Responsive Menu
Add more content here...


Anunţ de la Primăria oraşului Jibou

by Stirile din Salaj
0 comment 59 views
A+A-
Reset

Nr.  1584  /09.02.2024

 Anunţ de participare

 Informaţii generale privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:  Orașul Jibou, Piața 1 Decembrie1918, nr. 16, județul Sălaj, telefon 0260/644558, fax. 0260/641300, email: primaria_jibou@yahoo.com.

Orașul Jibou invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, educaţie și social.

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură/ educație/ social, pe anul 2024 este prevăzuta de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor
    nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
  2. Sursa de finanţare a contractului şi valoarea: bugetul local, 65.000.lei, defalcat pe domeniul cultură și educaţie 40.000 lei, domeniul  social 25.000 lei.
  3. Durata proiectelor: până în data de 31.12.2024.

 

  1. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 01.03.2024, ora 16.00.

Se foloseşte procedura accelerată conform art. 20, alin. 2 din Legea 350/2005, pentru că vor fi evenimente care necesită finanţare urgentă.

  1. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: la Registratura ORAȘULUI JIBOU, Piața 1 Decembrie 1918 nr. 16, Jibou, județul Sălaj.
  2. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 04.03.2024 – 06.03.2024.

 

P R I M A R,  Ing. Dan Ghiurco

 

Anunt publicat în Monitorul Oficial Partea a VI-a Nr. 29 din 14.02.2024

You may also like

Leave a Comment