Connect with us

Ştiri din Sălaj

DSP Sălaj anunţă că apa de la robinet se încadrează în standardele de calitate

Monitorizarea operațională se asigură de către operatorul regional, monitorizarea de audit de către Direcția de Sănătate Publică


– Frecvența și parametrii analizați sunt stabiliți în funcție de volumul de apă furnizat și de numărul populației din zona de aprovizionare. La nivelul județului Sălaj există 3 zone de aprovizionare cu apă potabilă mari care cuprind orașele Zalău-Șimleu Silvaniei, Cehu Silvaniei și Jibou, împreună cu comunele care beneficiază de aceeași sursă de apă și 19 sisteme mici în mediul rural. Există comune care au câte o sursă de apă a cărei volum și calitate este influențată de cantitatea de precipitații, motiv pentru care operatorul regional de apă face analize de apă cu o frecvență mai mare decât prevede legea. Analizele au fost raportate de către Compania de Apă Someș și împreună cu analizele efectuate de către DSP se regăsesc în raportul anual privind calitatea apei pe site-ul DSP Sălaj.

Datele prezentate au fost preluate din raportul privind calitatea apei potabile din zonele mici de aprovizionare (rural) fără a ține cont de interpretarea integrală a datelor de monitorizare. Analiza cuprinde toate datele referitoare la parametrii analizați în decursul anului 2019. Chiar și 1 sau 2 analize neconforme momentane au fost suficiente pentru ca în interpretarea anchetei jurnalistice, calitatea apei să fie etichetată neconformă la modul general. Dar potrivit legislației în vigoare “Apa potabilă este considerată sanogenă și curată la punctul de ieșire din rezervorul de înmagazinare, dacă rezultatele determinărilor pentru bacteriile coliforme arată absența acestora în 95 la sută  din probele prelevate, pe durata unui an calendaristic”.

Analiza integrală a parametrilor monitorizați pe durata întregului an calendaristic arată că peste 97 la sută din probele prelevate sunt conforme. Pentru informarea corectă a consumatorilor dorim să subliniem faptul că monitorizarea calității apei se face cu mare responsabilitate, că la orice abatere punctuală se iau măsuri cu celeritate, dezinfecție suplimentară, creșterea numărului și a frecvenței de probe recoltate atât de către operatorul regional cât și de DSP.

Dovada certă a faptului că apa s-a încadrat în parametrii de potabilitate este faptul că în județul Sălaj în ultimii 15 ani nu s-au identificat îmbolnăviri cauzate de calitatea apei potabile, respectiv epidemii hidrice. În scopul îmbunătățirii calității apei potabile furnizate populației județul Sălaj este cuprins împreună cu județul Cluj într-un Proiect regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată.

Proiectul major POIM Cluj-Sălaj 2014-2023 are o valoare totală de peste 355 milioane euro, ceea ce face ca valoarea totală a investițiilor atrase de Compania de Apă Someș începând cu 1997 să fie de peste 600 milioane euro. De aceste programe de modernizare a infrastructurii și a serviciilor beneficiază semnificativ și localitățile urbane și rurale din județul Sălaj. Programul POIM în curs de implementare va continua modernizarea și extinderea infrastructurii, iar pentru județul Sălaj va contribui semnificativ la îmbunătățirea în continuare  a calității apei prin aducțiunea Cluj – Sălaj proiectată, cât și la integrarea în sistemul centralizat a localităților care azi sunt deservite de surse care azi sunt deservite de surse locale susceptibile la influențele schimbărilor climatice

loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ultimele articole
 

 

 

 

More in Ştiri din Sălaj