Connect with us

Pescuit și Vânătoare

Pescuitul în Marea Nordului: Deputații europeni sprijină planul UE de susținere a stocurilor de specii demersale


Un nou plan multianual al UE de prevenire a pescuitului excesiv al speciilor demersale, oferind astfel comunităților de pescuit din Marea Nordului mai multă securitate, a fost aprobat de deputații europeni


Cel de-al doilea plan multianual în domeniul pescuitului în cadrul noii politici comune în domeniul pescuitului (PCP) – aprobat cu 520 voturi pentru, 131 împotrivă și 9 abțineri, va reglementa gestionarea pescuitului speciilor demersale (cele care trăiesc aproape de fundul mării), care reprezintă 70% din capturile din Marea Nordului.

Complexitatea pescuitului mixt din Marea Nordului face imposibilă vizarea și capturarea doar a unei singure specii, iar planul este adaptat pentru a reflecta acest lucru, parțial acoperind diferite stocuri. Exploatarea durabilă pe termen lung a acestor  specii ar trebui să garanteze securitatea stocurilor de pescuit și a mijloacelor de subzistență ale comunităților de pescari.

Noile reguli vor:

  • să stabilească intervalele (minim-maxim) în care miniștrii UE pot stabili anual capturile totale admisibile (TAC) și cotele de pescuit,
  • să permită luarea rapidă în considerație a unor noi dovezi științifice atunci când se stabilesc cotele,
  • să suspende și/sau să reducă pescuitul pentru un anumit stoc atunci când recomandările științifice indică faptul că  este în pericol
  • să bazeze toate măsurile pe „cele mai bune sfaturi științifice disponibile”.

 

Cooperarea între statele membre

Țările care sunt direct afectate de o problemă vor putea să colaboreze și să formuleze recomandări comune, de exemplu dacă există o schimbare bruscă a situației unui stoc. Comisia Europeană va elabora apoi „acte delegate”, bazate pe aceste recomandări comune, pentru a rezolva problema.

 

Acorduri cu țări din afara UE

Deputații europeni au adăugat un nou articol care prevede că „în cazul în care stocurile de interes comun sunt, de asemenea, exploatate de țări terțe, Uniunea se angajează să coopereze cu aceste țări terțe pentru a se asigura că stocurile sunt gestionate în mod durabil”.

Ulrike Rodust (S & D, DE) a declarat: „Este important să se stabilească o bază pentru gestionarea pescuitului în Marea Nordului, având în vedere negocierile pentru Brexit. Această bază a fost posibilă numai prin compromisuri – atât între grupurile politice din cadrul acestui Parlament, cât și între Parlament și Consiliu. În ceea ce privește relațiile cu țările terțe, planul prevede acum că în acordurile privind stocurile de interes comun ar trebui să prevaleze normele politicii comune în domeniul pescuitului. Acest lucru se aplică deja stocurilor comune cu Norvegia, dar se va aplica în curând și celor comune cu Marea Britanie“.

Regulamentul va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării sale în Jurnalul Oficial al UE.

 

Pescuit de 850 milioane EUR anual

Pescuitul demersal din Marea Nordului (peste 70% din capturile din această zonă) implică câteva mii de nave din cele șapte state membre învecinate (Belgia, Danemarca, Franța, Germania, Țările de Jos, Suedia și Regatul Unit). Capturile demersale au valori mai mari de 850 milioane EUR (în 2012), cu cea mai mare valoare totală a debarcărilor pe specii pentru limbă-de-mare, urmată de cambulă de Baltica, homar (numit și nephrops), cod, cod negru, eglefin, calcan, limandă.

Un plan multianual reglementează gestionarea stocurilor de pește dintr-o anumită zonă pentru a preveni pescuitul excesiv și pentru a asigura că stocurile sunt durabile. Rata mortalității la pescuit oferă o bază pentru stabilirea capturilor totale admisibile (TAC) și a cotelor. Norma prevăzută la articolul 2 alineatul (2) din regulamentul de bază pentru politica comună în domeniul pescuitului este că exploatarea restabilește și menține „speciile recoltate deasupra nivelurilor care pot produce randamentul maxim durabil (MSY)”.

loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Pescuit și Vânătoare