Connect with us

Ştiri din Sălaj

Numărul maşinilor furate în Sălaj în 2018 a scăzut


În cadrul unei conferinţe de presă susţinută în această dimineaţă la sedul IPJ Sălaj, Gabriel Terheş a prezentat bilanţul activităţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj în anul 2018


În cursul anului 2018, activitatea managerială de la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj a fost orientată spre îndeplinirea obiectivelor stabilite în Programul managerial, urmărindu-se, în special, menţinerea sub control a infracţionalităţii şi creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului.

Prin toate măsurile, unitatea noastră a contribuit la realizarea sarcinilor specifice Poliţiei, în acord cu nevoile actuale ale comunităţii şi priorităţile Uniunii Europene, în actualul context de securitate la nivel european

Poliţistul constituie principala resursă a Poliţiei Române

În perioada de referinţă, au părăsit unitatea noastră 21 polițiști, din care 10 prin încetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie, 9 prin mutare în cadrul altor unități și 2 alte cazuri.

Pentru acoperirea deficitului de personal, la nivelul Poliţiei Române s-au elaborat și adoptat măsuri legislative și administrative, care au avut ca scop încadrarea din sursă externă a poliţiştilor, fiind angajați nouă polițiști.

Din această perspectivă, este relevant să subliniem că încadrarea în anul 2018 a funcțiilor rămase vacante cu 38 de polițiști (7 ofiţeri şi 31 de agenţi) a reprezentat încă un pas în îndeplinirea obiectivului ministerului de reducere a deficitului de personal.

Prevenirea  criminalităţii

Activitatea de prevenire-componentă importantă a muncii de poliţie, s-a realizat atât prin structurile operative, cât şi prin Biroul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, activitatea vizând pregătirea antivictimală şi antiinfracţională a populaţiei, dezvoltarea parteneriatelor cu comunitatea, elaborarea de studii şi cercetări privind fenomene şi procese specifice Poliţiei Române.

În acest context, au fost întocmite 3 programe în domeniile prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor; prevenirea furturilor din locuinţe în mediul rural şi prevenirea violenţei în familie.

Activitățile preventive de informare a elevilor, părinților și dascălilor cu privire la normele de comportament în societate, consecințele legale asociate faptelor antisociale, măsurile de autoprotecție pentru prevenirea victimizării au fost intensificate de către polițiști în toate şcolile din județ.

Menţinerea ordinii şi siguranţei publice

Poliţiştii de ordine publică au participat la 277 de acţiuni şi au desfășurat activități specifice cu ocazia organizării a 525 manifestări publice (296 cultural sportive, 103 religioase /comemorative, 6 proteste și 120 alte manifestări).

Au pus în executare 900 mandate de aducere, au executat 542 controale la deținătorii de arme și muniție, au aplanat 2036 stări conflictuale, constatând 605 infracțiuni din care 457 in flagrant.

În domeniul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase

În evidenţele inspectoratului sunt înregistrate 1152 persoane fizice și 33 persoane juridice autorizate pentru deţinerea, portul şi folosirea armelor letale şi neletale, care deţin, în total, 2.647 astfel de arme.

În acest sector s-au desfăşurat activităţi în cadrul acţiunilor declanşate la nivel naţional, cu un accent deosebit pe respectarea legalităţii deţinerii şi utilizării armelor, muniţiilor şi a operaţiunilor cu obiecte pirotehnice, care s-au concretizat în constatarea a 46 de infracţiuni şi indisponibilizarea, în vederea confiscării, a 48 arme letale și neletale (6 procurate și deținute ilegal), 2315 bucăţi muniţie, 215 kg vânat și un autoturism de teren, respectiv 30.000 buc. articole pirotehnice.

Faptele contra patrimoniului

Din totalul infracțiunilor contra patrimoniului, 69% sunt furturi, 20% distrugeri, 4% înşelăciuni și 2% tulburări în posesie, iar diferenţa au constituit alte fapte.

S-au înregistrat scăderi la infracțiunile de furt de auto (36%), prin efracţie (18%), de animale 10%.

Infracţiunile de tâlhărie, înregistrează o creştere cu 69%.  Dintre acestea, 32% au fost comise prin smulgerea bunurilor, 27% în locuinţe, 23% au fost stradale, 18% în societăți comerciale, iar diferenţa au fost comise în alte locuri. Ca loc al comiterii 27% au fost comise în mediul urban şi 73% în rural.

De remarcat este faptul că nu au fost înregistrate tâlhării asupra factorilor poștali, transportatorilor de valori sau în unitățile bancare.

 

loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ultimele articole
 

 

 

 

More in Ştiri din Sălaj