Connect with us

Ştiri din Sălaj

Noi reglementări cu privire la copiii care împlinesc 16 ani și au pensie de urmaș

Conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, au dreptul la pensie de urmaș copiii și soțul supraviețuitor, dacă persoana decedată era pensionar sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii.

Copiii au dreptul la pensie de urmaș:

– până la vârsta de 16 ani;

– dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la  terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;

Copiii urmași în vârstă de peste 16 ani, au obligația să prezinte adeverința din care să rezulte că în anul școlar în curs, respectiv 2020-2021 urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii.

Potrivit prevederile art. 114 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, în situația copilului, beneficiar al unei pensii de urmaș, în condițiile prevăzute la art. 84 lit. b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 01 octombrie a anului în curs.

Data scadentă de depunere a adeverinței este 25 septembrie 2020. În cazul nedepunerii adeverinței menționate, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2020 se reține de la plată potrivit procedurii;

Elevii pot depune adeverințele în perioada 14.09.2020 (data începerii anului școlar) – 25.09.2020 la sediul instituției noastre de luni până joi în intervalul orar 8 – 16, vineri 8 – 13.

Întrucât anul universitar începe cu 1 octombrie 2020 și, în consecință, studenții urmași, în vârstă de până la 26 ani, sunt în imposibilitatea prezentării până la data de 25 septembrie 2020 a dovezii privind continuarea studiilor, într-o primă fază, aceștia au obligația ca până la data menționată să depună la sediul Casei Județene de Pensii Sălaj o declarație pe propria răspundere în acest sens. Declarațiile completate și semnate, însoțite de copia actului de identitate și un cupon de pensie, pot fi transmise și electronic pe adresa de e-mail public@cjpsalaj.ro.

Modelul declarației se găsește la sediul CJP Sălaj cât și pe site-ul instituției www.cjpsalaj.ro la Secțiunea Informații de interes public – Formulare tip.

În cazul nedepunerii declarației pe propria răspundere în sensul continuării studiilor, până la data de 25 septembrie 2020, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2020 va fi reținută de la plată, potrivit procedurii.

Ulterior, dar nu mai târziu de 23 octombrie 2020, aceștia au obligația de a prezenta adeverința din care să rezulte că în anul universitar în curs, respectiv 2020-2021, urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii.

Studenții pot depune adeverințele în perioada 01.10.2020 (data începerii anului universitar) – 23.10.2020 la sediul instituției noastre de luni până joi în intervalul orar 8 – 16, vineri 8 – 13 sau pot fi trimise prin poștă la adresa instituției noastre: B-dul Mihai Viteazul, nr. 85, Zalău, judetul Sălaj.                                                                                                                                       

În situația neprezentării adeverinței prin care se face dovada continuării studiilor, până la data de 23 octombrie 2020, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie 2020 va fi reținută de la plată.

Facem precizarea că, beneficiarii de pensie de urmaș care împlinesc vârsta de 16 ani trebuie să prezinte prima adeverință în luna în care fac 16 ani și următoarea adeverință la începutul anului școlar.

loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ultimele articole
 

 

 

 

More in Ştiri din Sălaj