Responsive Menu
Add more content here...


700 de locuri, 700 de șanse pentru a admite la școlile de subofițeri jandarmi

Jandarmeria Sălaj derulează o nouă campanie de recrutare pentru școlile militare de subofițeri jandarmi începând cu 24 aprilie

by Mihai POP
0 comment 694 views
A+A-
Reset

Până pe data de 14 mai, tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 – 27 ani se pot înscrie la concursul de admitere la una dintre Școlile Militare de Subofițeri Jandarmi din Drăgășani sau Fălticeni. Fiecare unitate de învățământ are 350 de locuri disponibile, în total fiind 700 de locuri alocate acestei sesiuni de admitere.

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sălaj selecţionează candidaţi în vederea participării la concursul de admitere în instituțiile militare de învățământ postliceal, sesiunea aprilie – iulie 2024, pe locurile destinate formării inițiale a cadrelor militare ale Jandarmeriei Române, astfel:

1. Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” – Drăgășani:
 350 de locuri (din care 3 pentru minorităţi de etnie romă și 3 locuri pentru alte minorităţi)

2. Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareş”- Fălticeni:
 350 de locuri (din care 3 pentru minorităţi de etnie romă și 3 locuri pentru alte minorităţi)

Cererea-tip de înscriere se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmite, exclusiv în format electronic, pe adresa de e-mail a Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj, până la data de 14 mai 2024, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

La înscriere, candidaților li se atribuie un cod unic de identificare care va fi folosit pe întreaga procedură de concurs.

Codul unic de identificare atribuit, precum și centrul zonal la care este arondat, se menționează în scris, în cererea de înscriere de către persoana cu sarcini de recrutare. Cererea-tip de înscriere va fi comunicată candidatului la adresa de e-mail indicată de acesta în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data înregistrării acesteia, de regulă în intervalul orar 08:00-16:00.

Candidații se pot înscrie la o singură școală postliceală.

Candidații pot transmite, exclusiv în format electronic, împreună cu cererea de înscriere, la adresa de e-mail a unității, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către I.J.J Sălaj, sau pot depune la dosarul de recrutare un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, eliberat de către organele de poliție.

În vederea constituirii dosarului de recrutare candidații depun la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj dosarele cu documentele solicitate, în perioada 13 – 21 mai 2024, zilnic, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08:00-16:00.

Evaluarea psihologică a candidaților se realizează până la data de 21 mai 2024 conform Dispoziției Directorului Centrului de Psihosociologie al M.A.I., potrivit planificării întocmite împreună cu structurile cu atribuții de recrutare.
Pentru a participa la concursurile de admitere, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiţii şi criterii specifice:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs;
m) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
n) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
o) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
p) să dețină sau să obțină până la absolvire permis de conducere categoria B.

Pentru alte detalii candidații se pot adresa Biroului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sălaj, cu sediul din municipiul Zalău, Bulevardul Mihai Viteazu, nr. 105/A, judeţul Sălaj, telefon: 0260-669722 / int. 24535 sau 24407; fax: 0260-669875, la adresa de e-mail: jandarmeriasalaj@jandarmeriasalaj.ro sau pot accesa pagina web a inspectoratului: www.jandarmeriasalaj.ro

You may also like

Leave a Comment