Connect with us

Ştiri din Sălaj

FOTO. Liceul Tehnologic Nr. 1 Sîg, şcoala viitorului tău!

Pornind de la sloganul “Fiecare copil pe care-l educăm este un om pe care-l câştigăm”, şcoala noastră îşi propune progres pentru toţi elevii, şanse egale pentru toată lumea, dezvoltarea unui învăţământ de calitate, acceptând provocările unei societăţi în continuă schimbare.

Conducerea Liceului Tehnologic Nr. 1 Sîg  urmăreşte crearea unui climat de muncă stimulativ pentru cadrele didactice, prin aplicarea corectă a politicilor educaţionale elaborate de M.E.N., încurajând iniţiativa personală şi creând condiţii  pentru dezvoltarea individuală a fiecărui cadru didactic.

Promovăm  un învăţământ în care toţi elevii indiferent de etnie: români, rromi sau slovaci să aibă şanse egale de progres şi formare, pentru a deveni cetăţeni activi şi productivi, apţi să se integreze cu succes în viaţa comunităţii şi pe piaţa forţei de muncă.

Liceul Tehnologic Nr. 1 Sîg  este o şcoală competitivă, bazată  pe profesionalism, modernism şi siguranţă, în care  activează  un grup socio-profesional caracterizat prin eficienţă şi flexibilitate, într-o societate în continuă dezvoltare. Valorile promovate şi cultivate sunt: demnitate, performanţă, egalitate de şanse, creativitate, implicare personală, responsabilitate, respect şi încredere.

Realizările anului şcolar 2017 -2018: Concursuri şi olimpiade

La concursurile: Comper (faza judeţeană şi naţională), Formidabilii, Cangurul lingvist, Concursul naţional ,,Frumuseţea operei eminesciene”, Concurs naţional ,,Din suflet pentru mama”,  elevii noştri au obţinut numeroase premii I, II, III,  menţiuni şi premii speciale.

Elevii Liceului Tehnologic Nr. 1 Sîg, s-au remarcat la concursurile sportive. Astfel, la concursul judeţean Cupa Văilor, echipa de volei fete au obţinut premiul I, iar echipa de volei băieţi la acelaşi concurs au obţinut premiul al II-lea. La Olimpiada gimnaziilor/etapa regională, desfăşurată la Bistriţa, echipa de handbal băieţi a obţinut menţiune.

La Olimpiada de Limba şi literatura română/faza judeţeană, elevele Flonta Raluca şi Rad Lavinia au obţinut menţiuni, iar la Olimpiada ,,Universul cunoaşterii prin lectură”, aceleaşi eleve au obţinut premiul al III-lea şi menţiune.

În urma acordurilor de parteneriat încheiate cu alte şcoli din ţară, elevii şcolii noastre au participat şi la alte concursuri. Astfel, la Concursul regional ,,Pagini de istorie-centenarul marii uniri de la 1918”, desfăşurat la Cluj-Napoca, trupa de elevi ai şcolii noastre, Barcăul, a obţinut premiul II.

Examenul de Evaluare Naţională – 2018

La examenul de Evaluare Naţională – 2018, din numărul total de 34 elevi absolvenţi ai clasei a VIII-a, care au susţinut examenul, 17 elevi au obţinut note peste 9, din care două note au fost de 10.

Învăţământul profesional

În ceea ce priveşte învăţământul profesional, ne  propunem crearea acelor condiţii care să asigure o bună formare a elevilor în domeniul profilelor existente în unitate, urmărind formarea unor competenţe profesionale care să le permită elevilor exercitarea unor profesii, continuarea studiilor sau realizarea propriei afaceri. În anul şcolar 2017-2018 au absolvit cursurile şcolii profesionale, clasa a XI-a de la Liceul Tehnologic Nr. 1 Sîg, un nr. de 13 elevi, domeniul: prelucrarea produselor din lemn; calificarea: tâmplar universal (foto).

Pentru anul şcolar 2018 – 2019, ne-am propus în Proiectul planului de şcolarizare un nr. de trei clase pentru nivelul profesional/profil tehnic, două clase  pentru domeniul  mecanică, calificarea profesională tinichigiu-vopsitor auto şi una pentru domeniul prelucrarea produselor din lemn, calificarea tâmplar universal (clasa a IX-a cu 28 locuri propuse, din care în prima etapă de înscriere în învăţământul profesional s-au ocupat 20).

Proiectul planului de şcolarizare 2018 – 2019

Nivel preşcolar: 7 grupe cu 129 copii;

Nivel primar: 11 clase cu 221 elevi;

Nivel gimnazial: 8 clase cu 153 elevi;

Nivel profesional: 3 clase cu 56 elevi;

♦ În anul şcolar 2017 – 2018 au fost cazaţi în internatul Liceului Tehnologic Nr. 1 Sîg un nr. de 15 elevi de etnie slovacă, care au servit  trei mese/zi la cantina unităţii noastre.

♦ Începând cu luna ianuarie 2018, în cantina unităţii au servit masa de prânz zilnic,  un nr. de aproximativ 80 copii.

♦ În anul şcolar 2017-2018 au locuit  în garsonierele pentru dascăli din Campusul şcolar Sîg, un nr. de 3 angajaţi ai unităţii.

2444 Vizualizari
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Ştiri din Sălaj