Connect with us

Ştiri din Sălaj

Consiliul Judeţean investeşte peste 162 milioane lei în dezvoltarea judeţului


Peste 162 milioane de lei au reprezentat valoarea totală estimată a celor peste 202 de proceduri de achiziție publică derulate de către Consiliul Județean pe parcursul anului 2019.


În acest moment se află în derulare 32 de proceduri de achiziție publică, dintre acestea, 15 făcând obiectul achiziției publice prin proceduri specifice a unor documentații tehnice (ex. studii fezabilitate, expertize tehnice, proiecte tehnice etc.) iar 7, cel al execuției unor lucrări pentru diverse obiective de investiții promovate de către Consiliul Județean.

Infrastructura rutieră – construirea de drumuri judeţene şi poduri

Astfel, reabilitarea unor sectoare de drumuri județene dar și consolidarea unor poduri, punerea în siguranță a unor alunecări de teren, precum și alte tipuri de intervenții specifice asupra drumurilor și podurilor județene, fac obiectul a 12 proceduri de achiziție publică aflate în derulare în acest moment (documentații tehnice și/sau execuție lucrări – ex. proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul – Reabilitare drum județean DJ 108 : Cehu Silvaniei -limită județ Maramureș, proiectare pentru obiectivul de investiție – punere în siguranță pod peste râul Someș, pe DJ 108E etc.) cu o valoare totală estimată de peste 17.891.000 lei.

Sănătate – echipamente medicale moderne, reabilitare şi extindere UPU SMURD şi Spitalul de Psihiatrie

Peste 9.700.000 lei reprezintă valoarea totală estimată a celor 4 proceduri de achiziție publică cu obiective în infrastructura de sănătate (documentații tehnice și/sau execuție lucrări ex. elaborare Proiect Tehnic pentru obiectivul Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Zalău, execuție lucrări pentru proiectul Extindere, modernizare și dotare UPU – SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău etc.).

Dezvoltarea patrimoniului – achiziţii bunuri, consturire parking în faţa spitalului judeţean

Alte 16 proceduri de achiziție publică care se derulează în acest moment, cu o valoare totală estimată de peste 2.930.000 lei, se referă la diverse obiective aflate în patrimoniul județului, respectiv 6 dintre acestea, pentru care sunt necesare achiziționarea unor documentații tehnice ori execuția unor lucrări, dar și prestarea unor servicii (clădiri și/sau terenuri aflate în patrimoniul Județului Sălaj, ex. amenajarea parcare și spațiu agrement în zona Spitalului Județean de Urgență Zalău), în timp ce alte 10 proceduri de achiziție publică au ca obiect achiziționarea unor diverse servicii ori bunuri cu impact în activitatea curentă instituțională (ex. achiziționare server pentru aplicații economice, produse IT, furnizare gaze naturale etc.).

Din cele 202 de proceduri de achiziție publică derulate până în acest moment, în conformitate cu reglementările în vigoare privind achizițiile publice, au fost atribuite 133 de proceduri cu o valoare de peste 53.294.000 lei, 32 de proceduri aflându-se în derulare, alte 37 de proceduri fiind neatribuite, în principal, din cauza neprezentării de oferte din partea operatorilor economici.

loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ultimele articole
 

 

 

 

More in Ştiri din Sălaj