Connect with us

Ştiri din Sălaj

Continuă protestul de la Tribunalul Sălaj

Sindicatul Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial, afiliat la Federaţia PUBLISIND, în colaborare cu Asociaţia Grefierilor din România a emis şi ne-a transmis următorul

C  O  M  U  N  I  C  A  T     D  E     P  R  E  S  Ă

„La solicitarea şi în reprezetarea a peste 6000 de membri de sindicat – personal auxiliar de specialitate din instanţe şi parchete, alcătuit din : grefieri, grefieri–arhivari, grefieri-registratori, grefieri documentarişti, grefieri statisticieni şi specialişti IT – care reprezintă cea mai numeroasă categorie profesională din sistemul de justiţie,

Având în vedere votul Plenului Camerei Deputaţilor din data de 28 ianuarie 2020, în sensul adoptării proiectului de lege Pl-x nr. 292/2019 privind abrogarea dispoziţiilor legale care reglementează dreptul la pensia de serviciu al personalului auxiliar de specialitate din instanţe şi parchete,

În raport de concluziile întâlnirii reprezentanţilor organizaţiilor sindicale cu prim-ministrul României din data de 28 ianuarie 2020, potrivit cărora săptămâna viitoare se va constitui un grup de lucru interministerial pentru analizarea inechităţilor salariale şi identificarea măsurilor ce se impun a fi adoptate în vederea înlăturării acestora,

Faţă de împrejurarea că inechităţile salariale trenează de mai bine de 10 ani, iar în ultimii 3 ani acestea au fost prezentate tuturor factorilor decidenţi, indiferent de culoarea politică a acestora sau de cine a ocupat portofoliul la Justiţie, reprezentând una dintre revendicările categoriei noastre profesionale, nesoluţionate, încă,

Fiind de notorietate faptul că activitatea de judecată şi de urmărire penală este caracterizată de efectuarea de ore suplimentare, neplătite şi care nu se pot compensa cu timp liber corespunzător din cauza lipsei acute de personal, iar respectarea termenelor prevăzute de Codurile de procedură civilă şi penală şi regulamentele de ordine interioară ale instanţelor şi parchetelor este posibilă doar cu efectuarea actelor procedurale de către grefierii din instanţe şi parchete peste programul normal de lucru, chiar şi în zilele de sărbători legale şi de repaus săptămânal.

În virtutea dreptului constituţional la liberă exprimare şi în urma deciziei luate de organele colegiale de conducere ale organizaţiei noastre sindicale şi profesionale,

Faţă de locul şi rolul categoriei noastre profesionale în înfăptuirea actului de justiţie,

Corpul personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea

H O T Ă R Ă Ş T E

Emiterea de urgenţă a unei adrese către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru sesizarea Curţii Constituţionale a României cu excepţia de neconstituţionalitate a proiectului de lege Pl-x nr. 292/2019 şi în ceea ce priveşte categoria personalului auxiliar de specialitate din instanţei şi parchete;

Ralierea la formele de protest adoptate de magistraţi în cadrul Adunărilor generale ale judecătorilor şi procurorilor întrunite la nivelul fiecărei instanţe şi unităţi de parchet, respectiv suspendarea judecării şi amânarea cauzelor, cu excepţia celor urgente;

Arhivele, registraturile şi birourile de informare şi relaţii cu publicul vor asigura numai 1/3 din programul de lucru cu publicul;

Refuzul muncii suplimentare începând cu data de 29 ianuarie 2020 şi notificarea angajatorilor în acest sens, ceea ce va conduce la întârzieri în efectuarea lucrărilor.

Se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a SNGJ Dicasterial în data de 07 februarie 2020 pentru a hotărî sporirea formelor de protest ce vor fi adoptate în raport de soluţia pe care o va pronunţa Curtea Constituţională pe excepţia de neconstituţionalitate şi dacă nu se va concretiza constituirea grupului de lucru interministerial în vederea rezolvării inechităţilor salariale”.

Vă informăm că majoritatea personalului auxiliar de specialitate din cadrul Tribunalului Sălaj-  respectiv grefieri, grefieri – registratori, grefieri documentarişti, grefieri statisticieni şi specialişti IT, este afiliată la Sindicatul Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial şi şi-a exprimat acordul privind adoptarea formelor de protest astfel cum au fost adoptate prin Comunicatul de mai sus.

Facem precizarea, că personalul auxiliar de specialitate, respectiv grefierii arhivari, nu sunt afiliaţi la Sindicatul Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial, astfel că, la serviciul arhivă programul cu publicul nu va fi întrerupt, respectiv între orele 9:00 – 13:00 publicul va avea acces la acest serviciu din cadrul Tribunalului Sălaj.

loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ultimele articole
 

 

 
More in Ştiri din Sălaj