Responsive Menu
Add more content here...


Absolvenții pot cere sprijin pentru găsirea unui loc de muncă

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sălaj informează absolvenţii de învățământ din promoţia 2024 că sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele instituţiei pentru a beneficia de serviciile prevăzute de lege, în scopul integrării pe piaţa muncii

by Mihai POP
0 comment 238 views
A+A-
Reset

Absolvenţii instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidenţele agenţiei, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă beneficiază, gratuit, de servicii de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, servicii de formare profesională, precum și de facilități financiare.

Pentru a putea beneficia de aceste servicii, absolvenţii sunt așteptați să se înregistreze în evidenţele agenţiei, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în termen de 60 zile de la absolvire. In functie de domiciliu, absolvenții se vor prezenta la:

– A.L.O.F.M. Zalău, str. T. Vladimirescu nr.8 bloc P40, Telefon:0260/612436;

– A.L.O.F.M. Jibou, Str. Liceului Nr. 4, Telefon: 0260/644813;

– Punctul de Lucru Simleul Silvaniei, Str.S. Bărnuţiu Nr. 8, Telefon: 0260/679203;

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidenţele agenţiei sunt:

actul de identitate, în original;

– actele de studii şi de calificare sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii, în original;

– CurriculumVitae.

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă în termen de 60 de zile de la absolvire, este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii indemnizației de șomaj care se acordă în cazul în care nu a reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale în termenul menționat.

În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de bacalaureat, termenul de 60 de zile se calculează din ziua următoare datei absolvirii studiilor, stabilită prin reglementările normative în vigoare.

În cazul elevilor care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile se calculează de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.

După expirarea termenului de 60 de zile de la absolvire, în cazul în care absolvenții s-au înregistrat ca persoane în căutarea unui loc de muncă, aceştia pot beneficia, la cerere, de indemnizație de șomaj în cuantum de 50% din valoarea ISR în vigoare pentru o perioadă de 6 luni.

Alte informații privind acordarea indemnizației de șomaj pentru absolvenții de învățământ sunt afişate şi pe site-ul instituției www.anofm.ro, secțiunea Persoane fizice/ Indemnizații de șomaj si venituri de completare.

You may also like

Leave a Comment