Connect with us

Ştiri din Sălaj

Evaluarea activităţii ISU Sălaj pe anul 2019 – 14 intervenţii pe zi şi 57 de vieţi salvate

Pentru asigurarea respectării prevederilor actelor normative din domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă, în anul 2019 s-au executat un număr de 1444 controale de prevenire, din care:

60 la unităţi administrativ teritoriale (1 municipiu, 3 oraşe, 56 comune);

513 la instituţii;

735 la operatori economici;

136 la obiective de investiţii.

Scopul acestor controale a fost de preîntâmpinare, reducere sau eliminare a riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a consecinţelor acestora.

Pe timpul controalelor de prevenire executate au fost constatate 7905 nereguli, din care 1621 au fost soluţionate pe loc, iar pentru neregulile constatate şi care nu au putut fi soluţionate au fost aplicate 6138 sancţiuni contravenţionale din care 595 amenzi în cuantum de 1.485.100 lei.

În scopul creşterii rolului de autoritate de stat a instituţiei, unitatea noastră a desfăşurat în conformitate cu prevederile legale şi activităţi de:

auditarea persoanelor juridice şi fizice atestate să execute lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor (28 audituri de supraveghere);

– asistenţă tehnică de specialitate (1315 din care: 199 în domeniul avizării-autorizării, 1095 în domeniul apărării împotriva incendiilor, 15 în domeniul prevenirii dezastrelor, 6 în alte cazuri);

– soluţionare petiţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile (10);

avizarea rutelor de transport a deşeurilor periculoase (54 avize).

Pentru sporirea nivelului de securitate al cetăţeanului, au fost executate controale la 199 obiective identificate că funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu.

La nivelul judeţului, din totalul de 377 obiective (clădiri) de învăţământ un număr de 21 obiective funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu (5,6%).

Pentru autorizarea obiectivelor din judeţ, la nivelul unităţii s-au luat următoarele măsuri:

– instruiri cu proprietarii, investitorii, beneficiarii şi proiectanţii acestor obiective, cu privire la necesitatea obţinerii avizului/ autorizaţiei de securitate la incendiu, modalităţile de obţinere, cât şi sancţiunile stabilite prin lege în cazul nerespectării acestor prevederi;

– acordare de asistenţă tehnică de specialitate, atât la cerere la sediul unității, cât și pe timpul executării controalelor de prevenire;

– prelungirea programului de lucru al Compartimentului Avizare-Autorizare, în zilele de joi până la ora 18:30, pentru a răspunde cererilor persoanelor care solicită audienţă de specialitate.

Îndeplinirea acestui obiectiv a fost îngreunat de calitatea redusă a documentaţiilor depuse în vederea avizării-autorizării, de lipsa fondurilor pentru executarea lucrărilor de conformare, dar şi de lipsa de seriozitate a proiectanţilor sau a persoanelor atestate să execute lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Din totalul de 61 de unități administrativ-teritoriale de la nivelul județului, doar 15 au reglementat și organizat serviciul propriu de coșerit.

Respectarea cerinţei fundamentale securitate la incendiu pentru construcţii şi amenajări, respectiv în domeniul proiectării şi realizării adăposturilor de protecţie civilă.

Din statistica situaţiilor de urgenţă produse pe raza judeţului Sălaj, a reieşit că pe parcursul anului 2019 în zona de competenţă a inspectoratului au avut loc 5272 evenimente, în medie 14,4 evenimente pe zi.

Comparativ cu anul 2018, alarmele false au scăzut cu 24,61%, ajungând la 49.

Dinamica intervenţiilor pe subunităţi, la situaţii de urgenţă:

  • Detaşamentul de pompieri Zalău : 298 situaţii de urgenţă
  • Garda de intervenţie nr.2 Cehu Silvaniei : 57 situaţii de urgenţă
  • Secţia de pompieri Şimleu Silvaniei : 182 situaţii de urgenţă
  • Garda de intervenţie nr.2 Nuşfalău : 59 situaţii de urgenţă
  • Secţia de pompieri Jibou : 125 situaţii de urgenţă
  • Garda de intervenţie nr.2 Ileanda : 38 situaţii de urgenţă
  • Garda de intervenţie nr.3 Hida : 24 situaţii de urgenţă
  • Punctul de lucru Sărmăşag : 40 situaţii de urgenţă
  • Punctul de lucru Sânmihaiu Almaşului: 40 situaţii de urgenţă.

ASIGURAREA ASISTENŢEI MEDICALE DE URGENŢĂ

Începând cu data de 01.04.2019 în cadrul Serviciul Mobil de Urgenţă Reanimare şi Descarcerare au fost operaţionalizate 1 echipaj TIM la Zalău şi un echipaj de prim ajutor calificat la Jibou.

În perioada 01.04.2019-31.12.2019 echipajul TIM a participat la 750 intervenţii.

Astfel la nivelul judeţului asistenţa medicală de urgenţă este asigurată cu:

– 1 ambulanţă TIM Zalău

– 1 ambulanţă EPA Şărmăşag

– 1ambulanţă EPA Şimleu Silvaniei

– 1 ambulanţă EPA Nuşfalău

– 1 ambulanţă EPA Jibou

– 1 ambulanţă EPA Ileanda

– 1 ambulanţă EPA Sânmihaiu Almaşului

Din totalul de 229 de intervenţii în care persoana asistată a fost în stop cardio-respirator şi la care s-au iniţiat manevrele de resuscitare un număr de 57 persoane au răspuns favorabil manevrelor de resuscitare şi au fost predate unităţilor de primire urgenţe cu funcţii vitale prezente. (24,89 %).

loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ultimele articole
 

 

 

 

More in Ştiri din Sălaj