Responsive Menu
Add more content here...


Absolvenții de liceu susțin joi, 4 iulie, proba la alegere a profilului

Proba la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului național de Bacalaureat 2024 este susținută joi, 4 iulie, de către absolvenții de liceu. Accesul candidaților în săli a fost permis până la ora 8:30

by Mihai POP
0 comment 148 views
A+A-
Reset

Examenul de Bacalaureat 2024 continuă astăzi cu proba la alegere a profilului. Elevii de la real pot susține examen la fizică, chimie, biologie sau informatică. Cei de la uman ar putea susține la geografie, filosofie, logică, economie, psihologie sau sociologie.

Examenul a început la ora 9.00, iar elevii au la dispoziție trei ore să rezolve cerințele. Timpul este calculat din momentul în care sa încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen.

Timpul de redactare a subiectelor pentru fiecare probă scrisă este de 180 de minute și se calculează imediat după distribuirea, către candidați, a subiectelor.

Candidații care dețin materiale/obiecte interzise (telefoane mobile, culegeri, manuale, notițe, însemnări etc., precum și orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare) sunt îndrumați spre o sală special amenajată pentru depozitarea acestora. Candidații care refuză depozitarea obiectelor în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiți în examen.

În cele două sesiuni de ale examenului de Bacalaureat 2024, lucrările scrise sunt corectate digitalizate. Concret, elevii vor rezolva lucrările pe foile de examen, iar la final, acestea vor fi scanate de profesori în fața candidaților. După scanare, lucrările vor fi încărcate pe o platformă și trimise aleator către profesorii evaluatori. Aceștia nu se cunosc între ei, sunt din județe diferite față de cel unde s-a susținut examenul. Lucrările sunt anonimizate.

Nota finală a probelor de la Bac 2024 se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de profesorii evaluatori, fără rotunjire și doar dacă diferența dintre notele date de aceștia este mai mică sau egală cu un punct.

În cazul în care diferența dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, se nominalizează alți doi profesori evaluatori pentru recorectarea lucrărilor. După finalizarea recorectării lucrărilor, notele acordate de fiecare din cei patru evaluatori se trec pe lucrare. Apoi, se calculează nota finală din cele 4 (patru) note. După eliminarea celor două note/valori extreme, nota finală se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note/valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală care se înregistrează conform prevederilor procedurii.

Bacalaureat 2024. Calendarul probelor scrise, sesiunea iunie – iulie

1 iulie 2024: Limba și literatura română – proba Ea) – proba scrisă

2 iulie 2024: Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – proba scrisă

4 iulie 2024: Proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – proba scrisă

5 iulie 2024: Limba și literatura maternă – proba Eb) – proba scrisă

8 iulie 2024: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00 – 18.00

9 – 11 iulie 2024: Rezolvarea contestațiilor

12 iulie 2024: Afișarea rezultatelor finale

Bacalaureat 2024. Calendar, sesiunea din toamnă

15 – 22 iulie 2024: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

8 – 9 august 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

9 august 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

12 august 2024: Evaluarea competențelor digitale – proba D

13 – 14 august 2024: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

19 august 2024: Limba și literatura română – proba Ea) – proba scrisă

20 august 2024: Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – proba scrisă

21 august 2024: Proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – proba scrisă

22 august 2024: Limba și literatura maternă – proba Eb) – proba scrisă

26 august 2024: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor (orele 12.00 – 18.00)

27 – 29 august 2024: Rezolvarea contestațiilor

30 august 2024: Afișarea rezultatelor finale

Pentru a promova examenul de Bacalaureat 2024 candidații trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă susținută, iar media notelor la Bacalaureat trebuie să fie minimum 6.

You may also like

Leave a Comment