Connect with us

Ştiri din Sălaj

Bugetul Consiliului Judeţean Sălaj 2020. Investiţii masive în infrastructură rutieră şi sănătate


Bugetul de investiţii al Consiliului Judeţean Sălaj pentru anul 2020 este mai mare cu 34% faţă de anul trecut, iar costurile cu salariile scad cu 15% raportat la anul 2019, ceea ce arată că administraţia judeţeană va cheltui anul acesta mai puţin pentru aparatul propriu şi va investi bani mai mulţi 


Luni, 17 februarie, consilierii judeţeni vor aproba bugetul propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Judeţean Sălaj, pe anul 2020, şi estimări pentru anii 2021 – 2023.

Pe de altă parte, vor vota aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul bugetului local al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în anul 2020.

Propunerea de buget propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Judeţean, pe anul 2020, este de 212.741.000 lei, cuprinzând ambele secțiuni ale acestuia, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare a acestuia.

Sursele de venituri în cadrul secțiunii de funcționare reprezintă 32% sume alocate din TVA pentru echilibrarea bugetului judeţului;

29% sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului Sălaj;

26% cote şi sume defalcate din impozitul pe venit;

8% sume defalcate din taxa pe valoarea pentru drumuri judeţene;

4% venituri proprii;

1% subvenții de la bugetul de stat.

Sursa de finanțare a secțiunii de dezvoltare este asigurată în procent de 66% din excedentul anilor precedenți, 25% din veniturile reprezentând rambursările aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe, 7% subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate, diferența de 1% reprezentând venituri proprii și venituri în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală.

În ceea ce privește cheltuielile secțiunii de funcționare, 31% din total, reprezintă cheltuielile de funcționare pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj;

25% cheltuielile pentru capitolul Cultură, recreere şi religie;

18% cheltuieli de întreținere şi reparații drumuri şi poduri judeţene;

15% capitolul Autorități executive – aparat propriu,

5% cel de Învățământ, care cuprinde cheltuielile pentru implementarea Programului pentru şcoli al României și finanțarea învățământului special;

2,6% reprezintă cheltuielile aferente capitolului bugetar Programe, cotizaţii, contribuţii

3% reprezintă capitolul alte cheltuieli, respectiv alte servicii publice generale, Centrul Militar Judeţean Sălaj, Inspectoratul pentru Situații de Urgenţă ”Porolissum” al județului Sălaj, Protecţia mediului.

În cadrul cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, 37% din total reprezintă proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și 63% cheltuielile de capital finanțate din venituri proprii.

Pe domenii de activitate, acestea sunt structurate astfel:

58% drumuri și poduri;

23% investiții în domeniul sănătății;

6% pentru Protecţia mediului;

5% pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj;

3% în domeniul culturii;

3% pentru construcții civile

2% reprezintă alte cheltuieli – Centrul Militar Judeţean Sălaj, Inspectoratul pentru Situații de Urgenţă ”Porolissum” al județului Sălaj și învățământ.

În ceea privește proiectul privind aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul bugetului local al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în anul 2020, este propusă utilizarea sumei de 64.500.000 lei din excedentul bugetului local al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în anul 2020 în condițiile în care, în urma încheierii execuției bugetare a anului 2019 a rezultat un excedent total final în sumă de 68.723.350 lei, iar pentru anul în curs, valoarea totală a obiectivelor de investiții propuse a se realiza din bugetul local este de 97.519.000 lei.

Prevederile veniturilor secțiunii de dezvoltare pentru finanţarea investiţiilor este de 33.019.000 lei, de unde propunerea de suplimentare a acestei secțiuni prin utilizarea parțială a sumei de 64.500.000 lei din excedentul bugetului local al anilor precedenți.

VIDEO. Bugetul Consiliului Judeţean Sălaj explicat de preşedintele Tiberiu Marc

Bugetul Consiliului Județean Sălaj pentru anul 2020 explicat de președintele CJ, domnul Tiberiu Marc

Publicată de ŞTIRI DIN SĂLAJ pe Joi, 13 februarie 2020

Loading...
loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ultimele articole
 

 

 
More in Ştiri din Sălaj