Connect with us

Ştiri din Sălaj

Primăria Municipiului Zalău investeşte în educaţie

Desfăşurarea actului educaţional în condiţii bune ocupă un loc însemnat în lista de priorităţi a administraţiei locale. Începând din iunie 2016 şi până în prezent, dezvoltarea acestei ramuri este evidentă, atât în ceea ce priveşte infrastructura necesară desfăşurării actului educaţional, cât şi în ceea ce priveşte răsplata pe care elevii o primesc din partea autorităţilor pentru merite deosebite


Administraţia locală acordă facilităţi pentru elevi

Gratuitate la transportul în comun

În Zalău, beneficiază de gratuitate toţi elevii şi studenţii care călătoresc cu mijloacele de transport în comun ale SC Transurbis SA. În acest sens, elevii şi studenţii pot solicita titlurile de călătorie gratuite la unităţile de învăţământ unde învaţă, cât şi de la punctele de distribuire de bilete şi abonamente ale operatorului de transport în comun.

Rechizite şcolare

Din bugetul local, în fiecare an şcolar, se alocă 100 lei/elev, această sumă venind în sprijinul cadrelor didactice şi, implicit, a elevilor pentru desfăşurarea actului educaţional.

Din această sumă se pot achiziţiona consumabile şi obiecte de inventar (copiatoare, calculatoare). Astfel, în anul şcolar 2018-2019 s-au alocat 1.040.000 lei, iar în anul şcolar 2019-2020 s-au alocat 1.258.000 lei.

Radiografii dentare

Primăria Municipiului Zalău a alocat în buget, în 2019, suma de 6.000 lei, în vederea decontării radiografiilor dentare necesare efectuării intervenţiilor stomatologice. Aceste radiografii pot fi făcute la cabinetele medicale stomatologice şcolare ale Liceului Sportiv “Avram Iancu” şi ale Şcolii Gimnaziale “Iuliu Maniu”, iar această facilitate se adresează elevilor din unităţile de învăţământ din municipiul Zalău – ciclurile primar, gimnazial şi liceal.

Structura unităţilor de învăţământ de stat din municipiu

Învăţământ preşcolar

În municipiul Zalău sunt 12 unităţi de învăţământ preşcolar: Creşa “Voinicel”, Grădiniţa “Ion Creangă”, Grădiniţa “Piticii Isteţi”, Grădiniţa nr. 5, Grădiniţa “Pinochio”, Grădiniţa nr. 1, Grădiniţa nr. 12, Liceul Reformat “Wesselenyi”, Grădiniţa “Căsuţa cu Poveşti”, Grădiniţa “Dumbrava Minunată”, Grădiniţa “Licurici” şi Grădiniţa “Voinicel”. Numărul de copii care frecventează aceste unităţi este de 2.300.

Învăţământ primar şi gimnazial

Învăţământul primar şi gimnazial se desfăşoară în 11 unităţi, după cum urmează: Şcoala Gimnazială “Iuliu Maniu”, Şcoala Gimnazială “Porolissum”, Şcoala Gimnazială “George Coşbuc”, Şcoala Gimnazială “Corneliu Coposu”, Şcoala Gimnazială “Gheorghe Lazăr”, Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu”, Şcoala Gimnazială “Simion Bărnuţiu”, Liceul cu Program Sportiv “Avram Iancu”, Liceul Reformat “Wesselenyi”, Liceul Ortodox “Sfântul Nicolae”, Liceul de Artă “Ioan Sima”. În completare, Colegiul Naţional “Silvania” are clase de învăţământ gimnazial. Astfel, la nivelul municipiului Zalău sunt 3.177 elevi în învăţământul primar şi 2.563 de elevi în învăţământul gimnazial.

Învăţământ Liceal/Postliceal

Unităţile de învăţământ liceal sunt: Liceul Tehnologic “Voievod Gelu”, Liceul Tehnic “Alesandru Papiu Ilarian”, Liceul Reformat “Wesselenyi”, Liceul Ortodox “Sfântul Nicolae”, Liceul Teoretic “Gheorghe Şincai”, Liceul cu Program Sportiv “Avram Iancu”, Liceul de Artă “Ioan Sima”, Colegiul Naţional “Silvania”, Liceul Tehnologic “Mihai Viteazul”, iar învăţământul postliceal se desfăşoară la Şcoala Postliceală Sanitară. Numărul elevilor care frecventează aceste unităţi de învăţământ este de 4.677.

Performanţa, recompensată de autorităţi

Gala educaţiei

În cadrul festivităţii “Galei educaţiei 2019”, dedicată valorilor sălăjene care au adus performanţă în procesul educaţional, primarul municipiului Zalău, Ionel Ciunt, a acordat diplome şi premii în bani în valoare totală de 60.536 lei, unui număr de 82 de elevi care au obţinut premii la olimpiadele şi concursurile naţionale şi internaţionale în anul şcolar 2018-2019, precum şi unui număr de 64 de profesori coordonatori.

Stimulente financiare

La începutul anului şcolar 2019-2020, administraţia locală a alocat suma de 150.000 lei, fiind acordate stimulente financiare elevilor care au obţinut distincţii la etapele judeţene şi interjudeţene ale competiţiilor şcolare. Numărul celor care au beneficiat de aceste stimulente este de 834 de elevi la competiţiile individuale şi 74 de echipe cu 516 elevi la competiţiile de echipă.

Festivalul Naţional al Ştiinţei

De asemenea, în cadrul celei de-a XII-a ediţii a Festivalului Naţional al Ştiinţei, invenţiile şi experimentele inedite au fost răsplătite cu premii. În semn de apreciere pentru talentul şi efortul depus, în cadrul festivităţii de premiere, din partea Primăriei au fost oferite diplome şi premii în valoare de 6.000 lei.

“Investiţiile demarate în municipiu au efect benefic asupra creşterii calităţii vieţii şi a nivelului de trai, iar cea mai sigură investiţie este în educaţie. Asigurarea unui cadru propice dezvoltării tinerei generaţii reprezintă formula de succes pentru un viitor frumos şi sigur. Am mai spus şi repet de fiecare dată când am ocazia, orice ban alocat pentru învăţământ, din punctul meu de vedere, nu este o cheltuială, ci mai degrabă o investiţie cu cea mai bună dobândă. Sunt mulţumit de noua imagine pe care unele unităţi de învăţământ o primesc în această perioadă, prin intermediul amplelor lucrări care se realizează cu finanţare din fonduri europene şi menţionez că acest tip de proiecte vor continua”.

Ionel Ciunt – primarul municipiului Zalău

Meritele deosebite sunt răsplătite cu burse

Primăria municipiului Zalău acordă patru tipuri de burse – bursă socială, de studiu, de performanţă şi de merit. Suma totală alocată în anul 2019 pentru toate tipurile de burse este de 1.182.000 lei.

Bursele sociale şi de studiu sunt în cuantum de 60 lei/lună/elev, bursa de performanţă, care se acordă individual sau pe echipă este în cuantum de 225 lei/lună/elev sau echipă, iar bursa de merit, care, de asemenea, se acordă individual sau pe echipă este de 150 lei/lună/elev sau echipă.

Susţinerea educaţiei prin diverse finanţări

Cabinete medicale

La nivelul Municipiului Zalău, unităţile de învăţământ beneficiază de cabinete medicale şi personal specializat în asigurarea asistenţei medicale. În urma demersurilor înaintate de Primăria Municipiului în ultimii 4 ani, 8 unităţi de învăţământ completează lista celor care deţin astfel de cabinete. Este vorba de Şcoala Gimnazială “Corneliu Coposu”, Liceul de Artă “Ioan Sima”, Şcoala Gimnazială “Simion Bărnuţiu”, Şcoala Gimnazială “Gheorghe Lazăr”, Liceul cu Program Sportiv “Avram Iancu”, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 5, Grădiniţa cu Program prelungit “Licurici” şi Şcoala Gimnazială “George Coşbuc”.  Sumele necesare pentru amenajarea acestor cabinete a fost asigurată din bugetul local, iar dotările de Primărie, prin Direcţia de Asistenţă Socială Zalău.

Decontarea cheltuielilor de transport pentru profesorii cu domiciliul în altă localitate

Primăria Municipiului Zalău alocă, lunar, sumele necesare pentru transportul cadrelor didactice care lucrează la unităţile de învăţământ din municipiu, dar au domiciliul în altă localitate. În anul 2019 au fost decontate costurile de transport pentru 95 de cadre didactice, în valoare de 116.000 lei.

Centrul Judeţean de Excelenţă

Pentru Centrul Judeţean de Excelenţă, în anul 2019, din bugetul local a fost alocată suma de 548.000 lei.

În ceea ce priveşte funcţionarea acestui Centru, în anul şcolar 2018-2019 au fost înscrişi 750 de elevi, care au fost coordonaţi de 48 de profesori. 135 dintre aceşti elevi au luat premii la nivel judeţean, 66 au participat la concursuri naţionale, iar 46 dintre aceştia au luat premii la concursurile naţionale, 6 elevi fiind premiaţi şi la concursurile internaţionale. În momentul de faţă, în anul şcolar 2019-2020 sunt înscrişi 700 de elevi.

Activităţi extraşcolare – Cercul de pictură ZalăuArt şi Ansamblul Folcloric de copii “Columna”

În cadrul Casei Municipale de Cultură Zalău funcţionează Cercul de pictură ZalăuArt, finanţat din bugetul local. Suma alocată pentru funcţionare în anul 2019 a fost de 36.000 lei, sumă care acoperă integral necesarul de materiale. Membrii cercului îşi desfăşoară activitatea în Clădirea Transilvania, corp C, în momentul de faţă fiind înscrişi 121 de copii cu vârste cuprinse între 7 şi 18 ani. Operele realizate sunt prezentate în expoziţii cu ocazia diferitelor evenimente.

De asemenea, un număr de 140 de copii beneficiază de cursuri gratuite de dansuri populare în cadrul Ansamblului Folcloric de copii “Columna”. Ansamblul este format din dansatori şi solişti vocali, copii şi tineri, constituit pe generaţii în patru grupe de vârstă (de la opt la douăzeci de ani). În urma cursurilor pe care le urmează la Casa Municipală de Cultură, aceştia participă la concursuri şi spectacole.

Investiţii pentru modernizarea, dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale

În momentul de faţă, în domeniul educaţiei, Primăria are în execuţie lucrări de investiţii la 5 licee şi o grădiniţă, construirea unei creşe şi amenajarea unui centru de zi pentru copii. Toate aceste investiţii menţionate sunt realizate cu surse atrase din fonduri europene.

La unităţile de învăţământ care nu sunt cuprinse în lista celor care sunt modernizate prin intermediul investiţiilor cu finanţare europeană au fost alocate sume pentru reparaţii curente şi reparaţii capitale.

Astfel, în anul 2019, a fost alocată suma de 416,01 mii lei pentru reparaţii curente, suma de 778,50 mii lei pentru reparaţii capitale şi suma de 129,80 mii lei pentru dotări. Principalele tipuri de lucrări au vizat amenajarea de alei, zugrăveli, înlocuirea reţelei de apă, amenajarea unor cabinete medicale, reabilitarea scărilor, înlocuirea geamurilor, înlocuirea reţelei de canalizare şi înlocuirea pardoselilor.

Lucrări de reabilitare şi modernizare la internatul de la Liceul Tehnologic “Mihai Viteazul”

Lucrările la acest obiectiv de investiţii sunt în curs de derulare, proiectul este finanţat prin ”Programul Operaţional Regional – Axa 4.5 licee tehnologice” şi are ca obiectiv creşterea calităţii infrastructurii educaţionale relevante pentru piaţa forţei de muncă. În acest sens, proiectul propune îmbunătăţirea condiţiilor de cazare în internatul liceului pentru 163 de beneficiari, fiind amenajate 78 de camere cu două locuri, 4 camere cu un loc, o cameră pentru persoane cu dizabilităţi, două camere de oaspeţi, 9 oficii, sală de mese, spălătorie şi cabinet medical.

Toate încăperile vor dispune de baie proprie, de instalaţii termice, electrice şi sanitare noi şi vor fi dotate cu mobilier. De asemenea, întreaga clădire va beneficia de lucrări de creştere a eficienţei energetice.

Liceul cu Program Sportiv “Avram Iancu”: modernizări la clădirea liceului şi la sala de sport

Clădirea liceului şi sala de sport vor fi modernizate prin intermediul unor lucrări ample. Clădirea liceului, compusă din trei corpuri de clădire, respectiv A, B, C, va beneficia de înlocuirea ferestrelor, izolarea termică a acoperişului, planşeului, pereţilor exteriori şi a soclurilor, executarea unui trotuar de protecţie, refacerea tencuielilor şi finisajelor interioare, recompartimentarea spaţiilor, realizarea de rampe exterioare pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi, instalarea de pompe de căldură, înlocuirea sistemului de iluminat şi montarea unor obiecte sanitare noi.

Sala de sport a unităţii va beneficia de înlocuirea ferestrelor, izolare termică, refacere pardoseli şi tencuieli, realizare rampă de acces pentru persoane cu dizabilităţi, înlocuire corpuri de încălzire, instalaţie de ventilare climatizare, racorduri hidranţi, înlocuire obiecte sanitare şi montarea a 14 panouri solare.

Creşterea eficienţei energetice a Liceului de Artă “Ioan Sima”

Pentru modernizarea liceului şi asigurarea cadrului propice desfăşurării actului educaţional, prin intermediul proiectului cu finanţare europeană se execută lucrări la nivelul clădirii, precum înlocuirea ferestrelor, izolarea termică a soclurilor, planşeului, acoperişului şi a pereţilor, executarea unui trotuar de protecţie, refacere pardoseli, tencuieli şi finisaje interioare, recompartimentarea băilor şi schimbarea ţiglei.

De asemenea, în ceea ce priveşte instalaţiile aferente clădirii, instalaţia termică va fi înlocuită în vederea asigurării microclimatului optim al căldurii, instalaţiile electrice, reprezentând iluminat şi prize, date+voce, supraveghere video, detecţie, semnalizare şi avertizare incendiu şi protecţie împotriva loviturilor de trăznet vor fi înlocuite, la fel şi instalaţia sanitară.

Creşterea eficienţei energetice a Liceului Reformat “Wesselenyi” 

Măsurile privind creşterea eficienţei energetice se aplică şi în cadrul acestui proiect.

Principalele lucrări care vor fi efectuate aici sunt anveloparea clădirii şi refacerea finisajelor exterioare, modernizarea instalaţiilor sanitare, termice şi electrice, refacerea în totalitate a şarpantei, recompartimentări interioare pentru amenajarea grupurilor sanitare accesibile persoanelor cu dizabilităţi, refacerea finisajelor interioare, realizarea a două rampe de acces pentru persoanele cu dizabilităţi, refacerea trotuarelor de protecţie.

Astfel, în urma lucrărilor, clădirea va trece de la clasa D la clasa A, din punct de vedere al eficienţei energetice.

Creşterea eficienţei energetice a Liceului Ortodox “Sfântul Nicolae”

Investiţia realizată prin proiect cuprinde lucrări de reabilitare/modernizare a clădirii liceului, care vizează creşterea eficienţei energetice şi reducerea consumului de energie din surse convenţionale şi a emisiilor de CO2 eliberate în atmosferă. Principalele lucrări de intervenţie vizează izolarea termică a pereţilor exteriori, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile, panouri electrice, înlocuirea caloriferelor cu ventiloconvectoare, montarea de corpuri de iluminat economice cu bec tip LED.

Grădiniţă cu program prelungit şi creşă în Cartier Meseş

Investiţia cuprinde lucrări de construire a unei creşe, cu asigurarea condiţiilor specifice de funcţionare şi confort, corespunzătoare cerinţelor actuale.

Această unitate va fi dedicată unui număr de 55 de copii din municipiu, împărţiţi pe 4 grupe, din care 3 grupe a câte 15 copii cu vârsta între 2 şi 3 ani (grupa mare) şi o grupă de 10 copii cu vârsta între 1 şi 2 ani (grupa mijlocie).

De asemenea, pentru dezvoltarea actului educaţional, în această unitate vor fi create 28 de locuri de muncă. Noua investiţie va contribui la dezvoltarea infrastructurii educaţionale în învăţământul anteşcolar şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă.

“Creşa din Cartierul Meseş este o investiţie pe care noi am socotit-o ca fiind prioritară pentru comunitatea noastră. Astfel, după finalizarea lucrărilor la acest obiectiv apreciez că va fi rezolvată, în mare măsură, o nevoie a familiilor din municipiu care au copii cu vârsta cuprinsă între 1 şi 3 ani”, spune primarul.

Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea  Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 5

Acest obiectiv de investiţii va beneficia de reabilitarea clădirii, fiind adusă la nivelul cerinţelor şi standardelor de siguranţă în exploatare, de funcţionalitate şi confort impuse de legislaţia actuală. Astfel, vor fi executate lucrări de înlocuire a elementelor deteriorate ale şarpantei, înlocuirea în totalitate a învelitorii, refacerea şi modernizarea finisajelor interioare, realizarea rampelor de acces pentru persoane cu dizabilităţi, refacerea trotuarului de protecţie din jurul clădirii şi refacerea în totalitate a instalaţiilor interioare.

Modernizarea şi echiparea unităţii de învăţământ preşcolar ”Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 5”, înseamnă creşterea gradului de confort pentru 114 copii, cu vârsta între 3 şi 6 ani, acest aspect influenţând pozitiv actul educaţional.

Punctul temic PT17 va deveni Centru de zi pentru copii

Imobilul de pe Aleea Torentului va fi modernizat şi recompartimentat astfel încât, la finalizarea investiţiei, aici să poată fi desfăşurate servicii cultural-recreative după finalizarea orelor de şcolă, pentru 100 copii/zi, majoritatea proveniţi din comunitatea urbană marginalizată, iar în timpul vacanţelor va suplini rolul şcolii în petrecerea timpului de către beneficiari.

Centrul de zi va avea la parter 3 săli pentru cursuri, din care o sală dotată cu laborator de limbi străine, o sală de mese, o sală multi-funcţională, toalete, iar la etaj vor fi două birouri. Spaţiile interioare vor fi dotate cu mobilier, echipamente IT, veselă, iar spaţiul exterior va fi amenajat ca spaţiu verde şi loc de joacă pentru copii.

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Ştiri din Sălaj