Connect with us

Ştiri din Sălaj

Buget 2020. Primăria Zalău pune accentul pe dezvoltare


Pentru acest an, administraţia municipală are venituri estimate de peste 52 de milioane de euro, din care 27 de milioane vor merge spre dezvoltare, având în vedere că, în anul 2020, Zalăul va fi un mic şantier


Într-o conferinţă de presă ce a avut loc marţi, Ionel Ciunt – primarul municipiului Zalău – a prezentat structura bugetului local pe anul 2020. Principiile reprezentanţilor administraţiei locale la întocmirea bugetului au vizat menţinerea cuantumului taxelor şi a impozitelor locale, cât şi menţinerea scutirilor, bonificaţiilor şi gratuităţilor.

În acest an, bugetul secţiunii de DEZVOLTARE este mai mare decât bugetul secţiunii de FUNCŢIONARE.

 

Astfel,

– sunt asigurate sumele pentru continuarea proiectelor cu finanţare din fonduri europene care sunt în derulare;

– sunt asigurate sumele pentru demararea unor noi proiecte pe fonduri europene. În acest sens, sunt în evaluare şi în fază precontractuală proiectele privind pietonizarea str. Unirii, reabilitarea Platoului de Marmură, a Pieţei Iuliu Maniu şi a DJ 191 – str. Porolissum şi str. Moigradului, modernizarea sistemului de iluminat public – etapa II şi refacerea a 5 terenuri degradate – etapa II.

– sunt asigurate sume pentru finanţarea celor 6 proiecte calificate în cadrul proiectului de bugetare participativă, în valoare de 1 milion lei:

Pădure urbană – pictură murală exterioară cu vopsea ce purifică aerul;

Realizare spaţiu de depozitare temporară a maşinilor neutilizate;

Statuie Szikszai Lajos;

Treceri de pietoni “3D”;

Demolare PT14 şi amenajare locuri de parcare;

Baie comunală socială.

– sunt asigurate sume pentru demararea unor noi investiţii.

Veniturile estimate pentru anul 2020, 52.1 milioane euro

Bugetul local al Primăriei Municipiului Zalău are două componente: VENITURI şi CHELTUIELI.

VENITURILE estimate pentru anul 2020 sunt de 244.475,62 mii lei, respectiv 52,1 milioane euro.

CHELTUIELILE estimate în acest an sunt de 244.475,62 mii lei, conform sumei propuse la capitolul venituri, şi cuprinde două secţiuni: FUNCŢIONARE şi DEZVOLTARE.

  1. SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE din acest an este 116.603 mii lei, aproximativ 24,8 milioane euro, mai mică cu aproape 3 milioane euro decât secţiunea de dezvoltare.

Prin secţiunea de funcţionare sunt alocate sume pentru:

– cheltuieli de personal pentru Primăria Municipiului Zalău, Poliţia Locală, Evidenţa Populaţiei, Creşa Voinicel, Direcţia de Asistenţă Socială, Baze Sportive, Casa Municipală de Cultură, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap;

– indemnizaţii ale persoanelor cu handicap;

– burse şcolare;

– tichete de creşă;

– servicii publice – salubritate, zone verzi, reparaţii străzi;

– cheltuieli materiale cu utilităţi pentru unităţile de învăţământ;

– subvenţii pentru transport călători (elevi şi pensionari);

– activităţi culturale;

– sportul de performanţă şi sportul pentru toţi;

– întreţinere baze sportive;

– iluminat public;

– asistenţa socială.

Pentru dezvoltare, Primăria pregăteşte un buget mai mare cu 18 milioane de euro faţă de anul trecut

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE din acest an este de 127.871 mii lei, aproximativ 27,2 milioane euro, suma fiind mai mare cu 3 milioane euro decât cea de la secţiunea de funcţionare şi mai mare cu 18,6 milioane euro decât în 2019.

Prin intermediul acestor sume vor fi efectuate lucrări la următoarele obiective de investiţii:

– Creşterea eficienţei energetice pentru 5 blocuri;

– Creşa Meseş;

– Cinematograf SCALA şi planetariu;

– Trotuare şi piste de biciclete Bulevardul Mihai Viteazul;

– Reabilitare str. Gheorghe Doja;

– Reabilitare str. Simion Bărnuţiu;

– Amenajare 10 spaţii verzi pe imobile abandonate şi degradate – etapa I;

– Creşterea eficienţei energetice la 5 unităţi de învăţământ – Liceul de Artă “Ioan Sima”, Liceul Reformat „Wesselenyi”, Liceul cu Program Sportiv „Avram Iancu”, Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” şi Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul”;

– Amenajare centru de zi pentru copii, prin reabilitarea unui punct termic;

– Modernizarea şi extinderea reţelei de drumuri forestiere – etapa I;

– Lucrări de extindere a reţelei de iluminat public pe 2,5 km;

– Staţii de reîncărcare pentru autobuze (26 staţii);

– Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice (4 staţii);

– Modernizarea şi extinderea reţelei de drumuri forestiere;

– Achiziţia a 20 de autobuze electrice;

– Servicii publice electronice pentru administraţia locală din Municipiul Zalău.

Investiţii pentru anul 2020

Investiţiile noi, propuse de administraţia locală pentru anul 2020, sunt:

– Amenajare loc de căsătorii în Parcul Central Municipal;

– Spaţiu de garare pentru autobuzerle electrice;

– Modernizare str. Mihai Eminescu;

– Parcare în zona Bisericii Baptise de pe str. Corneliu Coposu;

– Reparaţii capitale pe str. Pârâului;

– Cele 6 proiecte calificate pentru finanţare în cadrul proiectului de bugetare participativă;

– Sistem de semaforizare la intersecţia str. 22 Decembrie 1989 cu str. Parcului;

– Demolarea a 3 puncte termice în vederea amenajării de locuri de parcare.

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Ştiri din Sălaj