Responsive Menu
Add more content here...


Ajofm Sălaj: În atenţia absolvenţilor de învățământ, promoţia 2024

Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sălaj informează absolvenţii de învățământ din promoţia anului 2024 că sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele instituţiei pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispoziţie în scopul integrării acestora pe piaţa forţei de muncă

by Mihai POP
0 comment 849 views
A+A-
Reset

Absolvenţii de învățământ din promoţia 2024 sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele agenţiilor pentru ocuparea forței de muncă, în raza cărora își au domiciliul, pentru a putea beneficia de servicii gratuite de informare şi consiliere profesională, mediere a muncii, servicii de formare profesională, precum și de alte măsuri de stimulare a ocupării.

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în evidențele agențiilorn teritoriale, sunt:

– actul de identitate;

– diploma de absolvire sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii;

– Curriculum Vitae;

Prin absolvent al unei instituții de învățământ se înțelege persoana care a obținut o diplomă sau un certificat de studii, conform legislației în vigoare, în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii;

Potrivit prevederilor Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale, în vârstă de minimun 16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă din raza cărora își au domiciliul și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o primă de inserție egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referință(ISR) în vigoare la data încadrării (ISR – 660 lei).

După expirarea termenului de 60 de zile de la absolvire, în cazul în care absolvenții s-au înregistrat ca persoane în căutarea unui loc de muncă, aceștia pot beneficia, la cerere, de indemnizație de șomaj în cuantum de 50 % din valoarea ISR în vigoare pentru o perioadă de 6 luni.

Persoanele care, la data solicitării dreptului, refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelul studiilor sau refuză participarea la servicii pentru stimularea ocupării și de formare profesională oferite de agențiile pentru ocuparea forței de muncă, nu beneficiază de indemnizație de șomaj.

Informații detaliate privind acordarea îndemnizației de șomaj pentru absolvenții de învățământ sunt afișate pe site-ul instituției www.anofm.ro, secțiunea Persoane fizice/Indemnizații de șomaj și venituri de completare, sau pot fi obținute prin contractarea agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă .

 

You may also like

Leave a Comment