Connect with us

Ştiri din Sălaj

Proiect de 250.000 de euro pentru dezvoltarea ecosistemelor forestiere la Primăria Zalău


Consiliul Local al Municipiului Zalău a aprobat, în ședința extraordinară de joi, 13 iunie 2019, depunerea cererii și instrumentării dosarului tehnic de către Municipiul Zalău în vederea accesării Schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”


Prin PNDR 2014–2020, s-a avut în vedere îmbunătăţirea echilibrului dintre dezvoltarea economică și utilizarea durabilă a resurselor naturale.

Introducerea în cadrul PNDR 2014-2020 a Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, Submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu”, a avut ca scop reducerea numărului de intervenţii silvotehnice în pădure și promovarea tehnologiilor de exploatare a lemnului cu impact redus asupra solului (silvicultură cu impact redus).

Acesta a fost făcut prin promovarea de angajamente voluntare care depășesc cerinţele obligatorii relevante prevăzute în cadrul legislaţiei naţionale în domeniul gestionării pădurilor.

Sprijinul acordat în cadrul acestei scheme este de tip compensatoriu și este acordat anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafaţă(hectar).

El reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de deţinătorii de terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani.

În cadrul schemei sunt compensate două tipuri de angajamente, iar UAT Zalău se încadreză în cerinţele specifice din Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște.

Pachetul 1 urmărește în principal asigurarea condiţiilor optime de cuibărit, adăpost şi hrănire pentru dezvoltarea faunei specifice ecosistemelor forestiere.

Totodată, prin menţinerea unei consistenţe crescute a arboretelor, capacitatea pădurii de a contribui la reducerea concentraţiei de gaze cu efect de seră din atmosferă prin sechestrarea carbonului și adaptare la efectele schimbărilor climatice, precum și la creșterea retenţiei scurgerilor de suprafaţă (în cazul viiturilor) va fi îmbunătăţită.

În cadrul zonelor de liniște pentru perioada de angajament, vor fi permise doar lucrări de împădurire, ajutorarea regenerărilor naturale, întreţinere a culturilor și a seminţișurilor până la realizarea stării de masiv, descopleșiri, degajări, depresaje şi curăţiri, precum și lucrări de reconstrucţie ecologică care se continuă din perioada premergătoare angajamentului.

”Acest proiect de hotărâre este motivul principal pentru care am convocat această ședință, Primăria Municipiului Zalău având o suprafață de 1598 ha de teren împădurit pentru care poate solicita această schemă de ajutor și astfel, putem aduce la bugetul local, pe parcursul unei perioade de 5 ani, 50000 euro/an.” a precizat primarul municipiului Zalău, Ionel Ciunt.

loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ultimele articole
 

 

 

 

More in Ştiri din Sălaj