Connect with us

Ştiri din Sălaj

Mega-proiect de digitalizare a Primăriei Zalău, finanţat din fonduri europene


Echipa aflată la conducerea Primăriei Zalău, în frunte cu Ionel Ciunt, derulează un proiect amplu de digitalizare a serviciilor oferite cetăţenilor, proiect prin care se propune reducerea birocraţiei, creşterea accesibilităţii cetăţenilor la servicii de calitate şi proceduri simplificate. Într-un cuvânt, cetăţenii vor face mai puţine drumuri la primărie, iar documentele de care au nevoie vor fi eliberate on-line, fără a fi nevoie să se deplaseze la primărie şi să stea la coadă


Proiectul este finanţat în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020, Axa prioritară 2. Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile și transparente, Operaţiunea/Obiectiv specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari, în concordanţă cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este creşterea capacitaţii Primăriei Municipiului Zalău de a asigura servicii publice integrate de calitate, transparente şi accesibile pentru cetăţeni prin simplificarea procedurilor administraţiei locale, în paralel cu reducerea birocraţiei şi folosind un management instituţional eficient.

Valoarea totală estimată a proiectului, conform contractului de finanțare, este de 3.218.371,66 lei, din care valoarea cofinanțării UE (Fondul Social European) este de 2.697.583,52 lei, cofinanțarea din bugetul național este de 412.571,59 lei, iar contribuția locală se ridică la 108.216,55 lei.

Proiectul a demarat în 13.12.2018 și are termen de finalizare în 12.06.2021 având o durată de 30 de luni.

Rezultatele așteptate ale proiectului vizează dezvoltarea serviciilor electronice oferite de Primăria Municipiului Zalău și se referă la:

1. Realizarea unui portal electronic prin care cetățenii municipiului să poată avea acces la minim 10 tipuri de servicii electronice, oferite în prezent în sistem clasic (obținere și prelungire certificate de urbanism; înștiințarea începerii/terminării lucrărilor de construire/deființare; obținere certificat de nomenclatură stradală și adresă; eliberare certificat de atestare fiscală; depunere online a declarațiilor de impunere a impozitelor și taxelor locale; comunicare online a actelor administrativ-fiscale, emise în scopul activității de impunere, constatare și executare silită a impozitelor și taxelor locale; sesizări online – harta incidentelor; vizualizarea online a dosarului fiscal; depunerea online a cererii de scutire de impozit; altele), cu toate operațiunile implicate, inclusiv modernizarea paginii de internet www.zalausj.ro, dotare cu echipamente IT, auditarea tehnică a sistemelor realizate;

2. Realizarea unei arhive electronice cu aprox. 40000 dosare din arhiva clasică;

3. Elaborarea strategiei integrate de dezvoltare urbană a a municipiului Zalău 2024-2030.

În prezent sunt în implementare 3 contracte din 5:

  • Informarea și publicitatea 
  • Portal servicii online către cetățeni, integrare fluxuri în sistemul informatic actual, dotare echipamente, asigurare semnături electronice, actualizare web www.zalausj.ro
  • Retrodigitalizarea documentelor din arhiva clasică

Echipamentele achiziționate care se instalează și se configurează în prezent cadrul arhitecturii sistemului informatic actual sunt următoarele:

Server – 2 buc, Rack, UPS – 2 buc, Firewall – 2 buc, Storage – 1 buc, Backup NAS – 1 buc, SMS Gateway – 1 buc, Imprimante coduri bare – 2 buc, Imprimante multifuncționale – 6 buc, Scaner – 1 buc, Laptop – 1 buc, Tabletă – 1 buc, Calculatoare 3 buc.

“Unul dintre proiectele foarte importante pentru comunitatea noastră este cel legat de creearea unei platforme prin care cetăţenii municipiului să aibă acces la cel puţin 10 servicii care pot fi accesate de cetăţeni în mediul on-line. E un proiect pe fonduri europene în valoare totală de peste 3 milioane lei, din care 2,6 milioane lei îi primim de la Uniunea Europeană. E o preocupare continuă a noastră ca cetăţenii să poată să aibă acces, cât mai rapid şi cât mai eficient, în mediul on-line, să nu fie nevoie ca să facă o deplasare la primărie pentru un certificat de urbanism, pentru un certificat fiscal sau alte documente pe care le putem şi le rezolvăm în cadrul acestui proiect. Este o investiţie importantă, cu termen de finalizare începutul anului 2021. Suntem acum în etapa în care am făcut achiziţia de aparatură, iar implementarea efectivă o să înceapă din februarie 2020. Pe măsură ce avem rezolvate problemele pentru fiecare din cele 12 servicii care le oferă această platformă, o să dăm drumul şi cetăţenii o să aibă acces imediat”, a declarat pentru Ştiri din Sălaj, primarul Ionel Ciunt.

https://youtu.be/r2oZ_s4ojqU

loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ultimele articole
 

 

 

 

More in Ştiri din Sălaj