăți unice pe hectarul eligibil, cuplată de producție.

Alocarea financiară orientativă pentru anul 2023 (contribuția Uniunii în EUR) este de 1.300.650,00 Euro, cuantumul unitar planificat fiind de 2.001 Euro/ha.

Suprafața planificată pentru care se acordă sprijinul este 650 ha.

Beneficiari:

Solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului cuplat prevăzute de legislația națională, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul cuplat pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul Politicii Agricole Comune (planuri strategice PAC) și finanțate de Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și Fondul European pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului.

🇪🇺 Criterii de eligibilitate:

▶️ Fermierul trebuie să desfășoare o activitate agricolă pe teritoriul României, cu respectarea definiției fermierului activ prevăzută în legislație;

▶️ Fermierul este beneficiar de BISS și utilizatorul unei suprafețe agricole, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrație și Control (IACS) și care are categoria de utilizare teren arabil;

▶️ Fermierul exploatează un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha;

▶️ Fermierul deține autorizaţie pentru producerea seminţei de cartof;

▶️ Fermierul valorifică o producție minimă de sămânţă de cartof/ha, prevăzută în legislația națională subsecventă;

▶️ Fermierul face dovada că utilizează și produce sămânţă de cartof certificată, conform legislației naționale.

🇪🇺 Sprijinul va contribui la:

▶️ asigurarea materialului săditor liber de boli virotice;

▶️ menținerea suprafețelor cultivate cu cartof pentru sămânță;

▶️ menținerea veniturilor producătorilor de sămânță de cartof;

▶️ reducerea riscului de abandon al culturilor pentru obținerea seminței de cartof.

🇪🇺 Pentru detalii privind Sprijinul cuplat pentru venit- sămânță de cartof, vă invităm să accesați: https://apia.org.ro/…/Plan-National-Strategic-PAC-2023….

You may also like

Leave a Comment