Connect with us

Ştiri din Sălaj

SE TAIE AJUTOARELE. Asistații social care nu muncesc rămân fără ajutor!


Parlamentul României a adoptat un proiect de lege prin care dreptul la ajutor social va înceta, în cazul în care persoanele care primesc bani de la stat refuză un loc de muncă oferit


În scurt timp, persoanele asistate social și care sunt capabile de muncă şi care refuză un loc de muncă, nu vor mai primi acest ajutor social!

Astfel, un grup de parlamentari ALDE a depus în Parlament o propunere legislativă prin care să îi ajute pe beneficiarii de ajutor social apţi de muncă să îşi găsească un serviciu în cel mai scurt timp.

“Refuzul unui loc de muncă oferit sau refuzul de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă atrage încetarea dreptului la ajutorul social”, prevede proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

În cursul zilei de miercuri, respectivul proiect de lege a fost aprobat în Camera Deputaţilor cu 274 de voturi, 4 împotrivă şi 2 abţineri.

Actul legislativ va fi promulgat de preşedintele României – Klaus Johanis, după care va intra in vigoare! Astfel, dreptul la ajutor social va înceta în cazul refuzului unui loc de muncă oferit.

Totodată, noua lege doreşte să îndrepte şi situaţiile în ce priveşte persoanele care lucrează la negru, dar beneficiază deopotrivă şi de o formă de ajutor social prin legea venitului minim. Astfel, dacă se constată faptul că familia sau persoana a realizat venituri din alte surse şi acestea nu au fost declarate, se dispune încetarea dreptului la ajutor social.

Mai apoi, o altă prevedere stipulează faptul că asistatul social are obligaţia de a presta lunar acţiuni sau lucrări de interes local, la solicitarea primarului.

În situaţia în care persoana nominalizată sa efectueze acţiunile de interes local se află în incapacitate temporară de muncă sau şi-a pierdut total ori parţial capacitatea de muncă, obligaţia de a presta se transferă celorlalte persoane apte de munca din familie!

Dacă persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social refuză să efectueze activităţile sezoniere îşi vor pierde ajutorul social.

Mai mult, primarii sunt acum obligaţi să întocmească planul de activităţi sezoniere pe baza solicitărilor primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forţă de muncă şi funcţionează pe raza unităţii administrativ-teritoriale.

Repartizarea activităţilor sezoniere se va realize de către primar, după efectuarea de către beneficiarii de ajutor social a orelor de munca stabilite.

Neîndeplinirea de către primar a respectivelor obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 5.000 de lei.

 


Alte articole pe același subiect:

SPECIAL. Un primar PSD din Sălaj a tăiat ajutoarele sociale!


 

loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

More in Ştiri din Sălaj