Connect with us

Ştiri din Sălaj

REPORTAJ. Sărmăşag – comuna care se dezvoltă într-un ritm alert, sub buna gospodărire a primarului Dombi Attila. GALERIE FOTO


Actuala administraţie locală – care a primit încrederea cetăţenilor pentru prima dată în anul 2008 – a dezvoltat pas cu pas una dintre ce mai mari comune din Sălaj. Acum, la Sărmăşag, ne este mai uşor să spunem ce nu s-a făcut, decât ceea ce a realizat primarul Dombi Attila. Altfel spus, în mai puţin de 10 ani, ambiţiosul primar a adus în comună mulţi bani europeni şi a pus la punct zeci de proiecte de modernizare a infrastructurii şi de dezvoltare a standardelor de viaţă şi încă mai are în plan  proiecte care vor aduce un plus în viaţa comunităţii locale


DOMBI Attila, primarul comunei Sărmășag: „Le mulţumesc tuturor cetăţenilor comunei Sărmăşag pentru înţelegere şi pentru colaborarea cu autorităţile locale. Vom încerca şi pe viitor să venim în sprijinul cetăţenilor şi să încercăm să le facem pe plac. Mulţumim tuturor colaboratorilor şi firmelor care ne ajută în activitatea cotidiană. Noi încercăm să facem faţă tuturor provocărilor însă nu putem mulţumi pe toată lumea oricât ne-am dori. Nu putem fi tot timpul pe placul tuturor. Ştiţi vorba aceea, nici Dumnezeu nu e plăcut de toată lumea, dar noi, oamenii? Vreau să vă spun că doar cine nu munceşte nu greşeşte, aşa că dacă muncim, uneori, e posibil să mai şi greşim”.

SCURT ISTORIC

Comuna Şărmăşag este aşezată în partea de nord vest a judeţului Sălaj, la o distanţă de 30 km faţă de reşedinţa judeţului – municipiul Zalău. Din punct de vedere geografic, comuna aparţine Platformei Marginale Sălăjene şi se situează la contactul Colinelor Toglaciului cu Piemontul Sălăjan, pe aliniamentele coborâte ale culoarelor râului Crasna şi valea Zalăului, având o suprafaţă de 62,16 km2. Pe raza comunei domină în general dealuri joase, aparţinând de Piemonturile vestice. Altitudinea variază între 160-380 m. Din punct de vedere geologic este cunoscută după începutul exploatării lignitului în mod intens. Din punct de vedere hidrografic, comuna Şărmăşag se încadrează în Bazinul Crasna.

Este traversată de la sud la nord de râul Crasna, respectiv de la sud-est la vest de valea Zalăului – afluentul râului Crasna, gura de vârsare a acesteia fiind în dreptul comunei. În caz de ploi torenţiale, se află între principalele comune predispuse la inundaţii. În urma excavărilor efectuate de Exploatarea Minieră Sălaj pentru realizarea Carierei de extracţie a lignitului de la suprafaţă s-a format o baltă pe o suprafaţă de aproximativ 5 ha teren şi cu o adâncime de 28 m. Solurile specifice sunt soluri brune de pădure, precum şi soluri de natură aluvionară mai ales în valea Crasnei, care solicită multe îngrăşăminte chimice.

Vegetatia corespunde caracteristicilor zonei, a întrepătrunderii suprafeţelor păduroase cu cele de pajişti şi terenuri agricole. În pădurile comunei apar arbori specifici precum gorunul, fagul, cerul, teiul, părul pădureţ etc. Mai întâlnim plante şi arbuşti ca urzică moartă, leurdă, mure, soc, măcieşe, porumbe etc. Conform literaturii de specialitate în comună există 360 de specii de plante. Animalele specifice zonei sunt: lupul, mistreţul, căprioara, viezurele, veveriţa, iepurele, vulpea etc. Păsări specifice zonei sunt următoarele: piţigoiul, mierla, ciocănitoarea, uliul, cucul, vrabia, bufniţa, fazanul etc. În apele râului Crasna şi în balta Carierei se găsesc peşti specifici, ca de exemplu: şalău, crap, caras, somn pitic.

Conform literaturii de specialitate, denumirea localităţii Sărmăşag provine de la numele plantei “sarmas” sau “sarma” (leurdă, Allium ursinum), care creştea pe teritoriul mlăştinos dintre râul Crasna şi valea Zalăului.

Localitatea Şărmăşag este menţionată pentru prima dată în anul 1355 sub denumirea de Sarmasagh. Celelalte sate ale comunei sunt amintite începând din secolele XII-XIII (Moiad – 1246, Ilişua – 1321, Lompirt -1321) şi mult mai târziu, respectiv secolul al XX-lea localităţile Poiana Măgurii si Ţărmure.

Poziţia comunei şi a satelor aparţinătoare este destul de favorabilă datorită faptului că în apropierea acestora trec două cursuri de apă, favorizând aşezarea oamenilor în această parte. Numai satul Ilişua este lipsit de un curs de apă mai mare. Trebuie spus că prima menţiune a satului Lompirt datează din 1321. Zona a fost pustiită din cauza războaielor până în jurul anului 1722 când a fost repopulat. Biserica reformată din Lompirt a fost construită în 1777.

Trebuie spus că, datorită faptului că bunicii lui Ady Endre erau din Lompirt,  marele poet maghiar  a vizitat de multe ori satul şi are un bust lângă biserică, iar şcoala poartă numele său. Satul Moiad apare în primele atestări documentare, sub numele de: Moiota (1205–1235), Mayad (1246), Mayod (1321), Majod (1459), Maÿad (1549).  În 1850, cand localitatea avea 113 locuitori, apare ca Mojád; din cei 113 locuitori, 96 erau greco-catolici, 8 evrei, 7 reformaţi şi 2 romano-catolici.

Paşii ne-au purtat zilele acestea în comuna Sărmăşag. Situată la doar 30 de kilometri de Zalău şi 18 kilometri de Şimleu Silvaniei, comuna se poate mândri ca un important centru economic al întregii zone de nord-vest a judeţului Sălaj. Sătenii se pot bucura că au o administraţie locală formată din oameni gospodari, condusă din anul 2008 de primarul Dombi Attila. Am rămas surprinşi să aflăm câte proiecte importante au fost derulate în comună.

Au văzut asfalt 90% dintre drumurile comunei, iar în perioada următoare toate drumurile comunale vor fi asfaltate! Mai mult, infrastructura şcolară, culturală şi medicală sunt puse la punct. Vrem să vă spunem că am rămas surprinşi că la Sărmăşag fiecare stradă şi ulicioară este asfaltată, dar şi că drumurile de exploataţie agricolă sunt amenajate „ca la carte”.

Când am ajuns la Primăria Sărmăşag ne-am întâlnit cu primarul Dombi Attila, un om gospodar, care spune lucrurilor pe nume şi care se implică activ în viaţa comunităţii. Nu am stat prea mult la poveşti pentru că primarul a început să ne spună despre proiectele finalizate în comună. Iar după doar cinci minute de conversaţie mi-am putut face deja o idee despre cât de dezvoltată este aşezarea. Mi-ar fi fost mult mai uşor să-l întreb pe primar ce nu a făcut, pentru că atunci când l-am întrebat despre proiectele finalizate, nu am mai reuşit să-l oprim din discurs. Şi a avut ce să ne spună. Zeci de kilometri de asfalt, şcoli moderne, proiecte realizate şi alte câteva contracte semnate. Iar cel mai important este că se vede cu ochiul liber nivelul de trai ridicat din comună şi că oamenii sunt mândri că sunt din Sărmăşag.

Şi nu vorbim doar de buna gospodărire a banului public ci şi de puterea economică a comunei. Peste 250 de familii nu mai sunt nevoite să facă naveta să lucreze la Zalău sau la Şimleu Silvaniei, pentru că şi-au găsit un loc de muncă chiar lângă casa lor… la moara „Agoston Europan”.  Alte zeci de persoane lucrează însă la unităţile comerciale de pe raza celor cinci sate aparţinătoare comunei şi chiar la Gara CFR din Sărmăşag. Trebuie să spunem că la Sărmăşag se poate ajunge pe drumul naţional Zalău – Satu Mare, dar şi dinspre Şimleu Silvaniei şi chiar pe calea ferată cu trenul ce circulă zilnic pe ruta Marghita – Sărmăşag. Mai amintim că pe teritoriul comunei îşi desfăşoară activitatea trei firme importante: SC Europan, SC Levis Com şi SC Hidro Prof SRL.

Drumuri puse la punct  în toată comuna

Am aflat de la primarul Dombi Attila că 90% dintre drumurile comunale sunt asfaltate, iar celelalte străzi urmează să fie amenajate în curând. În acest moment se lucrează la mai multe proiecte ce vizează amenajarea drumurilor. Recent, aici s-a finalizat proiectul ce prevede asfaltarea a aproape zece kilometri de drumuri în localităţile Lompirt, Ilişua şi Sărmăşag. La ora actuală se află în derulare un proiect de modernizare de drumuri în Sărmăşag, Moiad şi două străzi din Lompirt.

Prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2, administraţia locală va primi fonduri pentru modernizarea a 14 kilometri de drumuri în comună, dar vor urma să fie amenajaţi şi alţi 10 kilometri de drum între vii, la Moiad spre ferma de vaci şi la Lompirt spre ferma viticolă.

Primarul se bucură că a primit un răspuns favorabil de la Consiliul Judeţean Sălaj şi că trei străzi din satul Sărmăşag – care sunt şi drumuri judeţene – vor fi reabilitate. Este vorba de străzile Gării, Primăverii şi Turturelelor.

“Străzile acestea nu au mai văzut o reabilitare de peste 50 de ani, doar pe strada Gării s-a mai plombat ceva în anul 2007. Mă bucur că am primit finanţare pentru modernizarea acestor drumuri”, spune primarul.

Cinci străzi din Sărmăşag au fost asfaltate cu fonduri obţinute prin Grupul de Acţiune Locală Tovishat. Mai remarcăm faptul că, pe măsura 125, au fost amenajaţi cinci kilometri de drumuri agricole în zona viilor şi în localitatea Moiad.

Infrastructura educaţională este dusă la standarde înalte

Administraţia locală investeşte în educaţie şi în viitorul copiilor şi de aceea le-a creat toate condiţiile pentru a studia cât mai bine. Populaţia şcolară se bucură de şcoli moderne, dotate “ca la carte”, inclusiv cu sală de sport şi terenuri de fotbal, handbal sau volei. În comună există cinci grădiniţe, patru şcoli gimnaziale dar şi un liceu, iar populaţia şcolară se ridică la 800 de elevi.

Recent a fost finalizat proiectul de reabilitare a Şcolii din Ilişua, dar şi a Şcolii “Ady Endre” din Lompirt. În curs de modernizare sunt şi grădiniţele Numărul 1 şi Numărul 2 din Sărmăşag. Prin programul PNDL 2, administraţia locală de la Sărmăşag vrea să modernizeze Liceul Tehnologic Nr. 1 Sărmăşag, dar şi să realizeze o creşă tot în centrul comunal. Chiar dacă nu sunt toate reabilitate recent, unităţile şcolare se află la standarde înalte, iar elevii beneficiază de condiţii optime pentru studiu.

Trebuie să adăugăm aici că se desfăşoară şi două proiecte de reabilitare a căminelor culturale din Lompirt şi Ilişua, dar şi a celui din Sărmăşag, care este unul dintre cele mai mari din judeţ.

În viitor, administraţia locală se va ocupa şi de reabilitarea Şcolii Generale Nr. 2 Sărmăşag, care este singura unitate de învăţământ care până acum nu a fost cuprinsă într-un amplu proiect de modernizare, însă, cu toate acestea, “şcoala arată bine”, după cum relata Dombi.

Bani europeni investiţi în utilaje

Comuna Sărmăşag face parte din Grupul de Acţiune Locală Tövishát. Din acest GAL mai fac parte comunele Bocşa, Crişeni, Coşeiu, Dobrin, Hereclean, Sălăţig, Şamşud, dar şi comunele din judeţul Satu Mare – Bogdan Hodod şi Supuru. Tot în acest GAL se regăseşte şi oraşul Cehu Silvaniei. Prin intermediul grupului, comuna Sărmăşag a reuşit să acceseze fonduri europene pentru achiziţia de utilaje.

Recent, a fost achiziţionat un tractor cu lamă de deszăpezire, remorcă şi vidanjă. Acest utilaj va fi folosit atât la deszăpezirea drumurilor comunale, cât şi la cărat apă în caz de intervenţie sau la alte lucrări derulate de angajaţii administraţiei locale. Valoarea lui se ridică la 57.000 de euro. Tot prin GAL s-a achiziţionat şi un buldoexcavator.

Fiecare gospodărie are apă şi canalizare

Trebuie spus că satele Sărmăşag, Lompirt şi Ilişua, care sunt şi cele mai mari ca număr de locuitori vor avea în totalitate până în această iarnă reţea de apă şi canal. Într-o lună de zile se va finaliza reţeaua de apă şi canalizare în satele Lompirt şi Ilişua şi lucrarea va fi predată apoi Companiei de Apă.

Trebuie să spunem că aproape în fiecare gospodărie din satul Sărmăşag există apă şi canal. Comuna se mândreşte că are o reţea pusă la punct şi că majoritatea populaţiei s-a racordat la conducte. Primăria are în plan ca anul viitor să monteze un hidrofor care să dea un debit mai puternic apei care ajunge pe două străzi din centrul comunal, care sunt la aceeaşi altitudine cu bazinele de alimentare.

Fotbal la Sărmăşag?

Minerul Sărmăşag a fost una dintre echipele de fală ale judeţului Sălaj. Echipa a activat mai mulţi ani în Liga a III-a. Ultimul meci oficial al grupării a fost pe 18 martie 2003. Primarul Dombi Attila ne-a spus că Sărmăşagul va avea din nou echipă de fotbal. Nu ştie însă când, dar şi atunci când va avea, echipa va fi una puternică, care va porni din nou la drum cu gândul de a ajunge cât mai sus în fotbalul din Sălaj.

“Ştiţi când va fi iar fotbal la Sărmăşag? Când voi termina restul proiectelor. Atunci, voi face o echipă de fotbal puternică însă abia când voi termina de modernizat comuna”, spune primarul.

Terenul de fotbal de la mină a fost cumpărat de Primăria Sărmăşag iar apoi concesionat către firma SC Hidro Prof SRL, care are în plan o investiţie în fotbal pe viitor. „Cei de la Hidro Prof, care sunt trei asociaţi – unul din comună şi doi din Ungaria – se gândesc să sponsorizeze o echipă de fotbal”, a mai relatat primarul.

Administraţia vrea să înfiinţeze un centru de permanenţă

Cabinetele medicale din comună au fost modernizate şi dotate la standarde înalte. Dispensarul de la Lompirt, spre exemplu, din 1970 până în 2011 nu a mai fost modernizat deloc. Abia acum şase ani, Primăria l-a reabilitat şi a dotat cabinetul medical. În viitor, administraţia locală se gândeşte să înfiinţeze şi un centru de permanenţă.

“Pentru a asigura primul ajutor în cazul problemelor mai minore şi ca oamenii să nu se mai deplaseze la Zalău, vom realiza un centru de permanenţă. Pentru aceasta, avem nevoie de sprijinul medicilor de familie din toate localităţile, pentru că ei au depus un jurământ prin care şi-au luat angajamentul că vor fi responsabili de salvarea de vieţi omeneşti şi de a sprijini comunitatea locală”, spune Dombi Attila.

Anul acesta s-a inaugurat centrul SMURD, care deserveşte 20.000 de locuitori din Sălaj şi Satu Mare

Pe 23 aprilie 2017, într-o ceremonie festivă a fost inaugurat Centrul SMURD Sărmăşag. Centrul deserveşte comunele Bocşa, Bobota, Chieşd, Măerişte, Supuru şi Sărmăşag. La eveniment a participat şi secretarul de stat, fondatorul SMURD, Raed Arafat! Noul punct de lucru SMURD de la Sărmăşag funcţionează pe lângă Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din comună, care a fost înfiinţat aici acum 20 de ani. Echipajul SMURD are trei paramedici şi o ambulanţă şi deserveşte peste 20.000 de locuitori. Raed Arafat a subliniat printr-un discurs, importanţa centrului de la Sărmăşag.

“Cred că astăzi, (n.r. – 23 aprilie) ce se întâmplă în zona dumneavoastră va avea un impact nu numai pentru dumneavoastră, ci şi pentru comunităţile din jur. Un astfel de echipaj va scurta timpul de reacţie pentru cetăţeni. Acesta este rostul acestor echipaje şi al acestor puncte de lucru, să le facă mult mai aproape de cetăţeni şi mult mai aproape de cei care beneficiază şi necesită de fapt intervenţia de urgenţă”, spunea secretarul de stat.

Primarul se gândeşte însă să înfiinţeze anul viitor şi o subunitate de pompieri.

Raed Arafat şi Daniel Dragne sunt cetăţeni de onoare ai comunei

Secretarul de stat Raed Arafat şi colonelul Daniel Marian Dragne – inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă – au devenit cetăţeni de onoare ai comunei printr-o hotărâre adoptată de Consiliul Local Sărmăşag din data de 19 aprilie.

“Există modele de oameni de la care putem să învăţăm responsabilitatea de a fi cetăţean şi să-i iubim pe oameni necondiţionat”, a spus Dombi Attila când le-a înmânat diploma de cetăţeni de onoare. Legat de vestea că este cetăţean de onoare al comunei Sărmăşag, Raed Arafat s-a declarat plăcut surprins. “Nu pot să nu spun că am rămas şocat şi onorat de gestul primarului pentru acordarea cetăţeniei de onoare. Şi asta înseamnă că trebuie să trec pe aici de fiecare dată când sunt în zonă. Mulţumesc, sunt foarte onorat”, a transmis fondatorul SMURD.

Drumul judeţean spre Chieşd va fi modernizat anul viitor

Drumul judeţean ce face legătura între Sărmăşag şi Chieşd este marea problemă a comunei. Ce ţine de administraţia locală s-a făcut. S-a insistat de nenumărate ori la mai marii judeţului să vină şi să modernizeze drumul pentru că artera Sărmăşag – Chieşd este administrată de Consiliul Judeţean Sălaj şi doar ei o pot moderniza. Primarul ne-a declarat că a avut numeroase discuţii cu mai marii judeţului şi într-un final s-a ajuns la un consens.

„Oamenii aşteaptă nerăbdători să vadă că drumul se reabilitează şi să poată circula aşa cum trebuie spre Chieşd. Ne deranjează acest drum judeţean şi am făcut numeroase cereri pentru reabilitare. Din fericire, am primit un răspuns pozitiv, astfel că, din câte cunosc până la ora actuală, de anul viitor vor începe lucrările de modernizare şi asfaltare, astfel încât legătura Sărmăşag – Chieşd să fie una cât mai bună”, ne spune primarul.

Anul acesta se redeschide mina!

Sărmăşagul este o comună minieră. Patru mii de oameni munceau în trecut în galeriile subterane de unde se extrăgeau 60.000 de tone de cărbune care ajungeau în cazanele marilor CET-uri din ţară. Mina s-a închis însă în anul 2005, iar multe clădiri au fost părăsite. Primarul Dombi Attila ne-a dat însă numai veşti bune. Astfel, o firmă din judeţul Bihor a cerut certificate de urbanism de la Primărie şi vrea cât de repede să deschidă exploataţia minieră.

Cărbunele de tip lignit se va extrage de la suprafaţă, din zona spre Bobota pe lângă drumul European E81. Am aflat de la administraţia locală că la Sărmăşag există atât de mult cărbune, că nu ţi-ar ajunge o sută de ani să-l exploatezi pe tot. Stratul de lignit se întinde până în Carastelec.

“O firmă din judeţul Bihor, mai exact din oraşul Marghita, a depus o solicitare pentru ca Primăria să-i ofere un certificat de urbanism în scopul redeschiderii carierei de suprafaţă de la mină. Anul acesta vor să deschidă exploataţia de lignit. Mai au nevoie doar de un aviz de la o companie naţională pentru a putea demara lucrările de redeschidere a exploataţiei. Activitatea se va desfăşura în zona spre Bobota lângă E81. Este de bun venit pentru localnici şi pentru toţi cei din jurul comunei pentru că se aduce un plus în economie şi se oferă noi locuri de muncă. Cărbune există la Sărmăşag cât pentru o sută de ani, deoarece stratul de lignit se extinde până la Carastelec”, ne relatează Dombi Attila.

Poiana Măgurii, satul de vacanţă din comună

Poiana Măgurii este un sat situat în zona deluroasă a comunei. Doar patru locuitori permanenţi mai sunt în sat, însă tot mai multe persoane de la oraş îşi cumpără aici teren cu gândul să se mute în acest sat deoarece este un loc pitoresc, cu peisaje de basm, unde poţi să-ţi petreci în linişte timpul liber.

Primarul comunei Sărmăşag ne-a dezvăluit că locul este o atracţie turistică pentru tot mai multe persoane din mediul urban care vor să se relaxeze în linişte. Tot în comună se află şi satul Ţărmure. Până anul trecut satul avea un singur locuitor, însă şi acesta a murit, iar satul a rămas doar o amintire a trecutului.

Cuvinte de final

După ce am aflat despre toate proiectele realizate de primarul Dombi Attila, acesta ne-a spus o frază memorabilă –  “nu putem fi tot timpul pe placul tuturor”. „Ştiţi vorba aceea, nici Dumnezeu nu e plăcut de toată lumea, dar noi, oameni? Vreau să vă spun că doar cine nu munceşte nu greşeşte, aşa că dacă muncim, uneori, e posibil să mai şi greşim”, spunea primarul.

Şi aşa este. Îi dăm dreptate. Dar în cazul dânsului, se vede cu ochiul liber că a reuşit să dezvolte standardele de viaţă din comună, să modernizeze obiectivele importante din comună şi să pună la punct o întreagă reţea de utilităţi – apă, canal cât şi drumuri amenajate.

Primarul Dombi Attila este unul dintre liderii administraţiei locale care se implică activ în viaţa comunităţii, este în mijlocul cetăţenilor iar acest lucru se vede, fiind apreciat de cetăţenii comunei.

Noi am plecat de la Sărmăşag cu gândul că ne vom întoarce, pentru că oamenii sunt gospodari şi primitori, locurile sunt plăcute, iar ceea ce a realizat primarul este de apreciat.

Nu putem să încheiem acest reportaj fără să amintim ce ne spunea un colonel în rezervă din comună, pe care l-am întâlnit din întâmplare la cabinetul medical din satul Lompirt. Acesta ne-a făcut mărturisiri despre administraţia locală, fără să ştie că stă de vorbă cu ziarişti.

„Domnilor, nu am crezut niciodată că voi vedea aşa ceva aici. Nu am crezut că cineva mai poate moderniza obiectivele din acest sat şi să le pună la punct aşa cum sunt acuma. Avem tot respectul faţă de domnul primar şi o să îl susţinem în continuare”, ne spunea acest lider al comunităţii locale, fost cadru militar.

loading...
Loading...
1 Comment

1 Comment

  1. Aurelia Bartha

    30 October 2017 at 20:15

    Felicitari! Asteptam doar conducta de gaz!?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ultimele articole
 

 

 

 

More in Ştiri din Sălaj