Responsive Menu
Add more content here...


Anunţ de la Primăria oraşului Şimleu Silvaniei

by Stirile din Salaj
0 comment 97 views
A+A-
Reset

 

Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Orașul Șimleu Silvaniei, jud. Sălaj, cu sediul în oraşul Șimleu Silvaniei, str. Libertății, nr. 3, jud.
Sălaj, cod.455300, tel: 0260-678622; fax: 0260-679220, e-mail: primaria_simleu@yahoo.com ,
Cod Fiscal: 4566658

În baza legii 350 / 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, aprobată cu modificări şi completări
ulterioare, face cunoscute domeniile pentru care acordă finanţări nerambursabile pentru anul
în execuţie financiară 2024.

Domeniile pentru care acordă finanţări nerambursabile, conform bugetului Orașului
Șimleu Silvaniei pe anul 2024, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Oraș Șimleu Silvaniei
nr. 37/28.03.2024, în suma totală de 450.000 lei, sunt: 300.000 lei pentru domeniul sport,
respectiv 150.000 lei pentru domeniul culte.

You may also like

Leave a Comment