Responsive Menu
Add more content here...


AJOFM Sălaj: Luna mai este luna promovării economiei sociale

Luna mai este luna promovării economiei sociale şi este dedicată organizării unor evenimente și acţiuni de conștientizare a importanței dezvoltării acestui sector pentru întreaga societate, la nivel național

by Mihai POP
0 comment 168 views
A+A-
Reset

Luna mai este luna promovării economiei sociale şi este dedicată organizării unor evenimente şi acţiuni de conştientizare a importanţei dezvoltării acestui sector pentru întreaga societate.

În județul Sălaj activează zece astfel de întreprinderi sociale, în diferite domenii de activitate: dulgherie, tâmplărie, educaţie, fabricarea de mobilă, coafură, prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor, turism recreațional etc.

Economia socială reprezintă ansamblul activităţilor private cu caracter economic şi social, servind interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea incluziunii sociale şi/sau furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.

Domeniul economiei sociale, stabilirea măsurilor de promovare şi de sprijinire a economiei sociale, precum şi condiţiile de atestare a întreprinderilor sociale şi de certificare a întreprinderilor sociale de inserţie sunt reglementate de Legea nr. 219 /2015 privind economia socială, cu modificările şi completările ulterioare. Contribuind la dezvoltarea comunităţilor locale, economia socială are ca obiective consolidarea coeziunii economice şi sociale, ocuparea forţei de muncă şi dezvoltarea serviciilor sociale.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, entităţile economiei sociale desfăşoară, în principal, următoarele activităţi de interes general: producerea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări care contribuie la bunăstarea comunităţii sau a membrilor acesteia; promovarea cu prioritate a unor activităţi care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil; dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil; dezvoltarea serviciilor sociale pentru creşterea capacităţii de inserţie pe piaţa muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.

Întreprinderile sociale şi întreprinderile sociale de inserţie beneficiază de gratuitate pentru emiterea atestatului sau /şi a mărcii sociale, precum şi înregistrarea în Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale( RUEIS).

Serviciile de atestare şi de certificare sunt oferite de Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj care acordă sprijin metodologic pentru derularea procedurii de atestare/certificare a întreprinderilor sociale/întreprinderilor sociale de inserţie, precum şi pentru desfăşurarea activităţii acestora în raport cu drepturile şi obligaţiile acestora în calitate de întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserţie. Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale, RUEIS, este publicat lunar, în forma actualizată, pe pagina de internet a ANOFM www.anofm.ro, şi poate fi consultat de orice persoană interesată de domeniul economiei sociale.

În vederea informării publicului larg cu privire la economia socială, în cadrul Bursei generale a locurilor de muncă din 17 mai 2024, ce se va desfășura la Casa Armatei din Zalău, va fi amenajat un stand unde va fi promovat conceptul de economie socială.

Reprezentanții AJOFM Sălaj vor încerca să identifice soluţii pentru problemele cu care se confruntă comunitățile locale în demersul acestora de oferire de servicii sociale și de ocupare care să răspundă nevoilor membrilor comunității.

De asemenea, informații despre atestarea întreprinderilor sociale se pot obține la sediul AJOFM Sălaj, din Zalău, str. Tudor Vladimirescu nr.8, telefon 0260/612463.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sălaj

You may also like

Leave a Comment