Connect with us

Ştiri din Sălaj

Primăria Municipiului Zalău NU A OFERIT despăgubiri în urma grindinei devastatoare din 28 mai!


În urma fenomenelor meteorologice extreme din 28 mai 2019, Primăria Municipiului Zalău a centralizat și verificat solicitările depuse de peste 10.000 de cetățeni, fiind realizat un Raport Operativ care a fost transmis către Instituția Prefectului Județul Sălaj


Instituția Prefectului Județul Sălaj a înaintat Guvernului României un proiect de hotărâre cu sumele necesare acoperirii pagubelor produse, ca urmare a raportului operativ trimis de Primăria Municipiului Zalău.

De asemenea, în data de 24 iunie 2019, Primăria Municipiului Zalău a înaintat Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Sălaj lista finală cu 1303 persoane afectate de fenomenele meteorologice din 28 mai 2019, în vederea identificării cazurilor de familii/persoane vulnerabile care pot fi considerate persoane aflate în risc de excluziune socială și acordarea ajutorului de urgență.

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Sălaj, în conformitate cu prevederile art. 1, alin.(1) și art. 3 din H.G. nr.365/2019 privind acordarea de ajutoare de urgență pentru sprijinirea familiilor afectate de inundații în cursul anului 2019, ale art. 54, alin.(1) și art. 11, lit.c) din Legea nr.292/201 – Legea asistenței sociale, pentru a determina în mod obiectiv și prioritar persoanele/familile care pot fi considerate în risc de excluziune socială, a aplicat criteriile stabilite în cuprinsul art. 39^1, alin.(1) din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, respectiv:

  • lit.a) ”gradul de distrugere a locuinței și a bunurilor deținute de persoană/familie”;
  • lit.h) ”calitatea de asigurat în sistemul public de pensii și alte drepturi”;
  • lit.i) ”tipul familiei și numărul membrilor acesteia”;
  • lit.j) ”veniturile nete lunare pe membru de familie sau ale persoanei singure”.

Personalul de specialitate din cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Sălaj a desfășurat acțiuni de culegere de date/informații necesare identificării cazurilor de familii/persoane vulnerabile, care pot fi considerate persoane aflate în risc de excluziune socială, prin intermediul programul informatic Safir pentru a obține veniturile cu titlu de ajutor social sau alocație pentru susținerea familiei și de asemenea a colaborat cu următoarele instituții:

  1. ANAF – pentru furnizarea veniturilor obținute din salarii sau alte venituri asimilate acestora, urmărindu-se în principal realizarea salariului minim;
  2. AJOFM – pentru furnizarea veniturilor obținute cu titlu de indemnizație de șomaj:
  3. DGASPC Sălaj – pentru furnizarea veniturilor obținute cu titlu de indemnizație de handicap gradul I și II;
  4. CJS Sălaj – pentru furnizarea veniturilor obținute cu titlu de indemnizație socială.

În urma verificărilor realizate, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Sălaj a transmis, până în prezent, Primăriei Municipiului Zalău o listă cu 120 de beneficiari, care din punct de vedere a veniturilor nete realizate pot fi considerate persoane aflate în risc de excluziune socială (persoane încadrate în grad de handicap, persoane beneficiare de indemnizație socială, persoane beneficiari de ajutor social/alocații pentru susținerea familiei, persoane beneficiare de indemnizație de șomaj).

Fiecărui beneficiar i-a fost acordată suma de 1500 de lei de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Sălaj.

loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ultimele articole
 

 

 
More in Ştiri din Sălaj