Connect with us

Ştiri din Sălaj

Vrei să devii jandarm? Sute de locuri libere scoase la concurs de Jandarmeria Română


Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sălaj selecţionează candidaţi (bărbaţi şi femei) pentru a participa la concursurile de admitere organizate de  instituţiile de învăţământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne


Astfel, pentru sesiunea de admitere ianuarie 2019 în instituţiile de învăţământ ale ale Ministerului Afacerilor Interne, Jandarmeriei Române i-au fost aprobate în vederea scoaterii la concurs, următoarele locuri:

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani :

– Număr locuri: 350 (din care 4 pentru romi, 2 pentru alte minorităţi), astfel:

–  317 alocate Jandarmeriei Române

–  25  alocate S.I.E.

–  8  alocat S.P.P.

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni:

– Număr locuri: 350 (din care 4 pentru romi, 2 pentru alte minorităţi), astfel:

–  335 alocate Jandarmeriei Române

–  15  alocate S.I.E.

Cererile-tip de înscriere la sesiunea de admitere ianuarie 2019 se depun de candidaţi la unităţile de recrutare până la data limită de 23.11.2018.

Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, candidaţii trebuie să îndeplinească, conform Ordinului M.A.I nr.177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, următoarele condiţii şi criterii specifice:

 1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
  b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
  c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
  d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
  e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
  f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
  g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
  h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
  i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
  j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
  k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
  l) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
  m) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
  n) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
  o) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sălaj, bulevardul Mihai Viteazu, nr 105/A, biroul Resurse Umane, telefon: 0260669722, int. 24535; 24407 sau accesând site-ul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sălaj, la adresa  www.jandarmeriasalaj.ro.

4027 Vizualizari
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Ştiri din Sălaj