Connect with us

Ştiri din Sălaj

Retrospectiva investiţiilor din municipiul Zalău în anul 2019

Pentru municipiul Zalău, finalul anului 2019 a fost prosper în investiţii. Administraţia locală a demarat proiecte importante pentru comunitate şi a continuat investiţiile multianuale în vederea îmbunătăţirii confortului cetăţenilor.

Totodată, au fost finalizate lucrări care au efect benefic asupra creşterii nivelului de trai.

“Ne-am concentrat asupra urgenţelor care trebuiau rezolvate, iar pentru perioada următoare avem obiective bine stabilite”, a precizat Ionel Ciunt, primul municipiul Zalău.

Anul 2019, prosper în investiţii demarate

Programul Operaţional Regional – Axa 4.1 – mobilitate urbană durabilă

 1. Modernizare sistem de transport în comun, achiziţie autobuze (20 buc.), staţii de încărcare, e-ticketing, Inteligent Transport System;
 2. Trotuare şi piste de biciclete Bulevardul Mihai Viteazul;
 3. Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest: Str. Gheorghe Doja;
 4. Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest: Str. Simion Bărnuţiu- Str. Voievod Gelu;
 5. Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa sud. Str. 22 Decembrie 1989;
 6. Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest: Str. Corneliu Coposu – Str. Avram Iancu.

 Programul Operaţional Regional – Axa 4.3  – comunităţi urbane marginalizate

 1. Amenajare centru de zi pentru copii în municipiul Zalău prin schimbarea destinaţiei punctului termic P.T.17.

Programul Operaţional Regional – Axa 4.5 licee tehnologice

 1. Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea unităţii de învăţământ “Liceul Tehnologic Mihai Viteazul” din municipiul Zalău – etapa I internat;

Programul Operaţional Regional – Axa 3.1 B – eficienţă energetică clădiri publice

 1. Creşterea eficienţei energetice a Liceului cu Program Sportiv “Avram Iancu” din municipiul Zalău;
 2. Creşterea eficienţei energetice a Liceului de Artă “Ioan Sima” din Municipiul Zalău;
 3. Creşterea eficienţei energetice a Liceului Reformat “Wesselenyi” din municipiul Zalău;
 4. Creşterea eficienţei energetice a Liceului Ortodox “Sfântul Nicolae” din Municipiul Zalău.

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

 1. Modernizarea şi extinderea reţelei de drumuri forestiere din municipiul Zalău

Programul Operaţional Capacitate Administrativă

 1. SPECIAL ZALĂU – Servicii Publice Electronice de Calitate şi Integrate pentru Administraţia Locală din Municipiul Zalău.

Autoritatea Fondului de Mediu

 1. Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Zalău.

Fonduri guvernamentale

 1. Reabilitare traseu de drum judeţean DJ191C Nuşfalău – Crasna – Zalău – Creaca pe teritoriul administrativ al municipiului Zalău, Str. 22 Decembrie 1989 – Tronson I;
 2. Reabilitarea, modernizarea, dotarea şi extinderea cinematografului Scala din municipiul Zalău, judeţul Sălaj.

Programul Operaţional Regional – Axa 4.4 – creşe şi grădiniţe

 1. Grădiniţă cu program prelungit şi creşă Cartier Meseş, Str. Al. Lăpuşneanu din Municipiul Zalău – etapa I Creşa.

Programul Operaţional Regional – Axa 3.1 C – iluminat public

 1. Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Zalău – etapa I.

Bugetul local

 1. “Restaurare soclu la Monumentul Wesselenyi din municipiul Zalău, inclus în lista monumentelor istorice emisă de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, cod SJ-III-M-B-05151”.

 

Municipiul Zalău, modernizat printr-o serie de investiţii finalizate

Programul operaţional regional – Axa 3.1 A – eficienţă energetică clădiri rezidenţiale

 1. Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe A96 din municipiul Zalău;
 2. Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe Gulliver şi L din municipiul Zalău;
 3. Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe D4, D30-32 din municipiul Zalău;
 4. Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe A şi B, 2A, 2C şi B35 din municipiul Zalău;
 5. Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe C2 şi C3 din municipiul Zalău.

Fonduri guvernamentale

Transformare imobil bloc Silvania – Astralis în bloc de locuinţe sociale;

 

Modernizare str. Cloşca din municipiul Zalău – PNDL.

Bugetul local

Reabilitare clădire de patrimoniu de pe Str. Unirii nr. 15;

Lucrări de extindere a reţelelor de iluminat public în municipiul Zalău.

Modernizarea a 5 puncte de colectare a deşeurilor menajere din Municipiul Zalău, în varianta de amplasare subterană a acestora;

 

Reţeaua de iluminat public, modernizată în zece zone din municipiu

Investiţiile vor fi continuate printr-un proiect de 20,9 milioane de lei, finanţat din fonduri europene

În anul 2019, pentru modernizarea reţelei de iluminat public din municipiu au fost efectuate lucrări de investiţii pe 10 străzi, cu fonduri din bugetul local.

Lucrările de investiţii au fost efectuate de Asocierea Citadin Zalău – Neon Lighting, pe străzile:

Aleea Ritmului (alei acces);

Str. Tuşer Teodor (zona imobilelor 7F-28 + prelungire spre str. Meteorologiei);

Str. Pădureni;

Str. Pădurii (zona imobil 49A – capăt de stradă);

Str. Armatei;

Str. Pârâului, drum adiacent (zona imobilelor cu nr. 41-41/A – 41/A2);

Str. Anton Pann;

Str. Lt. Col. Teofil Moldoveanu (parcări);

Aleea Tineretului (zona Piaţa Astralis, alei acces, parcări, garaje);

Str. Lt. Col. Pretorian (parcări alei pietonale bl. N99 – N1010, N102 – N104).

Lungimea reţelei pe care au fost realizate investiţii este de 2.561 km, valoarea totală a lucrărilor fiind de 359,950.72 lei.

 

Investiţie de aproape 21 de milioane de lei, din fonduri europene

A fost semnat contractul de lucrări pentru modernizarea sistemului de iluminat public din municipiu, finanţat din fonduri europene

La mijlocul lunii decembrie, la sediul instituţiei, conducerea Primăriei Municipiului Zalău a avut o întâlnire cu Asocierea firmelor Neon Lighting SRL, U Light Kft, Best Ville.2000 Kft şi SC Ago Proiect Engineering SRL.

În cadrul întâlnirii a fost semnat contractul de lucrări cu finanţare din fonduri europene nerambursabile prin POR axa 3.1C – iluminat public, pentru proiectul “Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Zalău. Etapa I”, în valoare de 20,9 milioane lei.

Prin intermediul acestui proiect va fi modernizat sistemul de iluminat public pe o lungime de 39,57 km, prin realizarea de reţele noi şi înlocuirea aparatelor de iluminat. Toate aparatele vor fi echipate cu sistem de telegestiune pentru controlul şi monitorizarea sistemului. Acest proiect cuprinde inclusiv investiţii pentru iluminarea unor treceri de pietoni cu energie din surse regenerabile, respectiv cu panouri fotovoltaice.

De asemenea, odată cu implementarea acestui proiect, sistemul de iluminat va fi modernizat şi eficientizat prin utilizarea aparatelor cu tehnologie LED, iluminatul public din municipiu va fi adus la valorile cantitative şi calitative din prescripţiile naţionale şi internaţionale şi va fi atins obiectivul stabilit prin Planul de acţiune pentru energie durabilă, respectiv reducerea consumului de energie electrică şi reducerea cheltuielilor pentru menţinerea sistemului de iluminat public.

Sistemul de iluminat public care urmează să fie realizat prin acest proiect este un sistem modern, cu telegestiune şi grad de iluminare suplimentat cu 50% pentru trecerile de pietoni. Finalizarea acestei investiţii va rezolva încă o problemă din municipiu şi vom aduce Zalăul mai aproape de standardele unui oraş european.

Ionel Ciunt, primarul municipiului Zalău

 

Debut de an în forţă: Primarul a semnat două contracte de 15 milioane de lei, bani europeni

La începutul lunii ianuarie 2020, administraţia locală a semnat două contracte de finanţare din fonduri europene nerambursabile, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020

Programul Operaţional Regional – Axa 4.2 – reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor şi suprafeţelor degradate sau vacante

 1. Amenajare de spaţii verzi pe imobile abandonate sau degradate din municipiul Zalău – etapa I

Astfel în următoarele 10 zone degradate sau abandonate, din municipiu, vor fi amenajate spaţii verzi:

1 – Cartier Meseş – str. Corneliu Coposu;

2 – Str. Oborului;

3 – Cartier Brădet – Coada Lacului;

4 – Str. Viitorului;

5 – Aleea Digului;

6 – Cartier Dumbrava – str. V. Deleu;

7 – Cartier Dumbrava – str. S. Bărnuţiu;

8 – Cartier Dumbrava – str. V. Deleu şi str. General Dragalina;

9 – Cartier Brădet – str. Gh. Doja şi str. B. P. Haşdeu;

10 – Dispensar CFR 1 şi 2.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 15.602.917,79 lei cu TVA.

Programul Operaţional Regional – Axa 4.4 – creşe şi grădiniţe

 1. Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea unităţii de învăţământ preşcolar „Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 5” din municipiul Zalău

Prin acest proiect se prevăd lucrări de reabilitare, modernizare şi echipare a Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 5, având ca scop restabilirea siguranţei în exploatarea clădirii, creşterea performanţei energetice a clădirii, extinderea clădirii grădiniţei cu un corp de clădire şi dotarea unităţii de învăţământ cu echipamente specifice.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 4.521.218,80 lei cu TVA.

În prezent, Municipiul Zalău, în actualul exerciţiu financiar 2014 – 2020, are semnate un număr de 27 de contracte de finanţare din fonduri europene nerambursabile.

Situaţia contractelor de finanţare se prezintă, astfel:

 • Pentru 6 dintre acestea este finalizată execuţia lucrărilor sau serviciilor;
 • 14 – au contracte de execuţie a lucrărilor în derulare;
 • Pentru 7 contracte de finanţare sunt în derulare achiziţiile de lucrări, urmînd, ca după finalizarea procedurilor, să fie demarată execuţia acestora.

 

“Am semnat, încă două contracte de finanţare din  fonduri europene, valoarea lor fiind de 20.124.136,59 lei. Transformarea terenurilor abandonate sau degradate în spaţii verzi, înseamnă un ambient plăcut în oraşul nostru, iar modernizarea şi echiparea unităţii de învăţământ preşcolar ”Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 5”, înseamnă creşterea gradului de confort pentru 114 copii, cu vârsta între 3 şi 6 ani, acest aspect influenţând pozitiv actul educaţional”, a spus primarul Ionel Ciunt.

 

Societatea Citadin, făuritorul lucrărilor de modernizare a infrastructurii rutiere şi pietonale din municipiu

MODERNIZĂRI

 1. Modernizare parte carosabilă B-dul M. Viteazul

tronson intersecţie Str. Voievod Gelu – sens giratoriu Kaufland (lucrare în continuare din 2018, care va continua şi în anul 2020)

Lucrări ce au constat în asfaltarea carosabilului pe o lungime de 1.225 ml şi o lăţime de 14 ml şi refacerea scuarurilor, prin înlocuirea bordurilor şi montarea pavajelor pe o suprafaţă de 693,02 mp.

 1. Modernizare B-dul M. Viteazul tronson sens giratoriu Kaufland – int. str. S. Bărnuţiu (lucrare care va continua şi în anul 2020)

Lucrări ce au constat în asfaltarea carosabilului pe o lungime de 1.066 ml şi o lăţime de 14 ml şi refacerea scuarurilor, prin înlocuirea bordurilor şi montarea pavajelor pe o suprafaţă de 303,65 mp.

REPARAŢII CAPITALE

 

 1. B-dul Mihai Viteazul – fântâni arteziene instalaţii scuar

Lucrările au constat în construirea a 3 fântâni arteziene din 3 bazine: două rectangulare cu dimensiunile de 8 m x 4 m şi unul circular cu diametrul de 4,00 m echipate cu instalaţii electrice şi hidraulice.

 1. Strada Romană – Lucrări de asfaltare carosabil pe o lungime de 340 ml.

Această lucrare va continua şi în anul 2020.

Alte lucrări de reparaţii capitale şi investiţii

 

 1. Str. Lt. Col. T. Moldoveanu – lucrările au cuprins:

– asfaltare trotuare pe o lungime de 205,8 ml, suprafaţă de 168,05 mp

– asfaltare carosabil pe o lungime de 515,05 ml, în suprafaţă de 4.360,89 mp

– asfaltări între blocuri, încadrări cu borduri prefabricate.

 1. Amenajare accese şi parcare Hala Agroalimentară – Piaţa Astralis 
 2. Str. Petre Dulfu 
 3. Str. Merilor 
 4. Str. Hunedoarei

REPARAŢII CURENTE

– Reparaţii platforme carosabile şi pietonale în cartiere (carosabil, trotuar, zid sprijin, montat borduri).

 1. Strada Bogdan Petriceicu Haşdeu

Lucrări executate în valoare totală de 1.321.766,93 lei, care au constat în:

– Realizare trotuare din asfalt pe o lungime = 1.213,70 ml şi o lăţime cuprinsă între 1,3- 3,8 ml;

– Ziduri de sprijin din bolţari de beton, blocheţi cu capace pe o lungime de 1.087,28 ml;

– Extensii parcări carosabil în suprafaţă de 1.684,80 mp;

– Accese la blocuri cu pavaje prefabricate colorate (teracotă, alb, antracit) în suprafaţă de 370,79 mp.

 1. Cartier Dumbrava Nord (zona Hudin – Penny Market)

Lucrările au constat în:

– Realizare trotuare din asfalt pe o lungime de 264,90 ml;

– Ziduri de sprijin din bolţari de beton, blocheţi cu capace pe o lungime de 244,98 ml;

– Jardiniere din bolţari, blocheţi si capace pe o lungime de11,76 ml;

– Accese la blocuri încadrate cu borduri şi cu pavaje prefabricate colorate (teracotă, alb, antracit), în suprafaţă de 145,19 mp;

– Alei asfaltate pe o lungime de 114 ml, suprafaţă de 475,74mp;

– Carosabil asfaltat pe o lungime de 225,45 m, suprafaţă de 2188,91 mp;

– Parcări realizate din pavaj grilă pe o suprafaţă de 928,18 mp.

Alte lucrări de reparaţii curente executate în cartiere

 

 1. Str. Gen. Dragalina – zona Unitatea Militara + zona Profi

Lucrări de execuţie zid de sprijin, alee trotuar asfaltată, trepte şi trotuar din beton

 1. Str. Meseş

Lucrări de asfaltare carosabil pe o lungime de 219 ml, suprafaţă 1.133,24 mp

Lucrări întreţinere prin plombări asfaltice

Lucrări întreţinere prin plombări asfaltice în suprafaţă de 11.422,82 mp, în valoare de 813.047,36 lei.

Lucrări de întreţinere străzi pietruite

Lucrări de întreţinere străzi pietruite, prin reprofilare cu autogrederul şi adăugare balast, piatră spartă şi asfalt frezat, pe o lungime de 9.187,30 ml, şi în suprafaţă de 38.747,02 mp.

 

 

 

loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ultimele articole
 

 

 

 

More in Ştiri din Sălaj